Zoekresultaat 1 - 10 van 48 resultaten

 • Tijdelijke reclame plaatsen voor een evenement

  U mag een activiteit of evenement aankondigen met driehoeksborden of sandwichborden. Dit zijn borden die vastgemaakt worden aan een aanwezige lantaarnpaal. U meldt dit vooraf bij de gemeente.

 • Monumentensubsidie

  Als eigenaar van een gemeentelijk monument of rijksmonument kunt u een lening of subsidie aanvragen voor werkzaamheden aan uw monument. Leningen Als eigenaar van een rijksmonumentaal woonhuis komt u in aanmerking voor de Restauratiefonds-hypotheek. Dit is een lening met een lage rente van de Rijksoverheid. Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u in aanmerking komen voor Cultuurfonds-hypotheek. Dit is een lening met een lage rente voor onderhoud of restauratieplannen aan uw gemeentelijk monument. Subsidies Voor een rijksmonument dat geen woonhuis is zoals een pakhuis, boerderij, kerk, kantoor- of fabrieksgebouw, is er een instandhoudingssubsidie. Deze subsidie is bedoeld om het rijksmonument in goede staat te houden en wordt over een periode van 6 jaar uitgekeerd. Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van de provincie Gelderland. U moet voldoen aan de voorwaarden die de provincie Gelderland stelt. De subsidie vraagt u aan bij de gemeente Oldebroek. Voor onderhoud, restauratie en duurzame maatregelen aan uw gemeentelijke- of rijksmonument kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente Oldebroek. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de meerkosten die voor de instandhouding van het monument worden gemaakt. De hoogte van de subsidie bedraagt: voor onderhoudswerkzaamheden geldt een percentage van 20% met een maximale subsidiebijdrage van € 1.000,- per 2 kalenderjaren; voor restauratiewerkzaamheden geldt een percentage van 20% met een maximale subsidiebijdrage van € 2.500,- per 5 kalenderjaren; Voor duurzaamheidsmaatregelen geldt een percentage van 30% met een maximale subsidiebijdrage van € 1.500,- per 15 kalenderjaren.

 • Jaaropgaven Sociale Zaken

  Iedereen met een uitkering van de gemeente krijgt een jaaropgave. Daarin staat hoeveel premie en belasting u heeft afgedragen. Gebruik uw jaaropgave voor uw belastingaangifte en om huurtoeslag, studiefinanciering of andere toelagen aan te vragen. Bewaar uw jaaropgave goed. U krijgt deze maar één keer.

 • Maaltijdvoorziening

  Woont u zelfstandig in de gemeente Oldebroek? En bent u door uw leeftijd en/of een beperking niet in staat zelf voor uw warme maaltijd te zorgen? Dan kunt u een warme maaltijd aanvragen. Maaltijdvoorziening aanvragen met DigiD U kunt ook schriftelijk een maaltijdvoorziening aanvragen (pdf, 328kb) aanvragen of telefonisch via tel. 0525 63 82 00.

 • Oud papier en karton

  Het apart houden van oud papier en karton is goed voor het milieu. Oud papier wordt gerecycled tot nieuw papier en karton. Dat bespaart bomen en energie. Oud papier kunt u zelf wegbrengen naar één van onderstaande containers: Oldebroek, Bovenmolenweg 7 (maandag t/m zaterdag). Wezep, Oranjeboomlaan 27 (De Schakel, op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur). Inzameling door Vereniging Old'Papier Eén keer in de maand op zaterdag wordt vanaf 07.30 uur bij u in de wijk (binnen de bebouwde kom) oud papier opgehaald door Vereniging Old'Papier. De inzameling gebeurt door gebruik te maken van de grijze containers met blauwe deksel. Buiten de bebouwde kom wordt uw papier doordeweeks ingezameld met behulp van de grijze container met blauwe deksel. Op www.mijnafvalwijzer.nl kunt u de data voor de inzameling van oud papier bekijken. Wat hoort bij het oud papier en karton? Kranten, folders, enveloppen met of zonder nietjes WC-rolletjes en kartonnen dozen Verpakkingen, zoals rijstverpakkingen Wat hoort niet bij het oud papier en karton? Geplastificeerde verpakkingen die je niet kunt scheuren Pizzadozen, want die zijn te vies om te recyclen Papieren broodzakken met waslaagje

 • Bezwaar indienen

  De gemeente neemt dagelijks beslissingen over bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning of het afwijzen van een subsidie. Bent u het niet eens met een besluit? En raakt het besluit u persoonlijk? Dan kunt u meestal bezwaar maken. Bij het bekendmaken van een besluit staat vermeld of u bezwaar kunt maken en bij wie. De gemeente maakt het besluit bekend in een brief aan de betrokkene(n) en/of door een publicatie in de huis-aan-huiskrant en op officielebekendmakingen.nl. In de bezwaarclausule onder aan het besluit of in de publicatie staat vermeld wanneer de bezwaartermijn ingaat. Wilt u bezwaar maken tegen uw aanslag gemeentelijke belastingen? Ga dan naar de pagina Bezwaar tegen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen. Bezwaar indienen U kunt ook schriftelijk bezwaar maken door een brief te schrijven aan de gemeente Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Let er wel op dat uw bezwaar aan de voorwaarden voldoet.

 • Gevonden en verloren voorwerpen

  Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? Doe dan een melding bij de gemeente via www.verlorenofgevonden.nl. Op deze website kunt u ook zelf kijken of uw voorwerp al is gevonden. Gevonden of verloren voorwerp melden Verloren paspoort, identiteitskaart of rijbewijs Als u uw paspoort of identiteitskaart verloren bent dan moet u de vermissing doorgeven aan de gemeente via het formulier Vermissing reisdocument. Als u uw rijbewijs verloren bent dan moet u de vermissing doorgeven bij het RDW. Hierna kunt u een nieuw document aanvragen. Bewaren gevonden voorwerp Gevonden voorwerpen kunt u zelf bewaren of afleveren op het gemeentehuis. De gemeente bewaart het voorwerp zolang als het nodig is. Wilt u het voorwerp thuis bewaren? Dan geldt een bewaartermijn van tenminste 1 jaar. De gemeente stuurt u een bericht als de eigenaar zich meldt of wanneer de bewaartermijn is vervallen. Heeft niemand zich gemeld als eigenaar, dan wordt u in principe eigenaar van het voorwerp. Gevonden identiteitsbewijs inleveren Wanneer u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart heeft gevonden, bent u verplicht deze bij de gemeente in te leveren. Het is namelijk staatseigendom en mag niet thuis worden bewaard. Gevonden fietsen Wanneer u een fiets heeft gevonden, kunt u deze afgeven bij de gemeentewerf, Amperestraat 13 in Wezep.

 • Andere achternaam gebruiken

  Iedereen in Nederland heeft een achternaam. Deze is vastgelegd in de burgerlijke stand en staat ook in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Deze naam wordt ook wel uw geslachtsnaam of geboortenaam genoemd. Bij vrouwen heet deze naam ook wel de meisjesnaam. Deze naam verandert niet als u gaat trouwen of geregistreerd partnerschap aangaat. U kunt bij de gemeente aangeven dat u met een andere achternaam aangeschreven en aangesproken wilt worden. Dat doet u met een verzoek aanduiding naamgebruik. De gemeente en andere (overheids)organisaties gebruiken standaard uw aanschrijfnaam als zij u post sturen. De achternaam waarmee u bent geboren, blijft in uw officiële papieren staan (bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs). Opties naamgebruik Stel: u heet J. de Wit en uw partner heet P. Jansen. Dan kunt u kiezen uit 4 namen waarmee u wordt aangeschreven: J. Jansen J. de Wit J. de Wit-Jansen J. Jansen-de Wit Naamgebruik wijzigen met DigiD U kunt ook schriftelijk een verzoek naamgebruik indienen (pdf, 31kb).

 • Werken onder begeleiding

  Heeft u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking? Dan kunt u beschut werk aanvragen. U werkt dan onder begeleiding, met aangepaste werkzaamheden of op een aangepaste werkplek.

 • Rioolaansluiting

  De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan.  Daarnaast zorgt de gemeente voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen. Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.  Rioolaansluiting aanvragen U kunt ook schriftelijk een rioolaansluiting aanvragen (pdf, 527kb).