Zoekresultaat 1 - 10 van 29 resultaten

 • Paspoort aanvragen

  Voor het aanvragen van een paspoort maakt u een afspraak.

 • Brandveilig gebruik gebouwen

  Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, een café of een hotel) moet u een brandveilig gebruik melding doen.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een Bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Dit bewijs heeft u nodig voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt bij de gemeente geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. Hieraan zijn geen voorwaarden verbonden.

 • Parkeervergunning voor zorgverleners

  U kunt een zorgverlenersvergunning aanvragen als u een van de volgende medische beroepen uitoefent: huisarts, verloskundige, kraamverzorger, medewerker thuiszorg of medewerker van een instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (crisishulpverlening).

 • Identiteitskaart aanvragen

  Met een identiteitskaart (ID-kaart) kunt u zich identificeren en reizen.

 • Omgevingsvergunning (bouw)plannen

  Wilt u iets bouwen of verbouwen, zoals een uitbreiding van uw woning of bedrijf? Dan krijgt u te maken met de Omgevingswet.

 • Bezoekersvergunning aanvragen

  Met deze vergunning kan bezoek tegen een laag tarief parkeren binnen het parkeervergunninggebied.

 • Parkeervergunning verlengen

  Vergunninghouders kunnen hun parkeervergunning verlengen in het digitale parkeerportaal.

 • Kapvergunning bomen

  Een kapvergunning is alleen nodig als de betreffende boom op de bomenkaart staat.