Zoekresultaat 1 - 10 van 17 resultaten

 • Tellen van de stemmen

  Het tellen van de stemmen is openbaar. Hieronder leest u waar en wanneer de stemmen geteld worden.

 • Starterslening

  Voor het eerst een eigen huis kopen? Door de strengere hypotheekeisen en de hoge huizenprijzen is het voor starters moeilijk om hun hypotheek rond te krijgen. De gemeente Zevenaar wil starters op de woningmarkt stimuleren om hun eerste woning aan te schaffen in de gemeente. Daarom heeft de gemeente Zevenaar de Starterslening beschikbaar.

 • Hulp bij het opvoeden

  Het is belangrijk dat kinderen veilig en stabiel opgroeien. Soms zijn of ontstaan er problemen in een gezin waardoor dat niet kan. Pleegouders, Buurtgezinnen en HomeStart zijn er om hulp te bieden.

 • Opknappen laatste deel ‘Kop van Tolkamer’

  Het project ‘Kop van Tolkamer’ bestaat uit verschillende deelprojecten. Denk aan de sloop van het pand van Abelskamp, de aanleg van het driehoekig plein en de Engelse tuin. De uitvoering van de rest van het gebied heeft op zich laten wachten doordat we eerst onderzoek moesten doen naar wat er in de grond zit. In het voorjaar van 2024 starten we met het opknappen van de Tolstraat, Veerstraat, de achterkant van de Europakade en een deel van Rijnstraat (vanaf de Veerstraat tot en met huisnummer 10). Deze straten krijgen nieuwe klinkers. Waar het kan plaatsen we extra bomen en planten.

 • Hulp voor Oekraïne

  Door de oorlog in Oekraïne ontvluchten veel inwoners hun land. Alle gemeenten in Nederland vangen vluchtelingen op. In Zevenaar hebben wij drie opvanglocaties.

 • Welstandseisen

  Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd voor een bouwplan? Dan moet het pand dat u wilt bouwen passen in de omgeving. We noemen dit ‘voldoen aan welstandseisen’. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetst dit aan de hand van vastgesteld beleid en geeft hierover advies aan de gemeente.

 • Mentale gezondheid

  Steeds meer mensen hebben mentale klachten. Bijvoorbeeld eenzaamheid, stress of een lusteloos gevoel. Terwijl mensen die goed in hun vel zitten, langer gezond blijven en sneller herstellen als ze ziek zijn. Daarom willen wij graag helpen om (kwetsbare) inwoners mentaal weerbaarder te maken.

 • Voorgenomen verkoop of verhuur

  Soms zijn we als gemeente van plan om grond of gebouwen te verkopen of te verhuren. We zijn verplicht om zulke plannen bekend te maken zodat alle geïnteresseerden kunnen reageren. Op deze pagina vindt u een actueel overzicht van de plannen.

 • Alcoholwetvergunning

  Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een Alcoholwetvergunning nodig. Ook sportkantines en buurt- en dorpshuizen (paracommerciële instellingen) hebben een Alcoholwetvergunning nodig. De vergunning is voor het pand waar u alcohol schenkt of verkoopt en wordt verleend aan een (rechts)persoon. De vergunning is niet overdraagbaar.

 • Eerste stem

  Op donderdag 6 juni staat er wat bijzonders te gebeuren. Op die dag zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement en jij mag dan (misschien wel voor het eerst) stemmen. En dat is mooi! Het is namelijk jouw kans om mee te beslissen wie de nieuwe Nederlandse leden van het Europees Parlement worden.