Zoekresultaat 1 - 10 van 49 resultaten

 • Onroerendezaakbelastingen (OZB)

  De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die u als eigenaar van een woning, gebouw of stuk grond moet betalen. De hoogte van deze belasting is gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde van de onroerende zaak. U ontvangt de aanslag voor de OZB meestal in februari (in 2024 is dit maart) en kunt deze in twee gelijke termijnen betalen. Als u wilt kunt u er ook voor kiezen om via automatische incasso te betalen. U kunt uw OZB en WOZ-waarde online bekijken via de knoppen hieronder.

 • Kwijtschelding aanvragen

  Heeft u moeite om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen. Of u hiervoor in aanmerking komt hangt af van uw inkomen en vermogen en dat van uw eventuele partner. U kunt kwijtschelding aanvragen met behulp van uw DigiD. Als u geen DigiD heeft, dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl.  

 • Geboorteaangifte

  De aangifte van geboorte doet u in de gemeente waarin uw kind is geboren. Binnen drie werkdagen na de geboorte van uw kindje moet u geboorteaangifte doen. 

  Wanneer u online niet binnen 3 werkdagen een afspraak kunt maken voor geboorteaangifte, bel dan naar 0547 – 85 85 85.  

 • Standplaats weekmarkt aanvragen

  Wilt u een standplaats op de weekmarkt dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen. Wij adviseren om eerst contact op te nemen met de marktcommissie of er ruimte voor een standplaats beschikbaar is.

  Elke markt heeft zijn eigen marktcommissie. De leden van de marktcommissies zijn:

  Markt Delden:    
  Henri van Houten 06-54256654 henryvanhouten@home.nl 
  Markt Goor:    
  Ben Geelink      06-54201870 bgeelink@gmail.com
  Markt Markelo:     
  Peter Boeijen           06-43976148 peter@boeijen-agf.nl                 

  Na goedkeuring van de marktcommissie kunt u desgewenst enkele keren “meelopen” op de markt, zonder direct een vergunning aan te vragen. Hiervoor vult u het  Aanvraagformulier Meelopen op de markt  in. De kosten per keer dat u meeloopt worden in rekening gebracht.

  Ook kan een vergunning worden aangevraagd, hiervoor vult het Aanvraagformulier Standplaatsvergunning weekmarkten in.

 • Veel gestelde vragen eikenprocessierups

  De eikenprocessierups zorgt net als elders in Nederland in Hof van Twente regelmatig voor overlast. We proberen de overlast zo klein mogelijk te houden. Dat doen we het liefst op een biologisch verantwoorde manier. Onder aan deze pagina, na de algemene informatie, vindt u de meest gestelde vragen over de eikenprocessierups. 

  Bestrijding in het voorjaar

  We bestrijden de rupsen preventief met hele kleine aaltjes (nematoden). Gildebor voert  de bestrijding uit voor de gemeente. De nachttemperatuur mag dan niet onder de 5 graden zijn. De aaltjes worden als een nevel in de kronen van eikenbomen gespoten. Het bespuiten van de eiken moet in de avonduren gebeuren omdat de aaltjes niet tegen zonlicht (UV-straling) kunnen. De aaltjes eten de heel jonge rupsen en zorgen ervoor dat de rupsen sterven vóór ze brandharen krijgen.

  Er wordt vaak gevraagd of de bestrijding dan ook geen andere vlinderrupsen aantast. Dat is nauwelijks het geval omdat de rups van de eikenprocessievlinder vroeger is dan de meeste andere soorten. Daarom is de timing van de bestrijding, die door experts in de gaten wordt gehouden, cruciaal en kunnen onze inwoners niet dagen voor aanvang tijdig over de nachtelijke werkzaamheden geïnformeerd worden.

  Dit jaar bestrijden we, in tegenstelling tot 2023,  de eikenprocessierups alleen met nematoden in probleemgebieden. Als gemeente willen we de biodiversiteit stimuleren door het aantal locaties te verminderen en het gebruik van agressievere biologische preparaten achterwege te laten. 

  Bestrijding in het hoogseizoen

  Wanneer de eikenprocessierups brandharen krijgt, wordt verder gecontroleerd op de aanwezigheid van rupsen. Dat is ongeveer vanaf half mei tot eind juli. De rupsen op eiken in de kernen van de gemeente worden dan weggezogen. We gaan daarbij eerst naar de plaatsen waar veel mensen komen.

  Biodiversiteit belangrijk bij bestrijding

  Als gemeente stimuleren we ook de inzet van biodiversiteit bij bestrijding van de eikenprocessierups. Wanneer we meer bloeiende plantensoorten zaaien of planten komen daar insecten op af die de natuurlijke vijanden zijn van de eikenprocessierups. Ook vleermuizen en mezen eten de eikenprocessierups.

 • Vooraankondiging evenement doorgeven

  Wanneer u een evenement wilt organiseren vragen wij u dit minimaal 7 maanden voor het evenement te melden. Met uw vooraankondiging plaatst u een evenement op de regionale evenementenkalender. Hiermee zijn ook de hulpdiensten geïnformeerd over het evenement. Een vooraankondiging is geen aanvraag evenementenvergunning, deze moet u naast de vooraankondiging doen. 

  Via de knoppen hieronder kunt u de vooraankondiging melden. Inwoners/particulieren kunnen een evenement melden met DigiD, bedrijven/organisaties met e-Herkenning.  

 • Opvang Oekraïners, asielzoekers en statushouders

  Op veel plekken in de wereld is het onrustig. Daarom slaan mensen op de vlucht, ook naar onze gemeente. Hof van Twente vangt vluchtelingen op omdat het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is om mensen in die situatie een veilige plek te bieden. Hof van Twente heeft op dit moment te maken met de opvang van Oekraïners, asielzoekers, statushouders en alleenreizende minderjarige vluchtelingen (AMV’ers). 

 • Woningaanpassing

  Is uw woning door uw beperkingen niet meer geschikt? Wilt u toch graag langer zelfstandig thuis blijven wonen? Kijk dan eerst zelf wat u kunt aanpassen. Veel aanpassingen zijn bij de bouwmarkt verkrijgbaar, deze worden in het algemeen niet vergoed. Als dit niet mogelijk is bij uw beperkingen, dan kan de gemeente u misschien helpen met het aanpassen van uw woning.

  De gemeente kan verschillende aanpassingen in en aan uw woning vergoeden.

  Bijvoorbeeld:

  • een traplift
  • een aangepast toilet
  • bredere deuren plaatsen
  • een onderrijdbare keuken
  • tilliften

  Sommige kleine aanpassingen kunt u zelf regelen en moet u dan ook zelf betalen.

  Als een aanpassing van uw woning niet mogelijk is of financieel erg ingrijpend, kan de gemeente een woningaanpassing weigeren. Verhuizing naar een meer geschikte woning heeft dan de voorkeur. Het kan immers zo zijn dat we door verhuizing naar een andere woning een dure aanpassing voorkomen. In die situatie betaalt de gemeente u een bijdrage in de kosten van die verhuizing.

 • Vraag & Antwoord Isolatie- en Bespaaractie

  Vraag & Antwoord Isolatie- en Bespaaractie

 • Algemene voorziening wasverzorging

  Woont u in gemeente Hof van Twente en kunt u (door een beperking) niet zelf de was doen? Misschien willen familie, buren of kennissen u helpen. Lukt dit ook niet, dan kunt u (tegen een gereduceerd tarief) gebruik maken van de Algemene voorziening wasverzorging (In het kort noemen we dit de AV Was).

  De wasverzorging wordt uitgevoerd door ‘Invia Talentenfabriek’ in Hengelo.