Zoekresultaat 1 - 10 van 219 resultaten

 • Afval doorzoeken

  Heeft u een recyclingbedrijf? Dan moet u een melding doen voor het doorzoeken van huishoudelijk afval. Daarna mag u het afval doorzoeken op hout, gebruiksgoederen en oud ijzer.

 • Mediation

  De gemeente Voorst staat voor 'Wij zijn Voorst'. Dat betekent dat de burger in Voorst centraal staat en dat ernaar gestreefd wordt om de afstand tussen de burger en de gemeente te minimaliseren.

  Eind 2009 is de gemeente Voorst gestart met toepassen van mediation. Bij een mediationprocedure gaan (conflicterende) partijen onder begeleiding van een mediator in gesprek met elkaar. Zo biedt mediation ruimte voor de niet-juridische aspecten die er kunnen zijn in onderlinge relaties. Belangen van betrokkenen worden gerespecteerd. Uit de afgelopen periode blijkt dat het toepassen van mediation succesvol is. En dat u het als burger fijn vindt dat deze mogelijkheid er is.

  Door mediation zijn er minder juridische procedures. Er ontstaat coöperatieve consensus. Mediation draagt bij aan onze visie 'Wij zijn Voorst'. Mediation verbetert de communicatie en maakt het proces dat zich binnen de gemeente Voorst afspeelt transparanter voor u als burger. Wij hopen hiermee persoonlijker en menselijker te zijn naar u als burger en/of bedrijf toe, waardoor de afstand tot elkaar wordt verkleind.

 • Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

  Als u de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven, legt u daar een ‘verklaring van afstand’ over af. Als u kinderen onder de 18 heeft, dan verliezen zij de Nederlandse nationaliteit automatisch ook. U moet uw Nederlandse identiteitsbewijs inleveren.

  U kunt ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit verliezen. U raakt het Nederlanderschap bijvoorbeeld kwijt als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt.

  Daarnaast kan de overheid uw Nederlandse nationaliteit intrekken, ook als u daardoor staatloos wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld:

  • als u fraude heeft gepleegd bij de optie- of naturalisatieprocedure
  • als u voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat bent veroordeeld

 • Grafsteen plaatsen

  Bij het graf van een overledene mag u een aandenken plaatsen, bijvoorbeeld een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. U heeft hiervoor een vergunning nodig.

  De voorwaarden waaraan een gedenkteken moet voldoen staan beschreven in de nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen die u kunt vinden in de verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Voorst 2010 (zie meer informatie).

 • Eerste rijbewijs aanvragen

  Als u bent geslaagd voor uw rijexamen, kunt u een rijbewijs aanvragen. Dit kan vanaf de eerste werkdag na uw examen. De gemeente controleert in het rijbewijzenregister van de RDW of u echt uw rijbewijs heeft gehaald. Het CBR zet in dit register de verklaring van rijvaardigheid en de verklaring van geschiktheid. Deze verklaringen krijgt u dus niet mee na uw examen.

  Uw eerste rijbewijs is een beginnersrijbewijs. Dit betekent dat u strenger wordt gestraft als u zich niet aan de verkeersregels houdt. Meestal heeft u 5 jaar een beginnersrijbewijs. Heeft u voor uw 18e een rijbewijs gehaald? Dan is deze periode 7 jaar.

  U mag al rijexamen voor de auto doen als u 17 jaar bent. U mag dan auto rijden met een coach naast u.

  Vanaf 01-07-2023 kunt u uw rijbewijs gebruiken om online in te loggen. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een brief van DigiD met daarin een pincode. Met die code kunt u de inlogfunctie van uw rijbewijs activeren. Zo maakt u het rijbewijs geschikt om in te loggen bij bijvoorbeeld overheidswebsites. Dit is niet verplicht.

   

 • Waarmerken kopie

  U kunt de gemeente vragen een kopie van een document te waarmerken. Dat betekent dat in de kopie precies hetzelfde staat als in het origineel. 

  De gemeente waarmerkt geen diploma's.

 • Klein chemisch afval inleveren

  Doe uw lege batterijen, accu's, verfpotten en resten schoonmaakmiddelen of olieproducten niet bij het restafval en lever ze zoveel mogelijk gescheiden in bij het KCA (Klein Chemisch Afval).

  Chemokar

  Kleine hoeveelheden KCA (niet meer dan één doos vol) kunt u inleveren bij de chemokar. Deze staat elke tweede vrijdag van de maand, tussen 15.00 en 18.00 uur, op het parkeerterrein van Sportpark Zuiderlaan, aan de Zuiderlaan 5 in Twello. Breng uw klein chemisch afval regelmatig weg. Zo voorkomt u grote hoeveelheden.

  Recyclepleinen

  Heeft u grote hoeveelheden chemisch afval? Dit kunt u wegbrengen naar het recycleplein in Apeldoorn, Zutphen en Deventer. Adres en openingstijden zijn hier te vinden. Inwoners van Voorst hebben geen milieupas (nodig). 

   

 • Aangifte doen van overlijden

  Als een persoon overlijdt, moet iemand aangifte van overlijden doen in de gemeente waarin de persoon is overleden. Vaak doet de begrafenisondernemer dit voor de nabestaanden. De gemeente geeft toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. Dit heet het verlof tot begraven of cremeren.

  De gemeente past ook de basisregistratie personen (BRP) aan en maakt een overlijdensakte op. Nabestaanden kunnen een uittreksel van de overlijdensakte krijgen. Dit heeft u nodig om praktische zaken te regelen. Bijvoorbeeld de erfenis en het opzeggen van de huur of abonnementen. Meestal zorgt de uitvaartondernemer voor het uittreksel. U kunt ook zelf een uittreksel bij de gemeente opvragen.

  Onder het tabje "formulieren" vindt u de link om digitaal aangifte te doen van overlijden (inloggen met eHerkenning)

  Aan welke instanties wordt een bericht van overlijden doorgegeven?

  Wij geven een overlijden door aan onderstaande instanties (indien van toepassing):

  • Rijksbelastingen
  • Waterschap Veluwe
  • Ziektekostenverzekeraars
  • Rijkskadaster en Openbare Registers
  • USZO/ABP/FB/IT/BO/BIV
  • Pensioenfondsen
  • UWV
  • SVB (sociale verzekeringsbank)
  • Gemeentelijke belastingen
    

   

 • Nederlandse nationaliteit aanvragen

  U kunt op 2 manieren de Nederlandse nationaliteit aanvragen: door optie of naturalisatie. Door optie is de snelste manier. Niet iedereen kan via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen. De gemeente kijkt of dit voor u geldt.

  Kunt u niet via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit via naturalisatie krijgen. Bij naturalisatie moet u eerst inburgeren.

  Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan nodigt de gemeente u uit voor een naturalisatieceremonie. Na die ceremonie bent u Nederlander. Daarna kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen.

 • PMD-inzameling (Plastic-, Metaal- en Drankverpakkingsafval)

  PMD 

  U kunt het PMD aanbieden in de container met de oranje deksel.

  Bij appartementen wordt PMD ingezameld in doorzichtige plastic zakken. De zakken zijn te koop op het gemeentehuis en bij de volgende adressen: Jumbo Binnendijk (Twello), Kringloopwinkel (Twello), Klein Hekkelder BV (Klein Amsterdam), Coop Versluis (Voorst), Coop De Lelie (Terwolde), Plus Versluis (Klarenbeek). Kosten ± € 1,00 per setje van 12 stuks.

  Zelf wegbrengen kan ook. Zie deze link voor containers.