Zoekresultaat 1 - 10 van 26 resultaten

 • Een schadeclaim indienen

  Als u schade heeft geleden door werkzaamheden van het hoogheemraadschap, dan kunt u ons hiervoor aansprakelijk stellen.

 • Betalingsregeling

  Kunt u écht niet via automatische incasso betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.

 • Watersysteemheffing

  Van de watersysteemheffing betalen we de kosten van onder andere dijken, duinen, gemalen en sluizen.

 • Baggeren door uzelf

  Wilt u een sloot baggeren of in de vaste waterbodem graven?

 • Melding over water en dijken

  Ziet u watervervuiling, blauwalg of dode vissen of vogels? Meld het ons!

 • Subsidie aanvragen

  We subsidiëren activiteiten die een raakvlak hebben met onze watertaken of ons watererfgoed.

 • Melding muskusrat

  Ziet u een muskusrat? Of schade die door een muskusrat is veroorzaakt? Meld het ons!

 • Zuiveringsheffing

  U betaalt zuiveringsheffing als uw woning of bedrijfsruimte is aangesloten op het riool.

 • Afvoer per as op een rioolwaterzuivering

  Wilt u afvalwater per tankwagen aanbieden op een rioolwaterzuivering?

 • Melding over wegen

  Ziet u schade aan de weg of een obstakel op de weg? Meld het ons!