Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Landschap, subsidie

  De gemeente Montferland en provincie Gelderland stellen samen geld beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker en leefbaarder landschap. Wie in het buitengebied van de gemeente woont en plannen heeft voor het aanleggen of herstellen van een landschapselement, kan subsidie aanvragen.

 • Leerlingenvervoer

  Als ouder of verzorger van schoolgaande kinderen zorgt u er meestal zelf voor dat uw kinderen van en naar school gaan. De meeste kinderen wonen op fiets- of loopafstand van hun school, zodat ze er zelfstandig, samen met vrienden of met u naartoe kunnen. Als uw kind naar het speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs gaat, kan halen en brengen een probleem zijn en kunnen de vervoerskosten behoorlijk oplopen. Scholen voor speciaal onderwijs zijn immers niet altijd in de buurt.

 • Informatie over beleid of besluiten opvragen (Who-verzoek)

  Wilt u documenten van de gemeente hebben? Dan kunt een verzoek indienen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Herinrichting Lengelseweg 's-Heerenberg

  Hier leest u alles over de herinrichting van de Lengelseweg.

 • Jaarlijkse subsidie, maatschappelijke instellingen

  Subsidies in de gemeente Montferland worden verstrekt op basis van de Algemene subsidieverordening. De spelregels kunnen worden uitgewerkt in specifieke subsidieregelingen.

 • Openbare informatie (Woo)

  De Wet Open Overheid (Woo) regelt dat gemeenten meer informatie actief openbaar maken. Hieronder vindt u de informatie die we tot nu toe actief openbaar hebben gemaakt.