Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Ontheffing verkeersregels en verkeerstekens

  Soms kunt u zich niet houden aan enkele verkeersregels of verkeerstekens. Omdat u anders uw werkzaamheden of activiteiten niet goed kunt uitvoeren. Hiervoor moet u van de gemeente toestemming krijgen. Dit noemen we een ontheffing reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV). Aanvragen Aanvraagformulier ontheffing RVV Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op naar: Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser E-mail: gemeente@losser.nl Wat moet u weten Een ontheffing moet u minimaal 8 weken van tevoren aanvragen. U kunt een ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld: Tegen de richting van een eenrichtingsweg inrijden Stilstaan in een straat waar dit eigenlijk verboden is Parkeren in een straat waar een parkeerverbod geldt Met een voertuig rijden op een fietspad Vervoeren van personen achter een gemotoriseerd voertuig (bijvoorbeeld een huifkar achter een trekker) U krijgt alleen een ontheffing als: U kunt aantonen dat dit nodig is voor het goed uitvoeren van werkzaamheden of activiteiten U duidelijk de locatie(s) aangeeft waarop de ontheffing van toepassing moet zijn De verkeersveiligheid niet in gevaar is Kosten € 47,80

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U heeft dit nodig als u gaat werken in bijvoorbeeld de kinderopvang of het onderwijs. Uw werkgever, vereniging of stichting stuurt u een ingevuld aanvraagformulier voor een VOG. Als u dit formulier heeft aangevuld, maakt u hier een foto of scan van. Dan vraagt u online uw VOG aan. Hiervoor heeft u DigiD nodig. VOG aanvragen Visum, chauffeurskaart, emigratie of exploitatievergunning Vul zelf het aanvraagformulier Verklaring omtrent het gedrag in. Wat moet u weten U kunt ook langskomen in ’t Lossers Hoes om een VOG aan te vragen. Bel 053 - 537 74 44 voor het maken van een afspraak. Dit neemt u mee: Ingevuld aanvraagformulier Verklaring omtrent het gedrag. Het formulier krijgt u van uw werkgever, vereniging of stichting. Uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Ingevuld machtigingsformulier, als u voor iemand anders een VOG aanvraagt. Pinpas, de kosten betaalt u in ’t Lossers Hoes. Het ministerie van Justitie en Veiligheid behandelt uw aanvraag. U krijgt binnen 4 weken een brief. Kosten € 41,35 VOG aanvragen vanuit het buitenland Als u in het buitenland woont en een VOG nodig hebt, vraagt u uw VOG aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. VOG-check U kunt ook eerst bekijken of u een hoge, gemiddelde of lage kans op een VOG heeft. Doe de VOG-check bij Justis.

 • Kwijtschelding belastingen

  Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen. In Losser is het betalen van gemeentelijke belastingen geregeld via GBTwente. Via GBTwente kunt u kwijtschelding aanvragen.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u binnen de gemeente Losser of vanuit een andere gemeente naar de gemeente Losser, geef dan online uw verhuizing door. Verhuizing online doorgeven Wat moet u weten Geef de verhuizing door binnen 5 dagen nadat u verhuisd bent. Doorgeven kan al vanaf 4 weken voor uw verhuizing. Als u uw nieuwe adres later dan 5 dagen na uw verhuizing doorgeeft, dan telt de dag van doorgeven. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw toeslagen, studiefinanciering of uitkering. Een verhuizing doorgeven mag door: Iedereen die 16 jaar of ouder is Ouders, voogden en verzorgers voor inwonende minderjarigen van 16 jaar of ouder Curatoren voor personen die onder curatele staan Echtgenoten of geregistreerde partners als ze op hetzelfde adres wonen Een gemachtigde meerderjarige In ’t Lossers Hoes doorgeven U kunt ook een afspraak maken om uw verhuizing door te geven. Dan komt u langs in ’t Lossers Hoes. Bel 053 - 537 74 44 om een afspraak te maken. Meenemen Geldig identiteitsbewijs. Kopie huur- of koopcontract. Als u bij iemand gaat inwonen: schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner en een kopie van zijn of haar geldige identiteitsbewijs. Gebruik hiervoor het toestemmingsformulier inschrijving op adres. Deze toestemming is ook nodig als u bij uw ouders gaat wonen of gaat samenwonen. Kosten Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Let op: u kunt een boete krijgen als u uw verhuizing niet doorgeeft. Verhuizen naar een andere gemeente Als u naar een andere gemeente verhuist, geef uw verhuizing dan bij die gemeente door. Uw nieuwe woongemeente schrijft u automatisch uit in Losser. Briefadres Als u geen vast woonadres in Nederland heeft, dan kunt u zich soms tijdelijk inschrijven op een adres van iemand die u kent. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis. Dit heet een briefadres. Verhuizen naar of vanuit het buitenland Verhuizen naar het buitenland Verhuizen naar Nederland Wie krijgt bericht van uw verhuizing We geven uw verhuizing door aan belangrijke instanties, zoals de Belastingdienst, uw zorgverzekeraar en DUO. Dan lopen zaken als uw uitkering, toeslagen of vergunningen gewoon door. Het is daarom belangrijk dat u uw nieuwe adres binnen 5 dagen doorgeeft.

 • Rijbewijs

  Een rijbewijs verlengen kan online. Dit is sneller. Het rijbewijs ligt dan al na 2 werkdagen voor u klaar. Bij een aanvraag via de balie heeft u het rijbewijs pas na 5 werkdagen. Aanvragen en ophalen doet u altijd zelf. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Online verlengen Laat een pasfoto maken bij een RDW-erkende fotograaf. Ga naar de website van de RDW en vraag het rijbewijs aan. U betaalt online meteen de kosten. U heeft DigiD nodig. Haal uw nieuwe rijbewijs na 2 werkdagen op. Een afspraak maken is niet nodig. Neem uw oude rijbewijs mee. Uitbreiden rijbewijs U heeft een rijbewijs nodig voor alle voertuigen: van bromfiets tot bus. Misschien heeft u al een rijbewijs en mag u nu in nog een voertuig rijden. Bijvoorbeeld: u had al een brommerrijbewijs en heeft nu ook het examen voor een personenauto gehaald. Dan moet u het bestaande rijbewijs laten uitbreiden. Ook dit doet u online via de website van de RDW. Eerste rijbewijs Doe uw aanvraag online en maak een afspraak. U betaalt online meteen de kosten. U heeft DigiD nodig. Laat een pasfoto maken en neem die mee naar de afspraak. Neem ook uw paspoort of ID-kaart mee. Haal uw rijbewijs na 5 werkdagen op. Een afspraak maken is niet nodig. Neem uw paspoort of ID-kaart mee. Komt u er online niet uit Misschien komt u er online niet uit. Plan dan een afspraak in om langs te komen in ’t Lossers Hoes of het Stadskantoor (Hengelosestraat 51, Enschede): Afspraak maken in ’t Lossers Hoes Afspraak maken in het Stadskantoor (Enschede) Bel 053 - 537 74 44 Dit neemt u mee: Geldig paspoort of geldige ID-kaart Pasfoto Uw oude rijbewijs, bij verlengen of uitbreiden Pinpas, u betaalt de kosten van uw rijbewijs tijdens uw afspraak 5 werkdagen na uw afspraak kunt u uw rijbewijs ophalen. Neem uw oude rijbewijs mee. Heeft u geen oud rijbewijs, neem dan uw paspoort of ID-kaart mee. Vergeet uw rijbewijs niet op te halen Haal binnen 3 maanden uw rijbewijs op. Daarna kunt u het niet meer ophalen. U moet dan een nieuwe aanvraag doen. Gezondheidsverklaring Een gezondheidsverklaring is soms verplicht bij het halen of verlengen van uw rijbewijs. Dit is zo als 1 van de volgende situaties van toepassing is: U bent 75 jaar of ouder U heeft gezondheidsklachten die van invloed kunnen zijn op uw rijgedrag U heeft een rijbewijs met categorieën C, CE, D of DE U kunt een gezondheidsverklaring online aanvragen bij het CBR. U kunt een gezondheidsverklaring ook afhalen en betalen in 't Lossers Hoes. Maak online een afspraak. Spoedaanvraag Als u uw rijbewijs snel nodig heeft, kunt u een spoedaanvraag doen. Dit kan alleen aan de balie. Plan zelf een afspraak in. Vul bij ‘opmerking’ in dat het om een spoedaanvraag gaat. Spoedaanvragen moeten voor 14.00 uur binnen zijn. Maak daarom een afspraak vóór 14.00 uur. Afhalen kan dan meestal de volgende werkdag vanaf 10.00 uur. Rijbewijs kwijt of gestolen U kunt online aan de RDW doorgeven dat uw rijbewijs kwijt of gestolen is. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Uw rijbewijs wordt meteen ongeldig. U kunt ook aan de gemeente doorgeven dat uw rijbewijs kwijt of gestolen is. Maak een afspraak en vraag meteen een nieuw rijbewijs aan. De gemeente maakt een verklaring van vermissing. Als u dit meldt, is het rijbewijs direct ongeldig. Dit blijft zo, ook als u uw rijbewijs toch terugvindt. Begeleiderspas Wie jonger is dan 18 jaar, heeft een rijbewijs en een begeleiderspas nodig om auto te rijden. Een begeleiderspas aanvragen kan online bij de RDW. Kosten Rijbewijs € 51,10 Extra kosten spoedprocedure € 39,65 Gezondheidsverklaring € 44,50 Meer informatie Buitenlands rijbewijs omwisselen