Zoekresultaat 1 - 10 van 26 resultaten

 • Wethouderspreekuur

  Heeft u een idee of mening over een onderwerp van de gemeente? En wilt u dit bespreken met een wethouder?  Maak dan gebruik van het wethouderspreekuur. Het spreekuur is om de week in de oneven weken. Naam Dag en tijd Wethouder Hoekstra maandag tussen 09.00 uur en 10.00 uur Wethouder Hartogh Heys van de Lier woensdag tussen 09.00 uur en 10.00 uur Wethouder Le Roy woensdag tussen 15.30 uur en 16.30 uur Wethouder Van der Zwan donderdag tussen 08.30 uur en 09.30 uur Let op: In de schoolvakanties zijn er geen wethouderspreekuren. Spreekuur Tijdens het spreekuur heeft u 15 minuten tijd om met de wethouder te praten. Het spreekuur is niet bedoeld om te praten over onderwerpen die een relatie hebben met inspraak, klacht- en bezwaarprocedures en acquisitie. Afspraak maken Wilt u een afspraak maken? Stuur dan een e-mail naar gemeente@smallingerland.nl met als onderwerp Wethouderspreekuur. Zet in de mail met wie u een afspraak wilt en wat u wilt bespreken. 

 • Vrijburgh fase 2

  We bouwen met Vrijburgh 2 aan een aantrekkelijke, kindvriendelijke wijk met groen en water en ongeveer 150 woningen. Duurzaamheid, groen, water en ruimte staan hier centraal. De ontwikkeling van Vrijburgh 2 is een belangrijke stap uit de gemeentelijke Woonvisie 2020-2025. Nieuws Feestelijke start 48 woningen aan de Boterbloem in Drachten Nieuwsbrief Vrijburgh 2 - maart 2024 Nieuwsbrief Vrijburgh 2 - november 2023   Wat wordt waar gebouwd? Bekijk de kaart hieronder voor meer informatie over alle kavels en verkoop. Ieder bouwdeel heeft een eigen kleur. Klik hierop voor meer informatie. Ook kun je doorklikken voor de betreffende verkoopsites van de aannemers/projectontwikkelaars.    Of bekijk de kavelkaart via deze link. Boterbloem Kuin BV bouwt, samen met projectontwikkelaar Blue Banner totaal 28 woningen. Er komen 8 vrijstaande woningen en 20 half vrijstaande woningen. Hiervan hebben 4 woningen een slaapkamer en badkamer op de begane grond. De woningen staan op een grote kavel en hebben een gunstige tuinligging. De eerste fase van 14 woningen startte in oktober 2023. De tweede fase van 10 woningen begint in april 2024. De verwachting is dat de eerste woningen begin 2025 klaar zijn. Boterbloem (midden) Bouwbedrijf lont bouwt 20 sociale huurwoningen voor één of twee persoonshuishouden in opdracht van Woningbouwvereniging Accolade. De woningen zijn energiezuinig, hebben één laag en een kap en vallen onder de huurtoeslaggrens. Lont is in maart 2024 gestart met de werkzaamheden en de bouw is klaar in september 2024.  Weegbree Bouwbedrijf Heijmans bouwt 49 koopwoningen aan de Weegbree. Er is nog geen startdatum voor de bouwwerkzaamheden bekend. Dit is afhankelijk van de verkoop van de woningen.  Pinksterbloem De ontwikkeling van locatie Pinksterbloem is nog in voorbereiding. Naar verwachting zal de ontwikkeling van dit deel in de loop van 2024 worden aanbesteedt. Vrije kavels gemeente Smallingerland Wilt u zelf een woning (laten) bouwen in Vrijburgh 2? Dan kan. Gemeente Smallingerland verkoopt ook een aantal kavels voor particuliere bouw binnen Vrijburgh 2. Bekijk in de kaart hierboven welke kavels nog beschikbaar zijn. In het bestemmingsplan Vrijburgh 2 staat geschreven waaraan uw bouwplan moet voldoen. In de Beeldrichtlijnen (pdf, 2MB) van Vrijburgh 2 staan richtlijnen om het landschap en bouw van de huizen, het landschap en inrichting van de openbare ruimte mooi op elkaar af te stemmen. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor uw woning dan toetsen we of uw bouwplan aan de beeldrichtlijnen voldoet. Een omgevingsvergunning regelt u via het omgevingsloket. Weegbree: verkoop 4 kavels in de vrije sector voor particuliere bouw. Boterbloem: 8 kavels voor particuliere bouw. Openbaar gebied We zorgen bij de inrichting van de omgeving van Vrijburgh 2 voor voldoende en aantrekkelijk groen en water. Om fijn te leven, te ontmoeten, te spelen en ons aan te passen aan het veranderende klimaat. Nadat alle woningen zijn gebouwd maken we het openbaar gebied klaar. We leggen dan de definitieve straten, voetpaden en parkeerplekken aan. Ook planten we dan het groen. De uiteindelijke situatie is op de woonrijptekening en bijbehorende profielen aangegeven. In de Woonrijptekening (pdf, 2MB) en Woonrijpprofielen (pdf 538kB) ziet u hoe het openbare gebied er definitief uit komt te zien. Groen en natuur U kunt zelf ook bijdragen aan groen en natuur door hier rekening mee te houden tijdens de bouw van uw huis en de aanleg van uw tuin. Op www.duurzaamsmallingerland.nl vindt u veel informatie, gratis hulp en tips om uw huis en tuin duurzaam en groen te bouwen. En met de Checklist Groen Bouwen kan iedere bouwonderneming, architect of projectontwikkelaar zijn projecten en ontwerpen natuurvriendelijker maken. Ons volgen? Wij willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden over de bouwwerkzaamheden van Vrijburgh 2. Dat doen we met onze nieuwsberichten op de website, nieuwsbrieven, op Facebook en op Instagram. De wijk Vrijburgh heeft een wijkraad en een wijkvereniging. Meer informatie vindt u op de website van Wijk Vrijburgh Drachten. Contact Gemeente Smallingerland Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten  Telefoonnummer: 0512 581 234 op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur E-mailadres: gemeente@smallingerland.nl  

 • Meldpunt vermoeden zorgfraude Wmo en Jeugd

  Iedereen kan een beroep doen op zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet. Het is belangrijk dat het zorggeld terechtkomt bij de mensen die dit écht nodig hebben. Daarom doen wij er alles aan om fraude te voorkomen en op te sporen. Door goed met zorggeld om te gaan, houden we de zorg betaalbaar. Team Preventie, Toezicht & Handhaving onderzoekt meldingen over mogelijke zorgfraude. Als er sprake is van zorgfraude, dan nemen wij gepaste maatregelen. Onterecht gebruik melden Denkt u dat iets niet helemaal in de haak is? De animatie over zorgfraude van de VNG laat zien wat u kunt doen. Heeft u een vermoeden van zorgfraude Meld dit dan bij de gemeente. U kunt dit op verschillende manieren doen: Doe uw melding zorgfraude online: vul het formulier zo compleet mogelijk in en beschrijf waarom de situatie volgens u niet klopt. U ontvangt van ons een bevestiging als wij uw formulier hebben ontvangen. Het is mogelijk om het formulier in te vullen zonder dat u uw gegevens noemt. Zorg er dan wel voor dat u geen informatie neerzet als ‘mijn broer’, ‘mijn buren’, ‘mijn baas’, enzovoort. Telefonisch via 0512 58 12 34. De gemeente is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur.  De gemeente gaat vertrouwelijk om met uw informatie. Vanwege de privacy ontvangt u geen uitslag van het onderzoek van ons. U herkent zorgfraude bijvoorbeeld aan: zorg laten betalen zonder dat er zorg geleverd is. zorg leveren door ondeskundig personeel. geld voor meer of andere zorg laten betalen dan geleverd is. meer zorg aanvragen dan nodig is. geld voor zorg vragen die al op een andere manier wordt betaald. zorg blijven leveren (en declareren) terwijl dat niet meer nodig is. minder (goede) zorg leveren dan nodig is. een administratie die niet op orde is. het oneerlijk zijn over een situatie, zodat er onterecht geld of zorg gedeclareerd kan worden. aanleveren van vervalste of verzonnen informatie, onjuiste voorstelling van zaken of DigiD-misbruik. de persoon die zorg nodig heeft, maakt misbruik van voorzieningen.

 • Trouwambtenaren

  Een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) of trouwambtenaar voltrekt namens de gemeente het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Gemeente Smallingerland heeft 8 ervaren trouwambtenaren in dienst. Zij stellen zichzelf hieronder graag aan u voor. U kunt uw voorkeur van trouwambtenaar aan ons doorgeven.  Onze trouwambtenaren Henry Frieswijk  Marja Severs Klaas Renkema Dineke Wagenaar Wim Wierda Kyra van Wirdum Neline van Erkel Marjon van der Werf Nathalie Simmers (informatie volgt) Trouwen met een eigen trouwambtenaar voor een dag Naast onze eigen trouwambtenaren kunt u ook kiezen voor een eigen trouwambtenaar (BABS). Dit kan zijn een vriend of familielid zijn, of een beëdigd trouwambtenaar uit een andere gemeente.  Maak een afspraak bij ons voor een melding voorgenomen huwelijk. Dit kan tot 3 maanden voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Tijdens dit gesprek maken we een verzoek voor het voltooien van het huwelijk door een eigen trouwambtenaar. Neem hiervoor het telefoonnummer en contactgegevens van de eenmalige BABS mee. Let op: u betaalt extra voor een trouwambtenaar voor 1 dag. Voorwaarden niet beëdigde trouwambtenaar Melding voorgenomen huwelijk op het gemeentehuis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) . Formulier volgt na de melding Uittreksel BRP Kopie legitimatie Beëdiging bij de rechtbank (dit wordt aangevraagd door de gemeente)  De trouwambtenaar voor 1 dag volgt een training om het huwelijk te voltrekken  Voorwaarden Beëdigde trouwambtenaar Melding voorgenomen huwelijk op het gemeentehuis Bewijs van beëdiging rechtbank. Benoemingsbesluit. Kopie legitimatie Wanneer u kiest voor een trouwambtenaar uit een andere gemeente dan zal deze voor één dag worden benoemd in gemeente Smallingerland. De trouwambtenaar ontvang hiervoor geen vergoeding. De benoeming is onbezoldigd.

 • Ondersteuning Mantelzorgers

  Zorgt u voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is? Dan bent u mantelzorger. Ook als de zorg vanzelfsprekend voelt. Zoals zorg voor je kind of zieke ouder. Wat is mantelzorg? Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp zoals hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners vallen hieronder. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. Ondersteuning mantelzorg Mantelzorg kan veel tijd in beslag nemen. Wellicht heeft u vragen waarop u geen antwoorden kunt vinden? Of zou u graag met mensen in contact willen komen die hetzelfde ervaren als u. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.) coördineert de ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers in de gemeente Smallingerland. M.O.S. helpt u met informatie en advies over mantelzorg. M.O.S.  Bij de M.O.S.  kunt u zich laten registreren als mantelzorger.  M.O.S. biedt u, als u dat wilt, een kennismakingsgesprek met een medewerker aan. In dit gesprek kunt u uw situatie vertellen. De medewerker denkt met u mee welke ondersteuning en activiteiten er in de gemeente Smallingerland zijn voor u. Als u dat wilt, dan kan de M.O.S. u op de hoogte houden van de activiteiten voor mantelzorgers in de gemeente Smallingerland. Wilt u meer informatie of wilt u zich registreren? Neem dan contact op met M.O.S. Smallingerland 0512 561 651 of mantelzorg@mosweb.nl. Of kijk op www.mosweb.nl of kom langs bij het mantelzorgcafé. Mantelzorgcafé M.O.S. Op dinsdagochtend van 10.00 – 11.30 uur in de even weken organiseert M.O.S. het Mantelzorgcafé. Tijdens deze inloop in de buurtzaal van Brede School De Drait is er een professional die een luisterend oor kan bieden aan mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen aangeven waar ze tegenaan lopen en hun vragen stellen. Ook kunnen zij andere mantelzorgers ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.   Mantelzorgpas MeiJo Als mantelzorger kunt u gebruik maken van de mantelzorgpas, de MeiJo pas. Met deze pas ontvangt u korting op diverse activiteiten en diensten die door MeiJo worden aangeboden of georganiseerd. De mantelzorgpas is gratis. Registreert u zich als mantelzorger bij M.O.S., dan ontvangt u de MeiJo pas.  Mantelzorgcompliment van de gemeente Smallingerland Mantelzorgers zijn belangrijk en waardevol. Om mantelzorgers te bedanken biedt de gemeente het mantelzorgcompliment aan. Dit is een bedrag van €100 per kalenderjaar voor u als mantelzorger. Om het compliment aan te vragen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: Degene voor wie u mantelzorger bent (de mantelzorgvrager) woont in gemeente Smallingerland U verleent 8 uur of meer per week mantelzorg U verleent al langer dan 3 maanden mantelzorg U heeft in dit kalenderjaar nog geen mantelzorgcompliment aangevraagd Aanvragen Mantelzorgcompliment Heeft u hulp nodig bij het online aanvragen van het compliment? Neem dan contact op met M.O.S. Smallingerland 0512 561 651 of mantelzorg@mosweb.nl. Of kijk op www.mosweb.nl of kom langs bij het mantelzorgcafé.

 • Uitslagen Provinciale Staten en Waterschap 2023

  U kon op woensdag 15 maart 2023 stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Friesland en voor Wetterskip Fryslân. Op woensdagavond 15 maart 2023 zijn de stemmen voor de eerste keer op lijstniveau geteld op de stembureaus. Op donderdag 16 maart 2023 zijn de stemmen centraal geteld in De Oase in Drachten. De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in een proces-verbaal. Hieronder ziet u de uitslag. Uitslagen Provinciale Statenverkiezing 2023 Verslag controletelling (pdf 86 kB) Proces verbaal Model Na31-2 (pdf 729 kB) Bijlage 1 bij Proces verbaal (pdf 67 kB) Uitslag per kandidaat per stembureau PS (CSV 88 kB) Definitieve uitslag Provinciale Staten Uitslagen waterschapsverkiezing 2023 Verslag controletelling (pdf 88 kB) Proces verbaal Model Na31-2 (pdf407 kB) Bijlage 1 bij Proces verbaal (pdf 52 kB) Uitslag per kandidaat per stembureau WS (CSV 35 kB) Definitieve uitslag Wetterskip

 • De Swetten

  Er komen verschillende locaties vrij in de wijk De Swetten. Gemeente Smallingerland wil graag samen met wijkbewoners kijken naar een goede invulling van die vrijkomende locaties.Begin april ontvingen de wijkbewoners hier een brief over. Hoe pakken wij dit aan? Met een aantal wijkbewoners, schoolbestuur Adenium en met welzijnsorganisatie M.O.S. is een plan van aanpak gemaakt over hoe we het proces aanpakken. In dit plan staan onder andere activiteiten voor inwoners en middenstanders van de wijk om mee te kunnen doen binnen dit participatieproces. Bijvoorbeeld door de startbijeenkomst, wijkwandelingen, gesprekken of meedoen in de werkgroep. We kiezen voor verschillende manieren om informatie op te halen, in de hoop dat daardoor veel mensen uit de wijk mee willen denken. Zo komen we tot een gezamenlijk advies aan het college van burgemeester en wethouders wat we belangrijk vinden en graag zouden zien op de verschillende locaties. Wijkactiviteiten De gemeente wil graag weten hoe de inwoners van de wijk De Swetten hun wijk ervaren en welke ideeën zij hebben over de invulling van de plekken die op termijn vrijkomen in de wijk. Om deze informatie op te halen organiseerden we meerdere activiteiten voor de wijkbewoners. Slotbijeenkomst De Swetten Op woensdag 20 maart was de slotbijeenkomst waarin de uitkomsten van het proces met inwoners van De Swetten werden gedeeld. De presentatie en de uitleg van de voorkeursscenario's per locatie kunt u hier nalezen: Presentatie slotbijeenkomst (pdf 10MB) Voorkeursscenario uitleg per locatie (pdf 2MB) Verslag slotbijeenkomst (pdf 358kB) Eindadvies 'Ruimtelijk Ontwikkelingsadvies De Swetten' Op 23 april 2024 heeft Annemarieke Aarts namens de werkgroep Ruimtelijke Verkenning het eindadvies 'Ruimtelijk Ontwikkelingsadvies De Swetten' aan het college van burgemeesters en wethouders aangeboden. In dit advies, dat samen met de wijk is opgesteld, staan voorstellen over veranderingen in de wijk. Het te ontwikkelen multifunctioneel centrum vormt hierin zowel fysiek als sociaal een nieuw hart van de wijk. Op 14 mei stond dit advies op de agenda van het college van burgemeester en wethouders. Zij zijn positief over dit advies en nemen het mee in een voorstel richting de gemeenteraad.  Nieuwsbericht Ontwikkeling De Swetten Drachten een stap verder Eindadvies 'Ruimtelijk Ontwikkelingsadvies De Swetten' (pdf 43MB) Bijlagenboek bij eindadvies De Swetten (pdf, 34MB) Addendum bij eindadvies De Swetten (pdf 65kB) Agenda  Overzicht van geplande activiteiten: 2024 12 februari: 3e werkgroep Ruimtelijke Verkenning 26 februari: 4e werkgroep Ruimtelijke Verkenning 20 maart: Grote Slotbijeenkomst  2023 30 mei: Grote startbijeenkomst  1ste week juni start Werkgroep Ruimtelijke Verkenning  8 juni: wijkwandeling met inwoners van de wijk  13 juni: wijkwandeling met kinderen i.s.m. scholen  22 juni: ateliersessie over cultuurhistorie 27 juni: avond met middenstanders uit de wijk  13 juli: werksessie over het thema groen juni/juli: diverse ophaalacties 19 september: 1e werkgroep Ruimtelijke Verkenning 12 oktober: 2e werkgroep Ruimtelijke Verkenning Documenten Presentatie startbijeenkomst De Swetten 30 mei 2023 (pdf 4,4MB) Verslag Startbijeenkomst 30 mei (pdf 274kB) Presentatie slotbijeenkomst (pdf 10MB) Voorkeursscenario uitleg per locatie (pdf 2MB) Verslag slotbijeenkomst (pdf 358kB) Eindadvies 'Ruimtelijk Ontwikkelingsadvies De Swetten' (pdf 43MB) Bijlagenboek bij eindadvies De Swetten (pdf, 34MB) Addendum bij eindadvies De Swetten (pdf 65kB) Contact Om het proces onafhankelijk te begeleiden is Annemarieke Aarts als onafhankelijk procesbegeleider ingehuurd. Heeft u vragen over het proces? Dan kunt u bij haar terecht via annemarieke@bureauvanwaarde.nu.  Wilt u contact met iemand van gemeente Smallingerland? Dan kunt u terecht bij Marjolijn Helmich: ontwikkelstrategie@smallingerland.nl of bij de wijkmanager Sietze van der Weij: s.van.der.weij@smallingerland.nl Kaart met locaties in de wijk De Swetten  

 • Subsidieregeling vergroenen tuinen

  Om wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen en de biodiversiteit te verbeteren wil de gemeente steen vervangen door groen. Dit doet de gemeente onder de naam Operatie Steenbreek.Operatie Steenbreek is onderdeel van het Klimaatadaptatieplan 2024-2028. Om dit te stimuleren stellen we geld beschikbaar in de vorm van een subsidieregeling. Inwoners, bedrijven en organisaties binnen Smallingerland kunnen gebruikmaken van deze subsidieregeling.  Waarom steen vervangen door groen? Een groene tuin zorgt voor verkoeling in de zomer; zeker wanneer er bomen in de tuin staan; Een groene tuin houdt water vast tijdens regenval; Een groene tuin kent een grotere variatie aan leefomgevingen en heeft daardoor een positieve invloed op de biodiversiteit; Een groene tuin zorgt voor een betere luchtkwaliteit door de binding van CO2 en fijnstof; Een groene tuin zorgt voor een prettige en ontspannen leef- en werkomgeving. Hoe werkt het Het subsidiebedrag is €10,- per vierkante meter steen met een maximum van €400,- per aanvraag. We behandelen de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Als het subsidieplafond per jaar is bereikt, komt de subsidieaanvraag op de reservelijst voor het daaropvolgende jaar. Let op: aan de subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden.  Subsidie aanvragen U vult het online formulier in, of haal een aanvraagformulier op bij de balie van het gemeentehuis.Stuur bij uw aanvraag duidelijke foto's mee van uw tuin met daarop het versteende deel dat u gaat vervangen door groen. Subsidie Groene Tuin aanvragen Na de aanvraag Binnen 3 weken na ontvangst van de aanvraag keren wij het subsidiebedrag uit. We controleren steekproefsgewijs op de uitvoering. Voorwaarden U woont of heeft uw bedrijfspand in de gemeente Smallingerland; U bent eigenaar van het pand of hebt als huurder schriftelijk toestemming van de eigenaar; Het te vergroenen oppervlak is minimaal 5 vierkante meter; U verandert het deel waar de verharding (tegels, beton, asfalt) is weggehaald door (kruidenrijk) gras, bloemen, planten, struiken of bomen; U kunt maximaal één aanvraag indienen. Deze aanvraag heeft betrekking op maximaal één perceel. De toegekende subsidie mag alleen worden gebruikt als tegemoetkoming in de kosten die samenhangen met het vergroenen van uw tuin.

 • Aanpak kruising Eikesingel / Sportlaan

  Door de komst van het nieuwe zwemcentrum De Welle aan de Sportlaan wordt het drukker op de kruising tussen de Eikesingel en de Sportlaan. De kruising en de weg worden daarom aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Wat gaat er gebeuren?  Kort samengevat worden de volgende aanpassingen gedaan: Meer veiligheid op de Eikesingel Er komt een middenberm om het oversteken voor voetgangers en fietsers veiliger te maken. Betere fietspaden Aan de noordkant (langs het hotel en de school) komt een vrijliggend fietspad. Aan de zuidkant trekken we het fietspad door tot voorbij de kruising met de Sportlaan, zodat fietsers veilig hun weg kunnen vervolgen.  Veiliger naar de sportclub Op de Sportlaan komt ook een vrijliggend fietspad tot aan het zwembad, zodat fietsers veilig langs parkerende auto's kunnen.  Verbeterde bushaltes De bushaltes krijgen een eigen 'haltekom', zodat bussen niet meer op de rijbaan hoeven te stoppen. Nieuwe plek voor voetgangersoversteek De oversteekplaats voor voetgangers verhuist naar een veiligere plek.  Meer ruimte voor fietsen Bij de bushaltes komen extra fietsparkeerplaatsen. Groenere omgeving We planten bomen en groen in de middenberm en langs het nieuwe fietspad.  Ook onder de grond verbeteringen Het riool wordt vervangen. Planning van de werkzaamheden De werkzaamheden zijn opgedeeld in twee fases:  Fase 1 (6 mei tot 5 juli) Vanaf 6 mei is de Eikesingel tussen de Rotonde Zuiderhogeweg en de Sportlaan afgesloten. De Sportlaan blijft bereikbaar vanuit oostelijke richting. Fietsers worden omgeleid via de fietstunnel bij de Martinus de Boerstraat, de fietsbrug is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Het doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via de Gauke Boelensstraat en de Burgemeester Wuiteweg. Bussen rijden om via de Zuidehogeweg en Gauke Boelensstraat. De laatste halte Drachten uit wordt dan de halte bij de Zuiderhogeweg. Afsluiting vanaf 6 mei De fietsbrug is ook vanaf 6 mei afgesloten. De Sportlaan is bereikbaar vanaf oostelijke richting. Doorgaande fietsers worden omgeleid via de fietstunnel bij de Martinus de Boerstraat. Het doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via de Gauke Boelensstraat en de Burgemeester Wuiteweg.  Het gedeelte van de Eikesingel dat op onderstaande afbeeldingen is gemarkeerd als 'fase 1' is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor auto's en fietsers. Fase 2 (8 juli tot 6 september) Tijdens fase 2 worden de werkzaamheden aan de oostkant van de kruising met de Sportlaan uitgevoerd. Het gedeelte tussen de kruising met de Sportlaan en de kruising met De Hoge Bomen in dus afgesloten van 8 juli tot 6 september. Tijdens deze fase is de Sportlaan bereikbaar vanaf westelijke richting. Doorgaande fietsers worden omgeleid via de fietstunnel bij de Martinus de Boerstraat. Het doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via de Gauke Boelensstraat en de Burgemeester Wuiteweg. Bussen rijden om via de Zuidehogeweg en Gauke Boelensstraat. De laatste halte Drachten uit wordt dan de halte bij de Zuiderhogeweg. Het gedeelte van de Eikesingel dat op onderstaande afbeeldingen is gemarkeerd als 'fase 2' is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor auto's en fietsers.     

 • Nieuwe burgemeester Smallingerland

  Burgemeester Jan Rijpstra neemt in november afscheid als burgemeester van Smallingerland. Dat betekent dat er de komende periode een nieuwe burgemeester gezocht gaat worden. De gemeenteraad heeft een belangrijke rol bij de selectie en voordracht. Bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester wordt er een proces met 14 stappen doorlopen. Deze stappen leest u hieronder. We geven steeds aan bij welke stap we op dit moment zijn. Wanneer er extra informatie beschikbaar is, dan zullen we deze ook toevoegen op deze pagina.  Wij zijn nu bij stap 5/6. 1. Vertrouwenscommissie De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in. Op 6 februari heeft de gemeenteraad hierover vergaderd.  De vertrouwenscommissie doet het voorbereidende werk voor de profielschets gaat de sollicitatiegesprekken voeren  doet de uiteindelijke aanbeveling. 2. Profiel De gemeenteraad stelt een profiel op voor de nieuwe burgemeester. Daarin staat wat de belangrijkste wensen, vaardigheden en eigenschappen zijn voor de uitvoering van deze functie. Het gaat dan bijvoorbeeld over de stijl van leiding geven, communiceren en beslissen.  606 inwoners reageerden via een enquête op vragen over wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester. Deelnemers die de enquête invulden, vinden het onder meer belangrijk dat de burgemeester die daadkrachtig is, zich richt op de toekomst, beschermd wat bekend en vertrouwd is en betrokken is bij de inwoners. Deze informatie is meegenomen bij de opstelling van het functieprofiel.  Lees de uitkomsten van de enquête. 3. Commissaris van de Koning Op dinsdag 5 maart heeft de gemeenteraad het profiel besproken met drs. A.A.M. Brok, commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad besproken. De raad heeft formeel de profielschets vastgesteld.  4. Vacature De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 12 maart de vacature opengesteld op advies van de commissaris van de Koning. 5. Sollicitatie De sollicitant schrijft een brief. De brieven worden gestuurd aan de commissaris van de Koning. De brief moet vóór 2 april bij de commissaris van de Koning zijn. 6. De kandidaten De commissaris van de Koning wint informatie over de sollicitanten in, voert gesprekken met hen en vraagt justitiële (antecedenten) op van de sollicitanten. Lees ook het persbericht (ook in het Fries) dat hierover is uitgegaan op 16 mei 2024. 7. Selectie De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente over de sollicitanten, deelt zijn oordeel en vervolgens wordt gezamenlijk bepaald met welke selectie kandidaten de vertrouwenscommissie zal spreken. 8. Sollicitatiegesprekken De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten. 9. Advies De vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke 2 kandidaten voor benoeming in aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie. 10. Aanbeveling De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast met daarop de namen van de 2 beste kandidaten. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden. 11. Naar de minister De aanbeveling wordt met het advies van de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie gestuurd. 12. Screening De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat er naslag wordt gedaan naar de betreffende persoon door de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties spreekt met de kandidaat en bespreekt de voordracht in de ministerraad. Daarna wordt de kandidaat voor benoeming voorgedragen aan de koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. 13. Koninklijk besluit Benoeming vindt plaats bij Koninklijke besluit en wordt bekend gemaakt met een persbericht. De doorlooptijd van de procedure is ongeveer 8 maanden. 14. Beëdiging De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester ten overstaan van de gemeenteraad. Contact Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het proces rondom het zoeken naar een nieuwe burgemeester voor Smallingerland? Neem dan contact op met de Griffie: griffie@smallingerland.nl