Zoekresultaat 1 - 10 van 37 resultaten

 • Provinciale wegen

  Melding maken over de staat van de weg, vergunning aanvragen voor het bouwen of werken op, over of onder een provinciale weg of een schadeclaim indienen op of als gevolg van de provinciale weg.

 • Natuur - Bestrijding invasieve exoten, subsidie

  Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden van rechtspersonen, particulieren of een combinatie daarvan kunnen voor projecten die zorgen voor bestrijding of beheersing van één of meer invasieve exoten, subsidie ontvangen

 • Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting NNB (niet zijnde EVZ), subsidie

  Organisaties en particulieren kunnen voor projecten die zorgen voor de realisatie van nieuwe natuur (niet zijnde EVZ) in Noord-Brabant een subsidie ontvangen.

 • Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

  Provincies zijn verplicht om hergebruik van hun informatie mogelijk te maken. Iedereen mag bij de provincie een verzoek om informatie voor hergebruik indienen. Bijvoorbeeld voor een app die geografische informatie bevat. U mag de informatie ook voor een ander doel gebruiken dan waarvoor de informatie eigenlijk bedoeld was. Uw doel mag commercieel of niet-commercieel zijn.

 • Cultureel erfgoed - Stimulans publieksbereik musea en theaters, subsidie

  Rechtspersonen kunnen voor de uitvoering van projecten in de eigen regio gericht op het verbreden van het publieksbereik, een subsidie ontvangen.  

 • Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting EVZ's en stapstenen, subsidie

  Organisaties en particulieren kunnen voor projecten die zorgen voor de aanleg van een droge of natte ecologische verbindingszone of stapstenen, een subsidie ontvangen.

 • Landbouw innovatie, subsidie

  De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen. Ook natuurlijke personen/particulieren kunnen aanvragen, mits zij deelnemen aan een samenwerkingsverband waarvan ten minste één rechtspersoonlijkheid bezit.

 • Besluit over voorschot op uitkering vragen - Voorziening onverwijlde bijstand

  U heeft geld nodig om van te leven. Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, dan duurt het even voordat u geld krijgt. Voor de bijstandsuitkering moet de gemeente eerst uw aanvraag beoordelen. Voor de aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) moet de Sociale Verzekeringsbank (SVB) eerst uw aanvraag beoordelen.

  Soms duurt het 4 weken of langer voordat u een besluit krijgt. In die weken moet u ook uw rekeningen betalen en eten kopen. Daarom kunt u een voorschot krijgen. U kunt een voorschot krijgen vanaf 4 weken nadat u de bijstandsuitkering aangevraagd heeft. Dan krijgt u alvast wat geld van de uitkering. Als u de uitkering krijgt, wordt het voorschot er weer vanaf gehaald.

  Geeft de gemeente of SVB u geen voorschot? Of is het bedrag te laag? Vraag dan bij de provincie een voorziening onverwijlde bijstand aan. De provincie besluit dan of u een voorschot krijgt. Heeft u volgens de provincie gelijk? Dan moet de gemeente of SVB meteen het voorschot geven of verhogen.

 • Activiteiten in een stiltegebied

  In een stiltegebied mag u in principe geen storend geluid maken. Op deze manier beschermen we de leefomgeving en natuur. Daarom gelden binnen stiltegebieden regels om geluidhinder te beperken of te voorkomen. Sommige activiteiten in stiltegebieden zijn verboden. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • omroepinstallaties of muziekinstrumenten gebruiken
  • toertochten voor motorvoertuigen houden
  • varen met motorboten of waterscooters

  Sommige activiteiten in een stiltegebied zijn onder voorwaarden wel toegestaan na het doen van een melding. De voorwaarden die daarvoor gelden staan in de Omgevingsverordening Noord-Brabant. Zonder het doen van een melding mag u die activiteiten niet uitvoeren.

  Let op:

  Voor een activiteit in een stiltegebied moet u misschien ook nog een andere melding doen of vergunning aanvragen. Bijvoorbeeld als de activiteit op een andere manier de natuur verstoort of het milieu vervuilt.

  Ook de gemeente kan regels maken voor geluid binnen een stiltegebied. Informeer daarom ook bij de gemeente waarin het stiltegebied ligt.

 • Financiele regeling voor een monument aanvragen, subsidie

  Een lening voor monumenten vraagt u aan bij het Nationaal Restauratiefonds. Er zijn verschillende leningen:

  • Cultuurfonds-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie.
  • Monumenten-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie, aankoop of aanvullende kosten.
  • Gecombineerde lening: Hiermee financiert u de restauratie en het energiezuiniger maken van een monument.
  • Restauratiefonds-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie.

  Het ligt aan het soort monument welke lening u kunt gebruiken:

  • gemeentelijk monument:
   • Cultuurfondshypotheek
   • Monumentenhypotheek
   • Gecombineerde lening
  • provinciaal monument:
   • Cultuurfondshypotheek
   • Monumentenhypotheek
   • Gecombineerde lening
  • rijksmonument:
   • Restauratiefonds
   • Monumentenhypotheek
   • Gecombineerde lening

  Er zijn niet alleen leningen maar ook subsidies voor monumenten. Deze vraagt u aan bij de overheid, provincie of gemeente. Er zijn verschillende subsidies, zoals de Subsidie instandhouding rijksmonumenten, Instandhoudingssubsidie woonhuismonumenten en Subsidie voor herbestemming.