Zoekresultaat 1 - 10 van 47 resultaten

 • Bewijs van in leven zijn

  Met een bewijs van in leven zijn kan op papier aangetoond worden dat iemand leeft. Het bewijs is geldig in een aantal landen.

 • Verkoop snippergroen, grond

  De gemeente geeft snippergroen uit. Snippergroen zijn kleine stroken openbaar groen zonder belangrijke functie, direct grenzend aan een perceel.

 • Vermoeden illegale bouw

  Wanneer iemand denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kan de gemeente dit controleren.

 • Parking exemption blue zone

  In Wassenaar the following areas are blue zone areas.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens bij in de BRP. Verschillende organisaties kunnen deze gegevens ontvangen. Er kan gevraagd worden om geheimhouding.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond.

 • Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u bezwaar maken.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Een gehandicaptenparkeerplaats is er voor mensen met een lichamelijke beperking. De parkeerplaats kan onder een aantal voorwaarden aangevraagd worden.

 • Afgezet gebied binnengaan

  Om een afgezet gebied binnen te gaan, moet iemand een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

 • Huisvestingsvergunning

  Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkope huurwoning te wonen. De gemeente bepaalt of iemand hier recht op heeft.