Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Meteen melden

  Als er iets niet werkt of kapot is in uw straat of buurt, dan vinden wij het fijn als u dat aan ons meldt. Wij kunnen dan gelijk actie ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte lantaarnpaal. Ook als u ergens overlast van heeft, kunt u dat melden. Kleine gebreken en ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u verbouwen, slopen of bijvoorbeeld een boom kappen? Dan heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig. Dit kunt u opzoeken in de vergunningencheck. De vergunningencheck en -aanvraag doet u bij het Omgevingsloket online van de Rijksoverheid.

 • Aangifte van overlijden

  Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden gemeld bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de begrafenisondernemer dit. Maar u kunt dit ook zelf doen. Voor de aangifte heeft u de verklaring van overlijden nodig. Deze krijgt u van de arts die het overlijden heeft vastgesteld.

 • Loonkostenvoordeel oudere werknemer

  Als een werkgever een oudere werknemer in dienst neemt, kan daarvoor een financiƫle tegemoetkoming worden ontvangen. Dit heet het loonkostenvoordeel oudere werknemer. Om deze tegemoetkoming te kunnen aanvragen, heeft de werkgever een kopie van de doelgroepverklaring nodig. De werknemer vraagt deze doelgroepverklaring aan. De aanvraag wordt bij de gemeente ingediend als de werknemer 56 jaar of ouder is en hij/zij een uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ ontvangt/ontving. In alle andere gevallen moet de aanvraag bij het UWV worden ingediend.

 • Trouwen of geregistreerd partnerschap

  Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? U hoeft hiervoor niet meer in ondertrouw. Wel doet u melding bij de gemeente waar u het huwelijk of partnerschap wilt aangaan. Dit kunt u online doen. Wij nemen dan contact met u op. In de informatie spreken we over trouwen. Voor een geregistreerd partnerschap gelden dezelfde voorwaarden.

 • Evenement organiseren

  Wilt u een evenement organiseren? Zoals een braderie, optocht, feest of een herdenking? Meldt uw evenement dan aan bij de evenementenkalender. En is uw evenement voor publiek toegankelijk? Dan heeft u vaak een vergunning nodig. Als u voor het eerst een evenement organiseert kunt u een intakegesprek met ons inplannen.

 • Meedoenpakket Jongeren

  Wij vinden het belangrijk dat alle jongeren (kinderen vanaf 4 tot 18 jaar) in de gemeente Noordoostpolder mee kunnen doen. Soms lukt dit niet. Heeft u kinderen in deze leeftijdscategorie en een laag inkomen? Misschien komt u voor uw kind in aanmerking voor het meedoenpakket jongeren. Hiermee kan uw kind sociale, sportieve, educatieve of culturele activiteiten ondernemen.

 • Containers en afvalpas

  Wilt u een kleinere of extra minicontainer aanvragen? Of is deze beschadigd, kwijt of gestolen? Heeft u geen afvalpas meer?

 • Onroerendezaakbelasting en WOZ-waarde

  Heeft u een eigen woning of een bedrijfspand, zoals een winkel of kantoor, of een stuk grond? Of maakt u gebruik van een bedrijfspand? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente. De WOZ-waarde van uw pand bepaalt hoe hoog die belasting is. Deze WOZ-waarde stelt de gemeente jaarlijks vast. Op de aanslag van de gemeentebelastingen die u ieder jaar van ons krijgt, vindt u ook deze WOZ-beschikking. Via het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van woningen opvragen.

 • Afval inzameling

  In de Noordoostpolder zamelt HVC het afval huis aan huis gescheiden in. Op de afvalkalender en in de HVC-app ziet u wanneer u welke minicontainer aan de weg kunt zetten. Heeft u geen minicontainers bij huis? Dan kunt u uw afval kwijt in onder- en bovengrondse containers in de buurt. U heeft hiervoor een afvalpas nodig.