Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen

  De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan als u 50 jaar of ouder was toen u werkloos werd. Hoe hoog uw IOAW-uitkering wordt, hangt af van:

  • uw inkomen
  • het inkomen van uw partner

  Lees hier meer over de hoogte van uw IOAW-uitkering. De IOAW-uitkering wordt aan het eind van elke maand uitbetaald.

 • Subsidie sportstimulering

  Let op!

  Vraag de subsidie op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag voor gereserveerd.

  Denkt u dat uw vereniging in aanmerking komt voor een bijdrage? Kijk in de Algemene subsidieverordening gemeente Voorst of u voor deze subsidie in aanmerking komt. U leest daar ook hoe u die kunt aanvragen. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm. U krijgt hiervan bericht.

 • Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval

  Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval is afval dat niet in een vuilniszak of afvalcontainer past. U kunt denken aan een bank, tafel of stoel, of gesnoeide takken.

  Grof huishoudelijk afval zelf wegbrengen

  U kunt het zelf wegbrengen naar de recyclepleinen van Circulus-Berkel. Voor de openingstijden, prijsstellingen en locaties van de recyclepleinen van Circulus, klik op deze link. Ook staan hier lijsten met wat gratis is en wat betaald. U heeft geen milieupas nodig.

  Grof huishoudelijk afval op laten halen

  • Eens in de vier weken op vrijdag rijdt Circulus een ronde in de gemeente Voorst.
  • U kunt op drie manieren aanmelden:
   1. Digitaal (met iDeal betalen): Klik hier om het ophalen van grof huis- of tuinafval aan te melden.
   2. Aanmelden bij de balie in het gemeentehuis: u vult hiervoor een formulier in en betaalt aan de balie.
   3. Telefonisch aanmelden via de receptie 0571-27 99 11. U krijgt een factuur achteraf. Dit kost extra.

  Voorwaarden

  • Zie deze lijst wat wel grof huishoudelijk afval is en wat niet.
  • Alleen vooraf aangemeld afval wordt meegenomen
  • Zet het pas op de dag van inzameling aan de weg, doe dit voor 7.30 uur
  • Leg het niet verder dan ± 1 meter van de openbare weg
  • Het afval moet door 2 mensen te tillen zijn
  • Bundel los afval tot tilbare bundels. Gebruik hiervoor geen ijzer- of kunststofdraad.
  • Een kluit, stronk of stobbe wordt niet meegenomen.
  • Per keer kunt u max. 3 m3 en max. 25 kg aanbieden.
  • Wanneer u gelijktijdig grof huishoudelijk afval en grof tuinafval afval heeft aangemeld om te laten ophalen, dient u deze gescheiden van elkaar aan te bieden met 2 meter tussenruimte.

 • Stimuleringslening aanvragen

  U kunt uw eigen woning of bedrijfspand energiezuiniger maken, bijvoorbeeld met isolerend dubbelglas of gevelisolatie. Met een stimuleringslening kunt u deze energiezuinige maatregelen betalen. Met deze stimuleringslening kunnen zowel particulieren en instellingen gebruik maken van een lening met een lage rente voor het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen, asbestsanering en toekomstbestendig maken van woningen en bedrijfspanden. Voor particulieren heet dit de Toekomst Bestendig Wonen lening.

  Voor inwoners met een verzamel-inkomen lager dan € 60.000 per jaar, is er nog een andere mogelijkheid: een lening bij het Nationaal Warmtefonds. U betaalt dan 0% rente. 

 • Jeugd en jongeren, subsidie

  Jeugd- en jongerenverenigingen die zich bezighouden met het stimuleren van activiteiten voor jeugd en jongeren tot 23 jaar kunnen subsidie aanvragen.

 • Subsidie voor podiumkunsten aanvragen

  De gemeente geeft subsidie aan verenigingen, instellingen en organisaties die de podiumkunsten bevorderen. Bijvoorbeeld aan zangkoren of amateurtoneelschappen. Houdt uw organisatie zich met podiumkunsten bezig? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een bijdrage is voor dit werk. Of u subsidie krijgt, is afhankelijk van het beleid van de gemeente. De gemeente bepaalt ook welke soort subsidie u krijgt.

 • Kinderopvangtoeslag van de gemeente

  In de volgende gevallen is het mogelijk om een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente te krijgen:

  • sociaal medische indicatie
  • alle peuters naar de voorschool
  • voorschoolse educatie

 • FinanciĆ«le regeling voor een monument aanvragen

  Als u eigenaar bent van een monument, komt u mogelijk voor subsidie in aanmerking bij onderhoud of restauratie van dat monument.

  Er zijn twee soorten monumenten, gemeentelijke en rijksmonumenten, waarvoor u op verschillende plekken subsidie kunt aanvragen. U kunt over de regelgeving voor subsidie meer lezen in de Beleidsregels Monumentensubsidie gemeente Voorst.

  Naast bovengenoemde subsidiemogelijkheden bestaat er ook  een drietal fondsen waaruit een bijdrage eventueel mogelijk is.  

 • Ontheffing verbranden snoeihout, stookontheffing

  U mag geen vuur stoken in de openlucht. Het verbod geldt niet voor sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, kaarsen en barbeque's, zo lang het niet gevaarlijk is voor de omgeving.  

  Ontheffing verbranden snoeihout in het buitengebied

  Voor het verbranden van snoeihout van landschapsonderhoud in het buitengebied, zoals hagen en knotwilgen, kunt u een ontheffing aanvragen. De ontheffing wordt voor de duur van 3 jaar verleend. Kijk hieronder bij Aanpak hoe u een ontheffing moet aanvragen.

  --------------------------------------------------

  Snipperroute

  U kunt snoeihout ook laten ophalen in de 'snipperroute'. Zie hiervoor www.voorst.nl/snipperroute

 • Leerlingenvervoer aanvragen

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een beperking of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt dan leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer kan op verschillende manieren:

  • U krijgt van de gemeente een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind.
  • U krijgt van de gemeente een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer.
  • De gemeente zorgt voor vervoer met een bus of taxi.