Zoekresultaat 1 - 10 van 17 resultaten

 • Risicovolle locaties

  Vught heeft een aantal locaties met risico op explosies, het weglekken van gevaarlijke stoffen of brand. Om dat te voorkomen nemen de gemeente en de eigenaren maatregelen.

 • Niet Gesprongen Explosieven (NGE)

  Op de explosieven risicokaart ziet u dat u vrijwel in het gehele Vughtse grondgebied niet gesprongen explosieven kunt aantreffen. Vindt u een explosief? Blijf op afstand en bel 112.

 • Rioolheffing

  Woont u in Vught? Of hebt u hier een bedrijf? Dan is uw woning of bedrijfsruimte meestal aangesloten op het riool van de gemeente. U betaalt dan voor het inzamelen van afvalwater: de rioolheffing. De gemeente betaalt hiervan o.a. de aanleg en het onderhoud van het rioolstelsel.

 • Hondenbelasting

  In Vught betaalt u geen hondenbelasting.

 • Gemeentelijke onderscheidingen

  Vught heeft een aantal gemeentelijke onderscheidingen. Zij zijn bedoeld voor mensen of instellingen die zich bijzonder hebben ingezet voor de Vughtse gemeenschap. Iedereen die een gemeentelijke onderscheiding krijgt, wordt vermeld in het 'Ereboek van de gemeente Vught'.

 • Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed adviseert het college over wijzigingen aan (rijks)monumenten en beoordeelt de kwaliteit van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

 • Zon- en windenergie: hoe gaan we verder?

  Windmolens en/of zonnepaneelvelden in de gemeente

 • Wegwerkzaamheden en stremmingen

  De werkzaamheden en stremmingen in de gemeente Vught.

 • Jeugdoverlast

  Hebt u overlast van jongeren in uw buurt? Schakel dan de politie in en bel 0900 88 44 of stuur een e-mail naar boa@vught.nl.

 • Verhuur van te koop staande leegstaande woning

  Hebt u een leegstaande woning in de gemeente Vught? En staat deze te koop? U mag die tijdelijk verhuren. U hebt hiervoor wel een vergunning van de gemeente nodig.