Zoekresultaat 1 - 10 van 125 resultaten

 • Collectieve zorgverzekering

  Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u kiezen voor de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente. U krijgt dan korting op de premie en extra vergoedingen. Hieronder leest u alle voorwaarden.

 • Zakenpaspoort

  Reist u veel? En hebt u meer ruimte in uw paspoort nodig voor douanestempels en visa? Dan kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Dit paspoort is dikker dan een gewoon paspoort, namelijk 66 pagina’s. Een zakenpaspoort vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis.

 • Erkennen van een kind

  Bent u een man of vrouw en bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van uw kind, dan kunt u toch officieel het ouderschap van het kind op u nemen.

 • Toeristenbelasting

  Voor het houden van verblijf binnen de gemeente door niet-inwoners van de gemeente wordt toeristenbelasting geheven

 • Aandacht voor elkaar

  Corona raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact met familie, vrienden en collega’s. Het is voor iedereen lastig. Dus we moeten het samen volhouden. Laten we daarom ook aandacht voor elkaar hebben. Van elkaar horen hoe we deze tijd ervaren en met elkaar delen hoe we deze tijd door kunnen komen.

 • Welstandsnota

  Nota omgevingskwaliteit, welstandsnota, Op deze kaart is te zien aan welke criteria een bouwplan moet voldoen, zodat het architectonisch past in de omgeving.

 • Naamskeuze kind

  Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt: die van u of van uw partner. U kiest vóór de geboorte of bij de aangifte van de geboorte. Dit moet u persoonlijk doen in het gemeentehuis.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Dinkelland woont? Vraag dan een uittreksel basisregistratie personen (BRP) aan bij de gemeente Dinkelland. Daarop staan standaard uw naam, adres, geboorteplaats en –datum. Daarnaast kunt u er andere gegevens op laten zetten. Een uittreksel BRP vraagt u online (via DigiD) aan of in het gemeentehuis.

 • Huiselijk geweld

  In gezinnen en relaties is ruzie normaal, maar fysiek geweld, stilzwijgen, scheldpartijen, seksuele dwang en constante controle zijn dat niet. Jaarlijks ervaren 200.000-230.000 mensen ernstig of herhaaldelijk huiselijk geweld, waarbij vrouwen het grootste aantal slachtoffers vormen. Ook mannen, kinderen en ouderen worden getroffen, ongeacht achtergrond. Huiselijk geweld kan opzettelijke mishandeling omvatten, maar ontstaat vaak door diverse problemen die mensen overweldigen en tot ontsporing leiden.

 • Klachten

  Bent u ontevreden over de manier waarop u door de gemeente of Noaberkracht behandeld bent, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop een bestuurder of een ambtenaar zich heeft gedragen.