Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Reclame aanbrengen aan pand

  Als u reclame aan uw pand wilt ophangen, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Dit hangt met name af van de opvallendheid van de reclame, de locatie en de periode waarin u de reclame wilt plaatsen. Als u geen vergunning nodig heeft, dan meldt u de reclame wel bij de gemeente. Soms moet u over een reclameobject belasting betalen aan de gemeente. Dit is precariorecht: het recht om luifels en balkons met reclame te hebben boven openbare grond, zoals de stoep.

 • Omgevingsplan bekijken

  Een gemeente maakt een omgevingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Vroeger stond dat in het bestemmingsplan. Ook staan in het omgevingsplan regels over het gebruik van de openbare ruimte. Bekijk het omgevingsplan als u wilt gaan bouwen of slopen. Of als u ergens een bedrijf wilt beginnen. In het omgevingsplan ziet u of dit wel mag. In een omgevingsplan staat onder andere: de kenmerken van een wijk of gebied de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn regels over de bebouwing, bijvoorbeeld: de soort bebouwing die toegestaan is de manier waarop gebouwd mag worden archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied gemeentelijke monumenten regels over het gebruik van de openbare ruimte, bijvoorbeeld: regels over milieubelastende activiteiten regels over bomen kappen regels over parkeren

 • Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

  Als u een omgevingsvergunning heeft ontvangen voor bouwen of verbouwen, kunt u met de werkzaamheden starten. U laat het de gemeente weten wanneer u begint en klaar bent. U moet zich namelijk aan regels en afspraken houden. Deze regels en afspraken staan in de vergunning. De inspecteur bouw- en woningtoezicht controleert dit namens de gemeente. De inspecteur controleert: of u bouwt zoals omschreven staat in uw vergunning of u het gebouw en/of terrein gebruikt zoals in uw vergunning staat de bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) de aan- en afvoer van materieel, bouwmateriaal en afval Houdt u zich niet aan de afspraken en regels? Dan kan de inspecteur het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein staken.

 • Afwijken van het omgevingsplan

  Een gemeente maakt voor gebieden een omgevingsplan. Vroeger was dit het bestemmingsplan. In het omgevingsplan staat welk doel het gebied heeft. Bijvoorbeeld wonen, groen, werken of recreatie. In het omgevingsplan staan ook regels waar u zich aan moet houden bij bouwen, verbouwen en slopen. Gaat u: bouwen, verbouwen of slopen? een deel van een gebouw aanpassen, zoals een schoorsteen, balkon of erker een gebouw op een andere manier gebruiken? Dan moeten uw plannen passen in het omgevingsplan van de gemeente. Wilt u hiervan afwijken? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan voor een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ (BOPA). Voor het bouwen of verbouwen zelf moet u vaak ook een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen voor een technische bouwactiviteit. Wijst de gemeente uw verzoek af? Dan kunt u de gemeente vragen om het omgevingsplan te wijzigen. Een verzoek tot wijzigen van het omgevingsplan is ingewikkelder dan een aanvraag voor een omgevingsvergunning BOPA. Het is daarom verstandig om eerst met de gemeente te overleggen over wat voor uw situatie de beste manier is.

 • Omgevingsvergunning bouwen aanvragen (technische eisen)

  Als u iets bouwt of verbouwt, moet dat technisch goed genoeg zijn. Daarom moet u een vergunning aanvragen of een melding doen als u iets gaat bouwen of verbouwen. Wat u bouwt of verbouwt heet een bouwwerk. U heeft een vergunning nodig als uw bouwwerk bijvoorbeeld: hoger is dan 5 meter, of een balkon of dakterras heeft of ondergronds wordt gebouwd of aan een monument vast zit Bij kleinere bouwwerken of verbouwingen, zoals een garage of een schuur, moet u een melding doen. Ook voor het bouwen of verbouwen van een woonboot moet u een melding doen. Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO.nl) staat wanneer u precies een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Hou er rekening mee dat u misschien ook nog andere vergunningen nodig heeft als u gaat bouwen.