Zoekresultaat 1 - 10 van 19 resultaten

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. U kunt een eigen gehandicaptenparkeerplaats (vlak)bij uw woning aanvragen.

 • Geboorteaangifte

  Is uw kind geboren in Maasgouw? Dan moet u hiervan binnen 3 dagen aangifte doen bij de gemeente. Hiervoor neemt u telefonisch contact op met de gemeente om een afspraak te maken. U kunt ook online aangifte doen.

 • Verhuizing doorgeven

  Als u verhuist moet u zich inschrijven in de gemeente waar u gaat wonen. U wordt dan automatisch uitgeschreven bij uw oude gemeente.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade of bent u gewond geraakt? En bent u van mening dat dit onze schuld is? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  Een afschrift (volledige weergave van de feiten) of een uittreksel (beperkte inhoud) van een akte kunt u om verschillende redenen aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. 

 • Begeleiding/dagbesteding Wmo

  Bij begeleiding leert u om allerlei dagelijkse handelingen zelf te doen, of krijgt u ondersteuning hierbij. Het gaat dus niet om het overnemen van taken, maar om ondersteuning hierbij. Er zijn twee soorten begeleiding; individuele begeleiding en groepsbegeleiding.

 • Parkeervergunning Thorn

  In de historische kern van Thorn mag alleen geparkeerd worden door vergunninghouders. Bewoners en bedrijven die niet kunnen parkeren bij hun pand, kunnen een parkeervergunning aanvragen.

 • Verhuizen naar buitenland (emigratie)

  U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. Het is noodzakelijk dat u uw emigratie maximaal 5 dagen van tevoren doorgeeft aan de gemeente. 

 • Bijstand

  Als u geen of weinig inkomen heeft, kan het zijn dat u een bijstandsuitkering kunt krijgen. Een bijstandsuitkering kan u tijdelijk helpen om in uw levensonderhoud te voorzien. Uw inkomen wordt maandelijks aangevuld tot het bedrag van de bijstandsnorm die voor u geldt.