Zoekresultaat 1 - 10 van 19 resultaten

 • Melding woon- en leefomgeving

  Als u iets ziet dat stuk is of opgeruimd moet worden, doet u hiervan een melding bij de gemeente.

 • Wegsleepregeling

  In een aantal gevallen is het nodig om voertuigen weg te slepen. De gemeente heeft hiervoor een wegsleepregeling vastgesteld.

 • Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Voor ruimtelijke ontwikkelingen is het nodig dat de initiatiefnemer aantoont, dat zijn of haar plan geen stikstofdepositie veroorzaakt op de Natu

 • Eikenprocessierups

  Ook hier komt de eikenprocessierups voor. Op deze pagina kunt u lezen wat de aanpak is van de gemeente en wat u zelf kunt doen om de rups te bestrijde

 • Trillingsschade en trillingshinder, de gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade hebt aan bijvoorbeeld uw woning en u wijt dat aan de gemeente, dan kunt u in sommige gevallen de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Klacht indienen

  Bent u ontevreden over het gedrag van een medewerker van de gemeente of bestuurder? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Verloren of gevonden voorwerpen melden

  Als u iets bent verloren of hebt gevonden, kunt u hiervan aangifte doen bij de gemeente, niet bij de politie.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Is uw woning of bedrijf niet aangesloten op de riolering? Dan vraagt u een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

 • Maaien

  We maaien het gras in onze gemeente volgens een planning.

 • Geur- of geluidsoverlast melden

  Met de Hinderapp kunt u snel en eenvoudig geur- en geluidsoverlast in het Westerkwartier melden.