Zoekresultaat 1 - 2 van 2 resultaten

 • Opheffing school Wet op de expertisecentra, kennisgeving

  De directie van een school voor volwassenonderwijs is verplicht het opheffingsbesluit van de school of van een nevenvestiging aan diverse instanties en personen te melden.

  U meldt als directeur de schoolopheffing aan:

  • minister
  • provincie en
  • Inspectie van het Onderwijs

  U meldt het besluit binnen 2 weken na de beslissing. Meer informatie over de kennisgeving vindt u in de Wet op de expertisecentra.

 • Begroting en rekening waterschappen, vaststelling door provincie

  De provincie beoordeelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening van de waterschappen. De Waterschapswet vermeldt dat de begroting in evenwicht moet zijn. Hiervan kan worden afgeweken indien aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Een waterschap zendt de begroting voor 1 december en de jaarrekening voor 15 juli in. De provincie beoordeelt in hoeverre de begroting dan wel de meerjarenraming in evenwicht zijn.