Zoekresultaat 1 - 10 van 20 resultaten

 • Begeleiding/dagbesteding (Wmo)

  Begeleiding/dagbesteding (Wmo)

 • Bezwaar maken gemeente- en waterschapsbelastingen

  Bezwaar maken gemeente- en waterschapsbelastingen

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  Met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit mag grond of een gebouw anders gebruikt worden dan in het omgevingsplan staat. Hierbij gelden regels.

 • Bodemenergie

  Bodemenergie is gunstig voor het milieu. Wanneer iemand deze energie wil gebruiken, moet hij daar melding van doen of een vergunning aanvragen.

 • Opvragen persoonsgegevens

  Persoonsgegevens uit de BRP kunnen opgevraagd worden voor verschillende doeleinden. De gemeente bepaalt of deze gegevens verstrekt worden.

 • Bijstand voor zelfstandigen

  In sommige gevallen kunnen zelfstandigen een Bbz aanvragen. Welke bijstand ze krijgen, hangt af van hun situatie.

 • Omgevingsvergunning

  Voor bepaalde werkzaamheden aan of om een huis of bedrijfspand is een omgevingsvergunning nodig. De omvang van de werkzaamheid bepaalt de procedure.

 • Leerlingenvervoer

  Ouders kunnen in bepaalde gevallen leerlingenvervoer aanvragen. De gemeente kijkt o.a. naar de reisafstand en de school waar het kind naartoe gaat.

 • Rijbewijs verlengen

  Rijbewijs verlengen gemeente Dalfsen

 • Mantelzorgwoning

  Een vergunning is soms nodig voor een mantelzorgwoning op eigen terrein. Ook geldt een aantal regels.