Zoekresultaat 1 - 10 van 24 resultaten

 • Melding psychische hulp

  Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Meld dit bij de gemeente in het kader van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz). De gemeente onderzoekt dan of er verplichte ggz nodig is. Na uw melding neemt iemand van de gemeente contact met u op. U kunt dan uitleggen wat aan de hand is en waarom u zich zorgen maakt. 

 • Onroerendezaakbelasting

  Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Denk aan een woning, winkel, kantoorpand og garagebox. Bij bedrijfspanden betaalt ook de gebruiker van het pand onroerendezaakbelasting. Dit is bij woningen niet het geval. 

 • Vrijwilligers, verzekering

  Het is goed om als vrijwilliger verzekerd te zijn. De gemeente Maastricht heeft bij Aon Risk Solutions een verzekering afgesloten voor haar vrijwilligers. Dit is een ‘vangnetverzekering’. Wat inhoudt dat u bij schade moet aantonen dat er ergens anders geen dekking bestaat.

 • Aanslagbiljet gemeentebelastingen online bekijken

  De aanslag voor gemeentelijke belastingen ontvangt u van de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen).

 • Parkeervergunning voor bedrijven

  In een groot gedeelte van Maastricht geldt betaald parkeren of parkeren voor vergunninghouders. Deze gebieden zijn ingedeeld in de A1-zone (centrum), A2-zone en de B-zone (buiten de singels). Als uw bedrijf in deze zones is gevestigd, kunt u in aanmerking komen voor een parkeervergunning. Voor de sector Céramique kunt u geen parkeervergunning aanvragen. De betaalde- en vergunningshouderszones kunt u bekijken op de kaart met parkeergebieden.

 • Vuurwerk, opslag en verkoop

  Vuurwerk mag u niet zonder toestemming opslaan. Als u minder dan 10.000 kilo wilt opslaan moet een melding vuurwerkbesluit maken via de website van infomail. Bij een opslag van meer dan 10.000 kilo moet u in het bezit zijn van een omgevingsvergunning.

 • Omgevingsplan, wijzigen

  Een aanvraag voor een bouwinitiatief/bouwplan kan in strijd zijn met het bestemmingsplan. De gemeente kan besluiten het bestemmingsplan hiervoor te wijzigingen als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld omdat het plan een positieve ontwikkeling is voor het gebied.

 • Situatiekaarten

  Soms heeft u landmeetkundige gegevens nodig. Bijvoorbeeld voor het oplossen van problemen over de erfgrens of voor de aanvraag van een vergunning. De gemeente bepaalt de grens tussen de grond van de gemeente en die van een ander.

 • Muziekmelding horeca (incidentele festiviteit)

  ls u een horecabedrijf runt kunt u een vast aantal keren per jaar een muzikale festiviteit organiseren. U moet melding hiervan maken bij de gemeente. Tijdens de festiviteit mag u afwijken van de geldende geluidsnormen.

 • Inzage omgevingsplan

  In een bestemmingsplan staat beschreven waar in een bepaald gebied wel of niet gebouwd mag worden. En als er gebouwd mag worden welke eisen hierbij gelden. Het bestemmingsplan geeft ook aan waar plaats is voor winkels, horeca en woningen en of grond bedoeld is voor wegen of parkeren.