Zoekresultaat 1 - 10 van 93 resultaten

 • Afval, grofvuil

  De gemeente haalt het meeste grofvuil of grof huisvuil op. Hierbij zijn voorwaarden en uitzonderingen van toepassing.

 • Spandoek ophangen

  Voor het ophangen van een spandoek aan de openbare weg is toestemming van de gemeente nodig.

 • Weer gaan werken

  De gemeente en het UWV kunnen op verschillende manieren helpen bij het vinden van werk of het vergroten van de werkkansen.

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  Als gegevens onjuist in de BRP staan, kan de gemeente dit aanpassen. Daarvoor moet eerst duidelijk zijn dat de gegevens niet kloppen.

 • Mogelijke vergoedingen zwembaden

  Mogelijke vergoedingen zwembaden in de gemeente Dalfsen

 • Openingstijden winkels

  Als een winkelier buiten de reguliere winkeltijden of op bepaalde feestdagen open wil zijn, moet hiervoor ontheffing aangevraagd worden.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Als iemand een geldige verblijfsvergunning heeft, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit, dan kan diegene een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

 • Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel

  Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel

 • Geluidsapparatuur horecabedrijf

  Wanneer een horecabedrijf geluidsapparatuur gebruikt, moet dit gemeld worden om geluidsoverlast te voorkomen.

 • Caravan parkeren op de openbare weg

  Voor het langdurig parkeren van een caravan of andere aanhangwagen is een ontheffing nodig. Hieraan zijn regels verbonden.