Zoekresultaat 1 - 4 van 4 resultaten

 • Klacht indienen

  Er kan een klacht ingediend worden tegen (een medewerker van) de gemeente. De gemeente reageert hier vervolgens op.

 • Informatie opvragen bij de gemeente (Woo)

  De Wet open overheid (Woo) regelt dat gemeenten (en andere overheden) informatie actief openbaar maken. de Woo vervangt de Wob.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  In de BRP staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. Burgers kunnen een uittreksel aanvragen.

 • Adresonderzoek

  Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Bij twijfel volgt er een adresonderzoek.