Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Beschermde of monumentale boom melden

  Bezit u een boom die op de monumentenlijst staat? Dan moet u iedere wijziging bij de gemeente melden. Een boom of grote struik kan beschermd zijn door bijvoorbeeld de ouderdom, schoonheid, zeldzaamheid of functie in de omgeving. Redenen van de melding kunnen zijn:

  • U verkoopt de boom aan een nieuwe eigenaar.
  • De boom is omgevallen of op een andere manier vernietigd zonder dat er een omgevingsvergunning voor het kappen was.
  • De boom heeft onderhoud nodig.
  • De boom geeft overlast.
  • U gaat de omgeving van de boom veranderen, bijvoorbeeld door bouwactiviteiten, aanleg van bedrading of graven in de nabijheid.
  • De boom heeft schade opgelopen of is ziek.
  • De boom staat op het punt van omvallen of gaat bijna dood.

 • Parkeervergunning bewoners

  Inleiding
  Bewoners die in het gebied wonen waar betaald parkeren en/of vergunninghoudersparkeren geldt, kunnen een parkeervergunning (bewonersvergunning) aanvragen.

  Wanneer heb ik dit nodig?
  Wanneer u woont in een gebied waar betaald parkeren en/of vergunninghoudersparkeren geldt, kunt u een parkeervergunning (bewonersvergunning) aanvragen voor het parkeren van uw voertuig. De zones en het parkeervergunningengebied kunt u bekijken via onderstaande link:

  Parkeerzones en vergunningengebied

  Wat is het?
  De parkeervergunning (bewonersvergunning) is een vergunning om uw voertuig te parkeren in een gebied waar u zonder vergunning niet mag parkeren of alleen mag parkeren wanneer u hiervoor betaalt bij een parkeerautomaat.

  Bewoners kunnen ook voor hun bezoek digitaal een bezoekersvergunning aanmaken tegen een gereduceerd tarief. Hiervoor verwijzen wij u naar de gemeentewinkel: parkeervergunning bezoekers.

  Ontheffing rijden in de binnenstad
  Indien u woonachtig bent in de binnenstad let u dan op dat u naast de parkeervergunning ook een ontheffing rijden in de binnenstad aanvraagt. Deze hebt u nodig voor de volgende locaties: Torenstraat, Leijsenhoek, Klappeijstraat, Keiweg, Nieuwstraat, Arendshof, Arendstraat, Heuveleind. De ontheffing kunt u aanvragen via deze link: Kentekenregistratie-ontheffing rijden in de binnenstad

 • Bodemonderzoek laten uitvoeren

  Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Bodemonderzoek kan nodig zijn in de volgende gevallen:

  • U gaat een bodemgevoelig gebouw bouwen.
  • U koopt of verkoopt een woning, bedrijfspand of stuk grond.
  • U stopt met een bedrijf waarvoor u een omgevingsvergunning milieu heeft.
  • Het omgevingsplan verandert.

  De algemene houdbaarheid van onderzoeksgegevens is in de Omgevingswet vastgesteld op 2 jaar. Onderzoeken, ouder dan twee jaar, kunnen mogelijkerwijs ook worden geaccepteerd, indien middels een onderzoek wordt onderbouwd dat de gegevens nog actueel en representatief voor de huidige situatie zijn. De beoordeling of een eerder uitgevoerd onderzoek nog voldoende actueel en representatief is, is altijd aan het bevoegd gezag en betreft altijd maatwerk.

 • Circus organiseren

  Voordat u circusvoorstellingen in een tent kunt geven, heeft u verschillende vergunningen nodig. Zo kunt u een omgevingsvergunning of speelvergunning nodig hebben. Vraag bij de gemeente welke vergunningen u moet aanvragen. Overleg ook welke (verkeers)maatregelen er nodig zijn.

  Over het algemeen wordt een beperkt aantal vergunningen afgegeven.

 • Jongerenrijbewijs aanvragen

  Door de proef 2toDrive kunnen jongeren van 17 jaar hun autorijbewijs halen. U kunt al rijles nemen als u 16,5 jaar oud bent. Rijexamen doen kan vanaf uw 17e verjaardag.

  Bent u geslaagd voor uw rijexamen? Vraag dan bij de RDW een begeleiderspas aan. Hierop staat wie uw coaches zijn. U mag maximaal 5 coaches kiezen. Elke coach moet toestemming geven om uw begeleider te zijn. Tot u 18 bent, mag u alleen autorijden als 1 van uw coaches meerijdt. Let op dat u altijd uw rijbewijs én uw begeleiderspas meeneemt. Vanaf uw 18e verjaardag mag u zonder coach rijden.