Zoekresultaat 1 - 10 van 36 resultaten

 • Slopen

  U doet een sloopmelding wanneer u: - meer dan 10 m³ sloopafval heeft - er asbesthoudende materialen in het sloopafval zitten

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Wilt u niet dat uw persoonlijke gegevens aan maatschappelijke instellingen worden verstrekt? Dan kunt u de gemeente schriftelijk verzoeken om uw persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente verstrekt uw gegevens dan alleen nog aan overheidsinstellingen die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. Dat kunt u niet tegenhouden.

 • Leerlingenvervoer

  Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Misschien komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente.

 • Rioolheffing Aa en Hunze

  De hoogte van de rioolheffing is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw perceel/percelen. De rioolheffing is een eigenarenbelasting. Ben u op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak dan bent u voor het gehele jaar belastingplichtig voor de rioolheffing.

 • Forensenbelasting Aa en Hunze

  U betaalt forensenbelasting als u:

 • Paspoort

  U kunt uw paspoort aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Een paspoort voor volwassenen is 10 jaar geldig. Een paspoort voor kinderen tot 18 jaar is 5 jaar geldig. Iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het paspoort, dus ook (jonge) kinderen. Na 5 werkdagen kunt u uw nieuwe paspoort ophalen.

 • Dwangbevel Assen

  Een dwangbevel ontvangt u wanneer u het bedrag van de aanslag nog niet (volledig) heeft betaald. U heeft hiervoor eerder al een aanmaning ontvangen.

 • Bezwaar tegen gemeenschappelijke belastingen Tynaarlo

  Bent u het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

 • Betalingsregeling gemeentelijke belastingen Assen

  Kunt u uw aanslag gemeentelijke belastingen van de gemeente niet op tijd betalen en komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? U kunt dan uitstel aanvragen.

 • Dwangbevel Tynaarlo

  Een dwangbevel ontvangt u wanneer u het bedrag van de aanslag nog niet (volledig) heeft betaald. U heeft hiervoor eerder al een aanmaning ontvangen.