Zoekresultaat 1 - 10 van 100 resultaten

 • Tijdelijke verhuur leegstaand pand

  Sommige leegstaande panden mogen tijdelijk verhuurd worden. Hiervoor is een vergunning nodig.

 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw

  Meestal is er geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet de sloop wel gemeld worden. Soms is een omgevingsvergunning nodig.

 • Hulp bij het huishouden

  Iemand kan hulp bij het huishouden aanvragen. Welke hulp dit is, hangt af van de persoonlijke situatie.

 • Vergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)

  Met een omgevingsvergunning strijdig gebruik mag grond of een gebouw anders gebruikt worden dan in het bestemmingsplan staat. Hierbij gelden regels.

 • Vuurwerk afsteken

  Legaal consumentenvuurwerk mag alleen gekocht worden op bepaalde tijden en bij erkende handelaren. Ook worden regels voor het afsteken gehandhaafd.

 • Verzoek tot handhaving

  Als u denkt dat iemand de regels overtreedt dan kunt u de gemeente vragen om daar iets aan te doen. U doet dan een verzoek tot handhaving.

 • Recreatiewoning bewonen

  In de gemeente Bergeijk is het niet toegestaan permanent (vast) te wonen in een recreatiewoning.

 • Dieren houden

  Voor het houden van sommige dieren moet een ontheffing aangevraagd worden. Ook gelden er regels.

 • Collectieve ziektekostenverzekering

  Door deel te nemen aan de collectieve ziektekostenverzekering bent u verzekerd voor minder geld.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een VOG is een bewijs van goed gedrag. In verschillende situaties is een VOG nodig. De VOG kan opgevraagd worden bij de gemeente.