Zoekresultaat 1 - 10 van 20 resultaten

 • Ontwikkelverzoek Wro

  Heeft u bouwplannen waarbij u de functie van een gebouw wijzigt, bijv. een schoolgebouw veranderen in een woning of bouwen op een locatie waar geen bouwmogelijkheden zijn dan kunt u een verzoek indienen voor een vooroverleg

 • Exploitatievergunning horecabedrijf

  Wilt u een horecagelegenheid starten? Of overnemen? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. U kunt alleen een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als u een gehandicaptenparkeerkaart hebt. Hebt u die niet? Dan moet een medische instantie eerst uw beperking onderzoeken.

 • Planschade

  Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een omgevingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlak bij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente via het contactformulier.

 • Omgevingsplan bekijken (voorheen bestemmingsplan)

  In een omgevingsplan ziet u waar u mag bouwen of verbouwen. Ook staat erin waar u een winkel of horeca mag openen of een bedrijf kan vestigen. Bekijk de plannen op het Omgevingsloket.

 • Oplaadpaal elektrische auto aanvragen

  Gemeente Waddinxveen stimuleert het gebruik van elektrische auto’s. Elektrisch rijden is beter voor het milieu en de leefomgeving omdat er tijdens het rijden geen uitlaatgassen vrijkomen. Daarom draagt elektrisch rijden bij aan een schoner milieu.

 • Digitale informatieborden langs de weg

  In Waddinxveen staan digitale informatieborden. De borden dragen bij aan een stukje extra informatievoorziening naar de inwoners.

 • Gemeentelijke subsidie aanvragen

  Het college stelt subsidieregelingen vast. Daardoor is het duidelijk welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen en hoeveel geld beschikbaar is. U kunt de subsidieregelingen bekijken via www.officielebekendmakingen.nl of klik op de link van de subsidieregeling onder links.

 • Grond kopen, huren of pachten

  De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

 • Reclame maken, plaatsen of verspreiden

  Wilt u reclame maken in de gemeente Waddinxveen? Met bijvoorbeeld spandoeken, op uw eigen pand of terrein, met flyers, of op openbare plakplaatsen? Op deze pagina leest u wat de mogelijkheden zijn en of u een vergunning nodig heeft.