Zoekresultaat 1 - 10 van 23 resultaten

 • Exploitatievergunning

  Wilt u een eigen horecabedrijf beginnen? Denk bijvoorbeeld aan een restaurant, café, kroeg, snackbar of lunchroom? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig. Het is namelijk verboden om zonder vergunning een horecabedrijf te exploiteren. Toestemming nodig? In sommige gevallen heeft u geen...

 • Uittreksel BRP - Gewaarmerkt papier

  Een uittreksel BRP is een bewijs dat u ingeschreven staat in de basisregistratie personen van de gemeente. Er staan verschillende gegevens over u in. Let op: er zijn verschillende soorten uittreksels. Daarom moet u bij het aanvragen altijd goed opletten en het juiste doel aangeven. Op deze pagina...

 • Huisvestingsvergunning

  Een huisvestingsvergunning is een schriftelijke beslissing van de gemeente Schiedam dat u in een woning op een bepaald adres mag gaan wonen. Deze adressen zijn door de gemeente bepaald. U kunt in de adressenlijst zien of u een huisvestingsvergunning nodig heeft. Let op! De inschrijving op het nieuwe...

 • Vergunning tot tijdelijke verhuur van een woonruimte

  Wilt u een vergunning aanvragen om uw woning tijdelijk te verhuren? Dat kan. Al zijn er wel een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. De voorwaarden In sommige gevallen zijn hier voorwaarden aan verbonden. De volgende categorieën woonruimte kunnen volgens de Leegstandwet tijdelijk worden...

 • Aanwezigheidsvergunning

  Wilt u een speelautomaat in uw horecabedrijf plaatsen? Dan heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig. U mag maximaal twee kansspelautomaten hebben. Eisen voor een speelautomaat U moet voldoen aan de volgende eisen: U bent in het bezit van een drank- en horecavergunning U horecabedrijf moet een...

 • RVV-ontheffing

  Soms komt het voor dat u niet kunt voldoen aan een inrijverbod. Bijvoorbeeld in verband met een verhuizing. Of als u een weg tijdelijk wilt afsluiten in verband met een verbouwing, of als u een fietspad of voetpad moet inrijden. In bepaalde situaties kunt u in aanmerking komen voor een RVV...

 • Onttrekkingsvergunning

  Wilt u de functie van (een deel van) een woning veranderen in bijvoorbeeld een winkel of kantoorruimte? Dan is er sprake van het onttrekken van een woonruimte. Het kan zijn dat u hier een onttrekkingsvergunning voor nodig heeft. Wanneer heb ik een onttrekkingsvergunning nodig? Let op: in...

 • Drank- en Horecavergunning

  Wilt u in een horecabedrijf alcohol schenken of in een slijterij sterke drank verkopen? Dan hebt u een alcoholvergunning nodig. Dit geldt ook voor verenigingen en stichtingen die alcohol willen schenken. Er zijn drie soorten drank- en horecavergunningen: Drank- en horecavergunning voor commerciële...

 • Bewijs van leven

  Het bewijs van in leven zijn kan gevraagd worden door pensioenfondsen of andere uitkerende instanties. Zij hebben het 'bewijs van in leven zijn' onder andere nodig om tot uitkering van een pensioen of een levensverzekering over te gaan. Aanvragen Online met uw DigiD bij de gemeente waar u staat...

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Een gehandicaptenparkeerplaats is voor mensen met een handicap. Deze parkeerplaats is voorzien van een groot wit kruis, het internationale rolstoelsymbool en het kenteken van de auto en wordt zo dicht mogelijk bij de woning aangelegd. Als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart voor...