Zoekresultaat 1 - 10 van 109 resultaten

 • Monument verbouwen of slopen

  Als u een monument wilt verbouwen, herstellen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Ligplaats reserveren

  In Schoonhoven zijn enkele ligplaatsen beschikbaar, voor zowel recreatievaartuigen als passagiersschepen.

 • Beroepschrift indienen

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente over een bezwaar dat u gemaakt heeft? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit is meestal bij de rechtbank.

 • Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen

  De IOAW is een uitkering voor oudere werkzoekenden.

 • Ontheffing van verkeersregels aanvragen

  Wilt u ergens rijden of parkeren waar dat niet mag? Dan heeft u een ontheffing van de verkeersregels nodig. U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

 • Vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort aanvragen

  Een vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort is voor mensen die in Nederland wonen, maar hier niet vandaan komen.

 • Bedrijfsafval

  Afval van bedrijven moet gescheiden ingeleverd worden. U regelt dit zelf of u laat het doen door een erkende afvalinzamelaar of -verwerker.

 • Collectieve zorgverzekering

  De gemeente vindt het belangrijk dat iedere inwoner goed verzekerd is. Daarom bieden wij inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering. De gemeente betaalt een maandelijkse bijdrage. Deze wordt uitbetaald aan de zorgverzekeraar.

 • Speciaal onderwijs

  Speciaal onderwijs is afgestemd op de mogelijkheden en moeilijkheden van kinderen met een beperking of probleem. Er is speciaal onderwijs (SO) op basisschoolniveau en voortgezet speciaal onderwijs.

 • Antireclamesticker ophalen (NEE-NEE / NEE-JA)

  Met een sticker op uw brievenbus geeft u aan of u ongeadresseerde post wilt ontvangen. Bijvoorbeeld reclamefolders. U haalt de sticker op bij de gemeente.