Zoekresultaat 1 - 10 van 37 resultaten

 • Afval, bedrijven

  Bedrijven regelen zelf dat hun afval op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is niet verantwoordelijk hiervoor.

 • Belastingen, kopie aanslag

  Eind januari, februari, maart en april verstuurt de BSGR ongeveer 90 procent van de aanslagen.

 • Voorkeursrecht van de gemeente

  De gemeente en andere overheden mogen als eerste een onroerende zaak kopen. Als dat niet gebeurt, mag de zaak onder voorwaarden verkocht worden.

 • Exploitatieovereenkomst

  In een exploitatieovereenkomst staan afspraken over het aanleggen van openbare voorzieningen. De inhoud van de overeenkomst verschilt per project.

 • Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

  Zelfstandigen van 55 jaar of ouder die stoppen met werken en onvoldoende inkomen hebben kunnen een IOAZ-uitkering krijgen. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Afval, klein chemisch afval

  Particulieren kunnen klein chemisch afval op verschillende plekken inleveren. Bedrijven mogen dit alleen doen als ze een vergunning hebben.

 • Sewer systems drawings / blockage

  If you suspect a blockage in the connection of the house to the main sewer, you can request drawings of the sewer system at the municipality.

 • Monument aanwijzen

  De gemeente kan gevraagd worden om een pand, object of plaats als gemeentelijk monument aan te wijzen. Hierbij worden regels gehanteerd.

 • Muskusrat

  Muskusratten en beverratten veroorzaken veel schade.

 • Ratten

  Ratten kunnen leiden tot grote overlast bij u thuis of op uw bedrijf.