Zoekresultaat 1 - 10 van 35 resultaten

 • Buitenlands rijbewijs omwisselen

  Als u een rijbewijs heeft dat u buiten Nederland heeft behaald, kunt u dat in bepaalde gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. U hoeft uw rijbewijs niet meteen om te wisselen. U mag tijdelijk nog in Nederland rijden met een buitenlands rijbewijs.

 • Ontheffing Alcoholwet

  Regelmatig worden evenementen gehouden of zijn er activiteiten waarbij buiten de reguliere horecabedrijven alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Om deze verstrekking te kunnen reguleren, met name vanuit gezondheidszorg en hygiëne, is in de Alcoholwet bepaald dat alcoholhoudende drank bij dit soort bijzondere gelegenheden alleen geschonken mag worden door iemand die in het bezit is van een Verklaring Sociale Hygiëne.

 • Legalisatie handtekening

  In sommige gevallen is het nodig aan te tonen dat een handtekening echt is. Legalisatie handtekening is het voor echt verklaren van een handtekening door de burgemeester.

 • Monumentenvergunning

  U wilt uw monument verbouwen, onderhouden of restaureren? Voor veel werkzaamheden is een omgevingsvergunning nodig.

 • Marktstandplaats

  In de gemeente Borne zijn drie mogelijkheden voor ambulante handelaren om waren te verkopen, n.l. op de weekmarkt, door het innemen van een permanente standplaats of door het innemen van een incidentele standplaats.

 • Trouwen in Borne

  Wilt u trouwen in Borne? In de gemeente Borne heeft u verschillende mogelijkheden waar u dit kunt vieren met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van uw keuze. Als u aan alle voorwaarden voldoet vindt de voltrekking vanaf veertien dagen tot uiterlijk één jaar na de melding plaats.

 • Wet Open Overheid (Woo)

  Transparantie is belangrijk voor het vertrouwen tussen de inwoner, de gemeente en de overheid in het algemeen. Daarom is de nieuwe Wet open overheid (Woo), die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt, op 1 mei 2022 in werking getreden. Het doel: transparanter maken van de overheid.

 • Basisregistratie Personen (BRP)

  In Nederland worden uw persoonsgegevens bijgehouden in de basisregistratie personen, afgekort BRP. Hierin staan uw persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft.

 • Rijbewijs

  Rijbewijzen voor bromfietsen, motoren, personenauto’s en personenauto’s met aanhanger, worden zonder tussentijdse keuring afgegeven tot 75 jaar.

 • Duurzaam Wonen Lening

  Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning toekomstbestendig te maken. Met deze Duurzaam Wonen Lening kunt u aanpassingen in uw woning betalen zodat u langer thuis kunt wonen. U mag de lening ook gebruiken om uw huis energiezuiniger te maken maar er moet minimaal 1 maatregel het doel hebben om uw huis toekomstbestendig te maken. Gemeente Borne wil zo positief bijdragen aan het verduurzamen en het levensloopbestendig maken van woningen. De eerste stap om de Duurzaam Wonen Lening aan te vragen doet u online bij de gemeente Borne. De gemeente beoordeelt of u lening kunt aanvragen. Kunt u een lening aanvragen dan ontvangt u een toewijzingsbrief waarmee u daarna de lening bij de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse gemeenten (Svn) kunt aanvragen.