Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Erkenning (ongeboren) kind, aanvragen

  Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan wordt u automatisch de wettelijke ouder. Anders kunt u het kind erkennen bij de gemeente. U wordt dan alsnog de wettelijke ouder. Ook elk volgend kind moet u apart erkennen. Dat gaat niet automatisch. U kunt...

 • Handtekening laten legaliseren

  Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. Dit is bijvoorbeeld nodig als u bezoek uit het buitenland ontvangt dat een visum moet aanvragen. Een bedrijf of organisatie kan er ook om vragen. De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over...

 • Briefadres aanvragen

  Heeft u geen woonadres in Nederland, dan is het mogelijk om bij de gemeente een briefadres aan te vragen. Een briefadres is het adres van een bekende, een bedrijf of een instelling. Op het briefadres wordt uw post ontvangen en de ontvanger geeft het aan u door. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als u in...

 • Trekkerrijbewijs

  U heeft een trekkerrijbewijs nodig als u met een tractor of trekker de openbare weg op wilt. Dit is de categorie T op uw rijbewijs. Als u dit rijbewijs heeft, mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) met aanhangwagen besturen. Ook mag u in een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) met aanhangwagen rijden....

 • Hondenbelasting, hond aan- of afmelden

  Voor elke hond die u bezit, betaalt u jaarlijks hondenbelasting aan de gemeente. De hoogte van de hondenbelasting hangt af van het aantal honden dat u heeft. Geef daarom ook een verandering in het aantal honden door.  Krijgt u een nieuwe hond? Of komt u nieuw in de gemeente wonen? Meld uw hond dan...

 • Kwijtschelding belastingen en heffingen

  Als uw inkomen te laag is om de belastingen te betalen dan kunt u om kwijtschelding vragen. Hiermee doet u een verzoek om de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen niet te betalen. Wij kijken dan niet alleen naar uw inkomen, maar ook naar het saldo op uw rekeningen en de waarde van uw bezittingen...

 • Leerlingenvervoer aanvragen

  De meeste kinderen in Nederland kunnen zelfstandig naar school of worden door ouders gehaald of gebracht. Soms is dit niet mogelijk door ziekte of een handicap. Ouders of verzorgers kunnen dan een beroep doen op de regeling leerlingenvervoer. De regeling leerlingenvervoer is een vergoeding van de...

 • Aanvragen afschrift basisregistratie personen (BRP)

  In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een afschrift. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Instanties kunnen om een uittreksel uit de BRP vragen. U...

 • Grond, bagger en bouwstoffen melden

  Het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bodemkwaliteit stellen regels aan het toepassen en hergebruiken van grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de bodem of in het oppervlaktewater. Deze regels zijn bedoeld om bodemverontreiniging te voorkomen. Rijkswaterstaat en de waterschappen...

 • Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

  Zorg dat u op de juiste manier staat ingeschreven bij de basisregistratie personen (BRP). Als u merkt dat dit niet zo is, geef correcties dan direct aan ons door. U moet zowel de verkeerde gegevens als de juiste gegevens kunnen bewijzen. Gaat de gemeente akkoord, dan worden de gegevens ingevoerd....