Zoekresultaat 1 - 10 van 48 resultaten

 • Officiële publicaties en regelgeving

  Gemeentelijk beleid en regelgeving. Officiële publicaties. Officiële bekendmakingen in gemeentebladen. Doorlopende teksten van gemeentelijke regelingen (verordeningen, uitvoeringsregelingen en beleidsregels).

 • Collecte

  Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Dan vraagt u een collectevergunning bij ons aan.

 • Afval scheiden

  Welk afval kunt u kwijt in de gft-bak? En wat hoort bij het huisvuil en/of grofvuil? Ons restafval bestaat voor een groot deel uit waardevolle grondstoffen. Zonde, want hiervan kunnen we nieuwe producten maken. We moeten naar minder dan 30 kilo restafval per persoon per jaar.

 • Wet Open overheid (Woo)

  Woo is de afkorting van Wet open overheid. Deze wet regelt het recht op informatie over bijna alles wat de overheid doet. Dat geldt dus ook voor de gemeente.

 • Handtekening legaliseren

  Met het legaliseren van uw handtekening bewijst u dat een handtekening op een document echt van u is. Dit kunt u bij ons regelen. U maakt hiervoor een afspraak om op het Stadskantoor langs te komen.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Leeft u al drie jaar of langer van een uitkering of een inkomen op bijstandsniveau? En verwacht u op dit moment niet dat uw inkomen in de toekomst beter wordt? Dan kunt u misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen. Dit is een extraatje waarmee u spullen kunt kopen, die u van uw uitkering of loon moeilijk kunt betalen. Voor een aanvraag neemt u telefonisch contact op met het Breed Sociaal Loket.

 • Verhaal van bijstand

  In sommige gevallen kan de gemeente de uitkering die aan u is betaald, ook van een ander terugvragen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’. Voor informatie hierover kunt u telefonisch contact opnemen met het Breed Sociaal Loket.

 • Milieustraten (Afvalinzamelstations)

  Een milieustraat is een plek waar u uw afval naartoe kunt brengen. Milieustraten, in onze gemeente ook wel afvalinzamelstations genoemd, zijn bedoeld voor afval dat u moet scheiden en dat de gemeente niet bij u ophaalt. Zoals elektrische apparaten, grofvuil, bouw- en sloopafval en klein chemisch afval.

 • Vakantie melden

  Wilt u gedurende de periode waarin u een uitkering ontvangt buiten de gemeente verblijven? Voor vakantie of een andere reden. Dan moet u dat vooraf en tijdig schriftelijk aan ons doorgeven. 1. Verblijf in het buitenland U vraagt voordat u naar het buitenland gaat toestemming om naar het buitenland te gaan. Met nadruk wijzen wij u erop dat u niet weg kunt gaan voordat u de beslissing op uw verzoek heeft ontvangen. Deze beslissing delen wij u schriftelijk mede. 2. Verblijf in Nederland buiten de gemeente Edam-Volendam Als u voor een lange tijd in een andere gemeente verblijft, bijvoorbeeld voor vakantie of een andere reden, verandert uw woonadres (domicilie). Hierdoor heeft u geen recht meer op een bijstandsuitkering. 'Nederland' wordt in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz opgevat als het grondgebied in Europa. Een verblijf op de overzeese gebieden geldt dus als een verblijf buiten Nederland. In principe mag u ergens anders in Nederland verblijven. Ook langer dan vier weken. We gaan er wel vanuit dat u tijdelijk buiten de gemeente verblijft en je woonruimte in gemeente Edam-Volendam niet opgeeft. Geef uw verblijf buiten gemeente Edam-Volendam aan ons door. Meldt u uw verblijf niet, dan gaan we ervan uit dat u alle verplichtingen nakomt en op de hoogte bent van de toegestuurde post. Als uw verblijf buiten de gemeente uw re-integratietraject echt belemmert, is het mogelijk dat u een maatregel krijgt als u toch gaat. Dit vanwege het belemmeren van de voortgang van het traject. 

 • Aangepast sporten

  Bewegen is goed voor iedereen! Het sportaanbod is groot. Ook voor sporters met een beperking. Inwoners van onze gemeente met een fysieke of geestelijke beperking kunnen bij diverse sportverenigingen in de gemeente of de regio terecht voor sportieve activiteiten.