Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Schade melden

  Heeft je woning of bedrijfspand schade opgelopen? Schade door gaswinning meld je bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Ook immateriële schade kun je melden. Heb je leed of verdriet als gevolg van de aardbevingen, dan heb je misschien recht op smartengeld. Dit hangt af van je persoonlijke situatie.

 • Trouwen

  Wil je trouwen in de gemeente Eemsdelta? Dan helpen wij je graag om er een onvergetelijke dag van te maken. Je moet voor je huwelijk een paar dingen regelen met de gemeente.

 • Versterking 't Zandt

  Samen met Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en woningcorporatie Woongroep Marenland werken wij aan het versterken en toekomstbestendig maken van 't Zandt. Ook bewoners zijn nauw betrokken. Via een klankbordgroep en de Vereniging dorpsbelangen 't Zandt denken zij mee over de plannen en de uitvoering ervan.

 • Leerlingenvervoer

  Kan je kind door een handicap of beperking niet zelfstandig naar school? Of is de school te ver weg? Dan kan je misschien gebruik maken van leerlingenvervoer.

 • Bestuurlijke afspraken

  Op 6 november 2020 hebben het Rijk, de provincie Groningen en de gemeentes Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen en Oldambt extra afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over de versterking van woningen in het aardbevingsgebied. En over perspectief voor de inwoners. De nieuwe afspraken gaan niet over het herstel van schade. Alle aardbevingsschade wordt vergoed, dat is en blijft het uitgangspunt. Ook al gemaakte afspraken over de versterking van woningen blijven gelden.

 • Stemmen vanuit het buitenland

  Ben je op de verkiezingsdag in het buitenland? Dan kun je bij sommige verkiezingen stemmen door iemand te machtigen of door te stemmen per brief.

 • Windmolenoverlast melden

  Heb je last van windmolens in je woonomgeving? Meld de overlast dan via de Milieuklachtenlijn.

 • Ondersteuning voor mantelzorgers

  Zorg je langere tijd onbetaald voor je partner, een familielid of bekende? Omdat die een beperking heeft, ziek is of vanwege zijn of haar leeftijd niet voor zichzelf kan zorgen? Dan ben je mantelzorger. Mantelzorg is een zware taak, waarbij je advies en hulp goed kunt gebruiken. Je kan hiervoor terecht bij de gemeente.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van B&W over het beleid van de gemeente binnen het sociaal domein.

 • Beschermd wonen

  Lukt het nog niet om zelfstandig te wonen? Dan kan beschermd wonen een oplossing zijn. Je woont dan veilig en je krijgt begeleiding.