Zoekresultaat 1 - 10 van 49 resultaten

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Gaat u iets in uw omgeving aanpassen? Bijvoorbeeld bouwen of slopen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

  Als u een geregistreerd partnerschap heeft, kunt u dit omzetten in een huwelijk. U gaat hiervoor samen naar de gemeente.

 • Gemeentelijke onderscheiding

  Gemeente Steenbergen heeft een aantal onderscheidingen. Dit zijn erkenningen voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenwerking. Dit kan vrijwilligerswerk zijn. Maar ook in betaald werk. Op deze pagina leest u hier meer over.

 • Inrit aanleggen

  Voor het aanleggen van een inrit heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online.

 • Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

  Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt of dat u vragen heeft over mantelzorg. Neemt u dan contact op met het Steunpunt mantelzorg van WijZijn Steenbergen

 • Afvalwater lozen

  Wilt u afvalwater lozen? Dan moet u zich aan regels houden. Soms moet u ook een melding doen of een vergunning aanvragen. Dat regelt u via het Omgevingsloket.

 • Vooraanvraag omgevingsvergunning

  Vooraanvraag omgevingsvergunning

 • Een Levensboom bestellen

  Hoe bestel ik een levensboom?

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U dient een claim in bij de gemeente.

 • Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

  Heeft u een bedrijf dat het milieu zwaar belast? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket.