Zoekresultaat 1 - 2 van 2 resultaten

  • Asbest verwijderen

    Asbest is een gevaarlijk materiaal dat niet meer mag worden gebruikt in woningen en gebouwen. Wilt u asbest in of rondom uw woning of bedrijf verwijderen? Dan moet u dit vooraf melden via het Omgevingsloket. Dit kan via de volgende link. Omgevingsloket De Omgevingsdienst Veluwe handelt de melding af. Asbest zelf verwijderen Deze werkzaamheden mag u zelf doen: Verwijderen van geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien), maximaal 35m2 per perceel. Verwijderen van niet-gelijmde vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking, maximaal 35m2 per perceel. U moet minimaal 5 werkdagen van te voren een melding doen. Richtlijnen asbest verwijderen en verpakken Draag beschermende kleding. Houd de delen zoveel mogelijk intact. Spuit het asbestafval nat. Pak het asbestafval dubbel in. Gebruik hiervoor speciale asbestzakken of doorzichtig plastic folie van minimaal 0,2mm en omwikkel dit met een laag tape. Herhaal deze handelingen nog een keer. Geef op het pakket duidelijk aan dat het om asbest gaat. Lever het verpakte asbestafval in bij een afvalinzamelaar. Asbest laten verwijderen Als u meer dan 35m2 aan asbest wilt verwijderen moet u dit laten doen door een gecertificeerd bedrijf. U heeft dan ook een asbestinventarisatierapport nodig. U moet minimaal 4 weken van te voren een melding doen. Wat zijn de kosten? Een melding doen is gratis. De kosten voor het verwijderen en afvoeren van asbest betaalt u zelf.  Stuur een e-mail als u met de asbestverwijdering begint Naar info@odveluwe.nl. Doe dit minimaal 2 werkdagen voor u begint met de werkzaamheden. Bent u klaar met de werkzaamheden? Meld dit ook per mail bij de Omgevingsdienst Veluwe.

  • Wegwerkzaamheden en - afsluitingen

    Wegwerkzaamheden Actuele informatie over werkzaamheden en omleidingen in Heerde vindt u op de website Bereikbaar Gelderland. Bekijk de website via de volgende link: Bereikbaar Gelderland Gedeeltelijke afsluiting Dorpsstraat In verband met een modespektakel in het centrum van Heerde is de Dorpsstraat (vanaf de Stationsstraat/Schoolstraat tot aan de kruising Bonenburgerlaan) afgesloten op zaterdag 1 juni 2024, van 09.00 tot 18.00 uur. Afsluiting Nieuwe Zuidweg De Nieuwe Zuidweg wordt soms afgesloten vanwege oefeningen van Defensie. Bij het overzicht van de oefeningen kunt u zien wanneer deze weg niet bereikbaar is.