Zoekresultaat 1 - 10 van 24 resultaten

 • Uittreksel BRP

  Hebt u een bewijs nodig dat u staat ingeschreven bij de gemeente Heerenveen? Vraag dan een uittreksel van de Basisregistratie personen (BRP) aan. Wat is BRP? De Basisregistratie personen (BRP) bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. De overheid heeft...

 • Forensenbelasting

  Huurt of bezit u voor meer dan 90 dagen per jaar een woning in de gemeente Heerenveen? En staat u in een andere gemeente ingeschreven? Dan moet u forensenbelasting betalen. Waarom forensenbelasting? Als u meer dan 90 dagen per jaar in Heerenveen woont, hebt u voordeel van de voorzieningen...

 • Taxatieverslag

  Hebt u gegevens van uw belastingaanslag nodig? Bijvoorbeeld de WOZ-waarde van uw woning? Bekijk dan het taxatieverslag in het Digitaal Belasting Loket. U logt in met DigiD. Wat staat er in het taxatieverslag? In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde van uw pand of grond (...

 • Subsidie Maak het!

  Hebt u een idee om mensen in uw dorp of wijk dichter bij elkaar te brengen? Of een plan waardoor uw wijk of dorp (nog) leuker en fijner wordt om in te wonen? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de gemeente. Zorg wel dat uw aanvraag minimaal 8 weken voor de activiteit bij ons binnen...

 • Grafrechten

  Als u de rechthebbende bent van een particulier graf, dan zijn de grafrechten aan u uitgegeven. U hebt de rechten en plichten van een graf en u bent de contactpersoon voor de gemeente. Als rechthebbende van een particulier graf hebt u het recht tot begraven en het begraven houden. Ook...

 • Wet open overheid

  Wilt u meer informatie over het beleid van de gemeente en de uitvoering daarvan? Dan kunt u de gemeente vragen om die informatie openbaar te maken. Dit staat in de Wet open overheid ( Woo). Een vraag om informatie noemen we een Woo-verzoek.  Een Woo-verzoek is niet altijd nodig Veel...

 • Uittreksel burgerlijke stand

  Hebt u een geboorte uittreksel nodig? Of bewijs dat u bent getrouwd? Of een overlijdensakte van uw ouder of partner? Vraag dan een uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar u bent geboren, getrouwd, of waar uw ouder of partner is overleden. Waarvoor hebt u een uittreksel...

 • Melding huwelijk/partnerschap

  Wilt u trouwen of wilt u een partnerschap aangaan? Dan moet u dit eerst aangeven bij de gemeente. Vroeger heette dit ‘in ondertrouw gaan’, tegenwoordig doet u een melding. Melding van huwelijk of partnerschap kan in de gemeente waar u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt...

 • Grafbedekking

  Wanneer u een gedenkteken wilt plaatsen, dan meldt u dit schriftelijk (of digitaal). Vaak regelt een steenhouwerij dit samen met u. Het gedenkteken moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wijkt de grafbedekking af van de voorwaarden, dan moet u een vergunning aanvragen. Ook hiermee kan een...

 • Geheimhouding

  Iedereen mag op zijn/haar persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (BRP) een indicatie plaatsen. De officiële naam voor geheimhouding is 'verstrekkingsbeperking persoonsgegevens'. U kunt de aanvraag op 2 manieren indienen bij de gemeente. Geheimhouding online aanvragen Vraag...