Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Hergebruik overheidsinformatie

  Wilt u informatie van de gemeente hergebruiken? Dien dan een verzoek in bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld voor een app die geografische informatie bevat. Dit heet hergebruik van overheidsinformatie. Het doel mag commercieel of niet-commercieel zijn.

 • Archeologisch onderzoek

  Soms moet u bij uw vergunningsaanvraag voor bouw- of graafwerkzaamheden een archeologisch onderzoek laten doen en/of een archeologisch rapport meesturen. Dat hangt af van de locatie, de aard van de werkzaamheden in de bodem en de archeologische verwachting in het gebied. Op de archeologische verwachtingskaart ziet u welke gebieden in Midden-Groningen archeologisch beschermd zijn.

 • Spelregels bij ziekte tijdens re-integratie

  Spelregels bij ziekte tijdens re-integratie

 • Bijzondere bijstand en Individuele inkomenstoeslag

  Krijgt u een bijstandsuitkering van ons? Wij hebben voor u het aanvragen van bijzondere bijstand veel gemakkelijker gemaakt met het verstrekkingenboek bijzondere bijstand. Staan uw kosten in dit boekje? Dan heeft u recht op bijstand. Medische kosten vergoed vanuit de bijzondere bijstand. Vanaf 1 maart 2022 kan er via de bijzondere bijstand aantal medische kosten vergoed worden. Voor medische kosten, zoals de eigen bijdrage kraamzorg, een bril of steunzolen, is bijzondere bijstand mogelijk. Kijk voor meer informatie in de folder ‘Verstrekkingenboek bijzondere bijstand’

 • Mac

  Korte info over MAC (Maatschappelijk Activiteiten Centrum)

 • Gemeentegids

  Jaarlijks brengen wij een gemeentegids uit met informatie over onze dorpen, dienstverlening en over onze organisatie. Achterin de gids vindt u een overzicht met adressen van allerlei verenigingen en organisaties in onze gemeente. De gemeentegids werd begin april 2020 huis-aan-huis verspreid.

 • Hulp en activiteiten

  Verschillende pactpartners organiseren activiteiten voor buurtbewoners, mensen in armoede of mensen die hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld de thuisadministratie of het aanvragen van een fonds. Bekijk op deze pagina de verschillende organisaties en hoe ze u kunnen helpen.

 • Bijzondere bijstand medische kosten

  Bijzondere bijstand medische kosten.

 • Welstand

  Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen voor een bouwplan? Dan moet uw aanvraag voldoen aan de welstandseisen van de gemeente Midden-Groningen. Dat zijn de voorwaarden aan hoe een gebouw eruit moet zien. In de welstandsnota leest u welke eisen er gelden voor uw plannen. Voor sommige gebieden geldt een aanvullend beeldkwaliteitsplan waar uw plannen ook aan moeten voldoen.

 • Hulp bij huren en huisinrichting

  Verschillende organisaties helpen inwoners op het gebied van wonen. Bekijk op deze pagina de verschillende organisaties en hoe ze u kunnen helpen.