Zoekresultaat 1 - 10 van 14 resultaten

 • Stempas voor verkiezingen Europees Parlement aanvragen

  Op 6 juni 2024 kunt u stemmen voor het Europees Parlement. U heeft een stempas nodig om te stemmen. U krijgt de stempas thuisgestuurd. De stempas wordt naar het adres gestuurd waar u op 23 april 2024 staat ingeschreven.

  U ontvangt de stempas voor de Europese verkiezingen uiterlijk donderdag 23 mei 2024.

  Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een nieuwe stempas aan.

 • Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

  Werkgevers en andere organisaties kunnen u vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor bijvoorbeeld een nieuwe baan. Dat betekent:

  • U heeft geen strafblad.
  • U heeft wel een strafblad. Maar wat daarop staat, is niet belangrijk voor het doel van uw aanvraag.

  Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u:

  • een visum of werkvergunning aanvraagt
  • als vrijwilliger gaat werken
  • lid wilt worden van een schietvereniging

 • Stemmen in andere gemeente voor verkiezingen

  Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement mag u ook in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven. Bijvoorbeeld in de gemeente waar u werkt. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig.

  Woont u tijdelijk of permanent in het buitenland? Dan kunt u toch stemmen als u op de verkiezingsdag in Nederland bent. Hiervoor heeft u ook een kiezerspas nodig. U kunt dan in elke gemeente stemmen.

 • Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

  De gemeente schrijft belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven op in een officieel document. Dit heet een akte. Belangrijke gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld geboorte, huwelijk of overlijden. De akten bewaart de gemeente in de burgerlijke stand.

  U kunt van deze akten een afschrift of uittreksel op papier aanvragen. Een uittreksel is een samenvatting van de informatie die de gemeente heeft. De belangrijkste gegevens staan erin. Een afschrift is een kopie van de akte, met een stempel en een handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

  U kunt een afschrift of uittreksel aanvragen van een:

  • geboorteakte
  • overlijdensakte
  • huwelijksakte
  • echtscheidingsakte
  • akte van partnerschapsregistratie
  • akte van beëindiging partnerschap

  Heeft u een uittreksel voor in het buitenland nodig? Vraag dan een internationaal uittreksel aan.

  Heeft u een afschrift voor in het buitenland nodig? Dan vraagt u naast het afschrift ook een meertalig modelformulier aan.

 • Honden uitlaten

  Om overlast te voorkomen, moet uw hond vast aan een hondenriem. Op sommige plekken mag uw hond loslopen.

  U mag ook niet overal uw hond uitlaten. Als u uw hond uitlaat, moet u de hondenpoep zelf opruimen. Er zijn speciale hondenpoepzakjes verkrijgbaar, of u gebruikt een boterhamzakje. Het zakje gooit u in de vuilnisbak of een speciale afvalbak. Zo helpt u de straten en speelpleinen schoon te houden. De gemeente vertelt u waar u hondenpoepzakjes kunt krijgen.

  Op kinderspeelplaatsen, speelweiden en in zandbakken mogen geen honden komen, ook niet aangelijnd. Dit geldt ook voor begraafplaatsen en bloem- en heesterperken binnen de gemeente.

 • Inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte zelfstandigen

  Een IOAZ-uitkering is voor oudere zelfstandige ondernemers die gestopt zijn met hun bedrijf. Als uw inkomsten te laag zijn nadat u gestopt bent, dan vult de uitkering uw inkomen aan.

  De hoogte van uw IOAZ-uitkering hangt af van:

  • uw inkomen
  • het inkomen van uw partner
  • uw eigen vermogen
  • het pensioen dat u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd

  Als u met meer mensen in huis woont, is uw uitkering lager. U kunt de kosten voor levensonderhoud dan namelijk delen. Dit geldt niet voor thuiswonende kinderen jonger dan 27 jaar, studenten en huurders.

 • Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

  U heeft een eigen bedrijf. U heeft geen recht op een gewone bijstandsuitkering, omdat u ondernemer bent. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

  Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

 • Iemand machtigen om voor u te stemmen bij verkiezingen

  Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand machtigen. Dat betekent dat u iemand anders toestemming geeft om voor u te stemmen. Dit kan op 2 manieren:

  • U machtigt iemand via uw stempas (onderhandse volmacht). Dit kan alleen als de gemachtigde in dezelfde gemeente stemt als u.
  • U machtigt iemand schriftelijk. Dan krijgt degene die namens u gaat stemmen een volmachtbewijs toegestuurd.

  Bent u tijdelijk in het buitenland, maar staat u nog wel ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u ook iemand machtigen om voor u te stemmen.

 • Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval

  Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval is afval dat niet in een vuilniszak of afvalcontainer past. U kunt denken aan een bank, tafel of stoel, of gesnoeide takken.

  Grof huishoudelijk afval zelf wegbrengen

  U kunt het zelf wegbrengen naar de recyclepleinen van Circulus-Berkel. Voor de openingstijden, prijsstellingen en locaties van de recyclepleinen van Circulus, klik op deze link. Ook staan hier lijsten met wat gratis is en wat betaald. U heeft geen milieupas nodig.

  Grof huishoudelijk afval op laten halen

  • Eens in de vier weken op vrijdag rijdt Circulus een ronde in de gemeente Voorst.
  • U kunt op drie manieren aanmelden:
   1. Digitaal (met iDeal betalen): Klik hier om het ophalen van grof huis- of tuinafval aan te melden.
   2. Aanmelden bij de balie in het gemeentehuis: u vult hiervoor een formulier in en betaalt aan de balie.
   3. Telefonisch aanmelden via de receptie 0571-27 99 11. U krijgt een factuur achteraf. Dit kost extra.

  Voorwaarden

  • Zie deze lijst wat wel grof huishoudelijk afval is en wat niet.
  • Alleen vooraf aangemeld afval wordt meegenomen
  • Zet het pas op de dag van inzameling aan de weg, doe dit voor 7.30 uur
  • Leg het niet verder dan ± 1 meter van de openbare weg
  • Het afval moet door 2 mensen te tillen zijn
  • Bundel los afval tot tilbare bundels. Gebruik hiervoor geen ijzer- of kunststofdraad.
  • Een kluit, stronk of stobbe wordt niet meegenomen.
  • Per keer kunt u max. 3 m3 en max. 25 kg aanbieden.
  • Wanneer u gelijktijdig grof huishoudelijk afval en grof tuinafval afval heeft aangemeld om te laten ophalen, dient u deze gescheiden van elkaar aan te bieden met 2 meter tussenruimte.

 • Stemmen voor Europees Parlement

  U kunt stemmen bij een stembureau in uw gemeente. Dat is de gemeente waar u op 23 april 2024 staat ingeschreven.

  U kunt stemmen voor het Europees Parlement op 6 juni 2024. U kunt stemmen tot 21.00 uur. Als u om 21.00 uur in de rij staat, mag u nog stemmen.

  Kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen. Diegene stemt dan namens u.