Zoekresultaat 1 - 10 van 27 resultaten

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Heeft u een handicap en rijdt u auto? Of heeft u hulp van iemand anders met een auto? Als u langer dan een half jaar niet meer dan 100 meter kunt lopen zonder hulp, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Dan kunt u vaak dichterbij parkeren op een speciale parkeerplaats. Er zijn 3 soorten kaarten: Bestuurderskaart: u bent lichamelijk beperkt maar kunt wel zelfstandig een auto kunt besturen Passagierskaart: u bent lichamelijk beperkt en kunt niet zelf een auto besturen. U heeft iemand anders nodig om voor u te rijden. Instellingenkaart: een zorginstelling kan een instellingenkaart aanvragen om bewoners te vervoeren.

 • Eenmalige energietoeslag

  We merken het allemaal. De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen soms dagelijks nog verder op. Hier heeft iedereen in Nederland mee te maken. Daarom heeft het kabinet een maatregelenpakket in het leven geroepen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen te verzachten. Dit is de energietoeslag. De energietoeslag is een tegemoetkoming voor huishoudens met een laag inkomen. Het is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. De energietoeslag bedraagt maximaal € 1.300,00 per huishouden. De gemeente probeert deze energietoeslag zoveel mogelijk automatisch uit te keren aan huishoudens die hiervoor in aanmerking komen op het bij ons bekend zijnde rekeningnummer. Speciale inloopbijeenkomsten over energietoeslag in De Badde Bij welzijnsstichting De Badde worden de komende maand drie inloopbijeenkomsten gehouden voor mensen die in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag 2023. De gemeente Pekela is 13 oktober begonnen met de uitkering van de eenmalige energietoeslag van 1300 euro (netto) voor mensen met een kleine beurs. Een deel van de Pekelders krijgt de toeslag automatisch uitgekeerd. Een andere groep moet de toeslag zelf aanvragen. Op de website van de gemeente Pekela onder het kopje ‘Eenmalige energietoeslag’ kun je zien of je in aanmerking komt. Wil je hulp bij de aanvraag of informatie over de energietoeslag? Dan kun je terecht bij De Badde aan de H. Hindersstraat 54 in Oude Pekela op de volgende dagen:  31 oktober      15.00 tot 16.00 uur  16 november  11.00 tot 12.00 uur   28 november  16.00 tot 17.00 uur 

 • Gezondheidsverklaring rijbewijs

  Als u een rijbewijs aanvraagt, moet u soms een gezondheidsverklaring invullen. Vroeger heette dit de 'Eigen verklaring'. Hiermee kan het CBR zien of u geschikt bent om deel te nemen aan het verkeer. Het kan zijn dat u zich medisch moet laten keuren. Bijvoorbeeld in 1 van de volgende gevallen: U bent 75 jaar of ouder. U heeft klachten of aandoeningen die uw rijvaardigheid beïnvloeden. U vraagt een rijbewijs aan voor een vrachtwagen of bus (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE).

 • Legalisatie handtekening

  Een handtekening legaliseren betekent dat u bewijst dat uw handtekening echt is. Dit heeft u bijvoorbeeld nodig als u belangrijke documenten naar het buitenland moet sturen. Of als u bezoek krijgt uit een land waarvoor u een garantstelling moet geven. U moet daarvoor uw handtekening op het document komen zetten bij de gemeente.

 • Paspoort en identiteitskaart

  Binnen Nederland gebruikt u een paspoort of identiteitskaart om te laten zien wie u bent. Als identiteitsbewijs. Bijvoorbeeld als u een rekening wilt openen bij een bank. Of bij de verkiezingen. Een identiteitsbewijs is verplicht vanaf 14 jaar. Hierover kunt u ook meer lezen op rijksoverheid.nl/identificatieplicht. U heeft een paspoort of identiteitskaart ook nodig als u naar het buitenland gaat. Met een identiteitskaart kunt u naar verschillende landen in Europa reizen. Met een paspoort kunt u naar alle landen gaan. Meer informatie over reizen naar het buitenland vindt u op rijksoverheid.nl/paspoort en identiteitskaart. Een paspoort of identiteitskaart is 10 jaar geldig. Voor jongeren tot 18 jaar is een paspoort of identiteitskaart 5 jaar geldig. Reist u alleen met kinderen? En heeft u een andere achternaam? Soms geeft dat problemen bij de paspoortcontrole. Zorg dat u een toestemmingsformulier bij u heeft.

 • Zienswijze indienen

  Wanneer u een reactie wilt geven op een ruimtelijk plan, zoals een ontwerpbouwvergunning. bestemmingsplan, of een wijzigingsplan, dan kunt u een zienswijze indienen. Ook wanneer inspraak op een ander gemeentelijk plan of project is opengesteld, kunt u een vaak zienswijze indienen. Zienswijzen kunnen worden ingediend tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Over het algemeen is hier een periode van 6 weken voor. Met een zienswijze die te laat wordt ingediend hoeft de gemeente geen rekening te houden.  

 • Achternaam veranderen

  Wilt u uw achternaam veranderen? Hier zijn regels voor. Meestal gaat het om hoe u de achternaam gebruikt. Omdat u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of omdat u gaat scheiden. U houdt altijd uw achternaam die u bij uw geboorte heeft gekregen. Bij trouwen en een geregistreerd partnerschap kunt u kiezen voor: alleen uw eigen achternaam uw eigen achternaam, gevolgd door de achternaam van uw partner alleen de achternaam van uw partner de achternaam van uw partner, gevolgd door uw eigen achternaam Heeft u een kind? Dan kunt bij uw huwelijk of partnerschap eenmalig de achternaam van uw kind veranderen. Neem hiervoor van te voren contact op met de gemeente. In sommige situaties kunt u uw achternaam wijzigen. Bijvoorbeeld omdat u een gekke naam heeft. Of omdat u de achternaam van de andere ouder wilt. Dit regelt u via Dienst Justis, daar vind u ook de voorwaarden en regels voor een naamswijziging.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning zodat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo. Mensen die gebruik maken van de Wmo krijgen hulp van de gemeente met de algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen: Algemene voorzieningen zijn voorzieningen die binnen de gehele gemeente beschikbaar worden gesteld, zonder aanvraag bij de gemeente. Maatwerkvoorzieningen zijn voorzieningen en hulpvormen die op de leefsituatie en gezondheid van de persoon zijn afgestemd, zoals: vervoersvoorzieningen, woonvoorziening en rolstoelvoorziening.

 • Rijbewijs

  U heeft een rijbewijs nodig als u op de openbare weg wilt rijden. Er zijn verschillende soorten rijbewijzen. Kijk op rijbewijs.nl voor de omschrijving van de verschillende soorten rijbewijzen. In Nederland gebruikt u een rijbewijs vaak ook om te laten zien wie u bent. Als identiteitsbewijs. Hierover kunt u meer informatie vinden op Rijksoverheid.nl. Een Nederlands rijbewijs is maximaal 10 jaar geldig. Een rijbewijs kan korter dan 10 jaar geldig zijn vanwege medische redenen of voor personen tussen de 65 en 70 jaar. Voor personen van 70 jaar of ouder is het rijbewijs 5 jaar geldig. Een rijbewijs voor vrachtwagen, bus en aanhanger is 5 jaar geldig. Wanneer uw rijbewijs gaat verlopen, ontvangt u van de RDW 6 tot 8 weken van te voren een herinneringsbrief.

 • Gemeentebelastingen

  Ieder jaar betaalt u belastingen aan de gemeente. Dit zijn verschillende soorten belastingen. Begin van het jaar krijgt u de belastingaanslag in de brievenbus. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen en waarom. U krijgt een aanslag voor: de ozb en de WOZ. Lees meer hierover bij de informatie over de Onroerendezaakbelasting. de afvalstoffenheffing de rioolheffing de hondenbelasting