Zoekresultaat 1 - 10 van 40 resultaten

 • Handhaving

  Handhavers zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) die taken uitvoeren in opdracht van de gemeente en politie.

 • Wet open overheid

  Veel informatie staat al op onze website of de website open.overheid.nl. Is de informatie al openbaar? Dan geldt de wet niet en heeft een verzoek geen zin.

 • Bestrijden Onderwijsachterstand

  U dient de pro forma aanvraag vóór 1 oktober in. Op de pagina leest u over de aanvraag, eisen en voorwaarden en voor welke doelgroep subsidie mogelijk is.

 • Renovatie en/of nieuwbouw sportvoorzieningen (subsidie)

  Maximaal een derde van de werkelijke investeringskosten exclusief BTW met een maximum van € 250.000,-. Aanvragen kan het hele jaar door.

 • Beeldend kunstenaars en vormgevers

  Kunstenaars en vormgevers die in Dordrecht wonen en werken, kunnen elk jaar subsidie aanvragen. 

 • Parkeervergunning voor zorgverleners

  Voor parkeren van vervoer door huisartsen, thuiszorgmedewerkers en verloskundigen. U heeft hiermee ook toegang tot het autoluwe/voetgangersgebied.

 • Jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Subsidie per kalenderjaar voor activiteiten tijdens 1 of meer kalenderja(a)r(en). Eenmalige subsidie voor eenmalig activiteiten of binnen een project.

 • Kosten en gebiedscodes

  Met de parkeerApp op uw mobiele telefoon betaalt u per minuut als u op straat parkeert. U kunt de parkeerapp niet gebruiken in de parkeergarages.

 • Huisvesting van het onderwijs

  Stuur de aanvraag (extra) voorzieningen in voor 1 februari. Een spoedaanvraag kan op elk gewenst moment op papier via de post.

 • Innovatiefonds Smart City

  Met Smart City Dordrecht maken we van Dordrecht een nog slimmere, toekomstbestendige stad. Wij vergoeden 50% van de aanvaardbare werkelijke kosten.