Zoekresultaat 1 - 10 van 123 resultaten

 • Rijbewijs voor 17-jarigen

  Jij bent 17 jaar en hebt jouw rijbewijs gehaald. Voordat jij je rijbewijs komt aanvragen bij de gemeente heb je een begeleiderspas nodig. Op deze pas staan de namen van jouw coaches. Om de begeleiderspas aan te vragen moeten jouw coaches zichzelf succesvol hebben aangemeld. Coaches kunnen zich aanmelden via de website van de RDW. Met de begeleiderspas mag je samen met je rijbewijs en een coach de weg op. Online aanmelden coaches en aanvragen begeleiderspas bij de RDW Proces aanvragen begeleiderspas en rijbewijs Zijn je coaches goedgekeurd dan kan jij de begeleiderspas aanvragen via de website van de RDW. Nadat je bent ingelogd met je DigiD verschijnen de coaches in beeld die zich hebben aangemeld. Jij kiest welke coaches jij op je pas wilt zetten. Je sluit de aanvraag af door een online betaling van €25,-. De RDW controleert daarna je aanvraag. Ben je goedgekeurd, dan stuurt de RDW de begeleiderspas de volgende werkdag op. Vanaf dit moment kan jij je rijbewijs bij de gemeente aanvragen. Meenemen naar het gemeentehuis Geldig identiteitsbewijs. Een recente goedgelijkende kleurenpasfoto volgens de richtlijnen die maximaal zes maanden oud is op het moment van de aanvraag. Een pasfoto maken kan in het gemeentehuis, daar staat een goedgekeurde fotocabine. Pasfoto maken in het gemeentehuis Je vraagt je Rijbewijs aan bij de Servicebalie in het gemeentehuis. Een afspraak maken is niet nodig. Openingstijden Servicebalie

 • Tweede paspoort

  Reist u vaak naar het buitenland? Dan kunt u een tweede paspoort nodig hebben. Dit kan nodig zijn als u vaak landen bezoekt die in conflict liggen met elkaar. Of als u vaak reist naar landen waar u een visum voor nodig heeft. En u niet op tijd over uw paspoort kunt beschikken, omdat deze bij de ambassade ligt. Een Tweede paspoort is 2 jaar geldig. Dit kan aangevraagd worden als uw huidige paspoort nog minimaal 6 maanden geldig is. U heeft wel een verklaring van de werkgever nodig. Afspraken maken voor het aanvragen van een Tweede paspoort

 • Putten voor Elkaar

  Deze subsidie kan aangevraagd worden door Putten voor Elkaar. Putten voor Elkaar online aanvragen Vraagt u de subsidie online aan? Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig: Een beschrijving van de activiteiten. Een jaarplan, met daarin de activiteiten, doelen en resultaten die u met de activiteiten wilt halen. Een begroting en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. De stand van de egalisatiereserves van de organisaties op het moment van de aanvraag.

 • Monument, vergunning

  Heeft u een beschermd monument of wilt u een beschermd monument kopen? Dan wilt u dat misschien verbouwen, herstellen of aanpassen. U heeft daar misschien een vergunning voor nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.  Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Dat is alles waarbij het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant van het gebouw niet verandert. Voorbeelden zijn: Bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur. Kleine reparaties met de originele materialen. Ook als u in het monument aanpassingen doet, kan dit vaak zonder vergunning. Denk aan het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een nieuwe schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningvrij.

 • Milieumelding/milieuvergunning

  Bedrijven hebben voor het starten of wijzigen van hun bedrijfsmatige activiteiten soms een omgevingsvergunning nodig. Of moeten vooraf een melding maken. Melding activiteitenbesluit Wilt u een activiteit starten of wijzigen? Soms is dan alleen een melding nodig. Meer hierover leest u op Informatie over milieumelding of vergunning. Een melding maakt u via de landelijke site AIM (Activiteitenbesluit Internet Module). Via deze site beoordeelt u ook welke regels gelden. En of er een melding of vergunning nodig is. Een melding vertelt ons dat u een activiteit gaat starten of aanpassen. Er is geen sprake van een ‘toestemming’ vanuit de gemeente. Het bedrijf is er zelf voor verantwoordelijk het blijft voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Milieuregelgeving niet nageleefd? Het bevoegd gezag kan wel (achteraf) via het milieutoezicht vanuit de omgevingsdienst handhavend optreden.

 • Standplaatsvergunning

  Wilt u goederen verkopen of diensten aanbieden vanaf een vaste plek op een openbare plaats? Of op een openbaar toegankelijk particulier terrein? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Standplaatsvergunning online aanvragen Aanvraagformulier standplaatsvergunning downloaden (PDF)

 • Ontheffing snoeihout verbranden

  U mag geen afvalstoffen verbranden in de buitenlucht. U mag hiervoor een ontheffing aanvragen. Denk bij de aanvraag aan: De openbare orde en veiligheid. De gezondheid. De bescherming van de flora en de fauna. Deze mogen niet in gevaar komen. Het verbod geldt niet voor verlichting door kaarsen, fakkels of sfeervuren. Als u maar geen afvalstoffen verbrandt. Het verbod geldt ook niet voor vuur om te koken, bakken of braden. Dit mag niet gevaarlijk zijn voor de omgeving en geen hinder of overlast bezorgen. Let op in bossen en natuurgebieden. Hier kan een rookverbod gelden. Ontheffing snoeihout verbranden online aanvragen via DigiD Vanuit duurzaamheidsoogpunt is afvoeren van snoeihout slimmer en beter voor het milieu dan verbranding van het snoeihout. Zo mag u het snoeiafval tegen een poorttarief naar de gemeentewerf brengen. Zo wordt het snoeihout voor verschillende doelen opnieuw gebruikt.

 • Rijbewijs

  Voor het besturen van o.a. een auto, vrachtwagen, brommer of trekker hebt u een rijbewijs nodig. U vraagt uw rijbewijs aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Aanvragen van een rijbewijs moet u zelf doen. U vraagt uw rijbewijs aan bij de Servicebalie in het gemeentehuis. Een afspraak maken is niet nodig. Na 5 werkdagen kunt u het rijbewijs bij de Ontvangstbalie afhalen. Neem het rijbewijs dat u nu heeft mee. Openingstijden Servicebalie Online verlengen Staat u ingeschreven in de gemeente Putten en heeft u een Nederlands rijbewijs? Dan kunt u ook online de verlenging of categorie-uitbreiding van uw rijbewijs aanvragen via de website van de RDW. Na 2 werkdagen kunt u het rijbewijs bij de Ontvangstbalie afhalen. Neem het rijbewijs dat u nu heeft mee. Rijbewijs (verlenging of uitbreiding) online aanvragen

 • Afval ophalen

  Naast het aanbieden van afval bij het afvalbrengstation, kunt u er ook voor kiezen om uw grof afval of tuinafval op te laten halen. Dit is wel tegen een hoger tarief. Als het afval bij u is opgehaald, wordt het afval gewogen en ontvangt u een factuur. Let op: matrassen worden niet meer gewogen, maar per stuk berekend. Uw afval ophalen online aanvragen via DigiD Ophaaldagen Grof afval wordt op dinsdag opgehaald. Heeft u het formulier voor maandag 12.30 uur ingevuld? Dan kunt u het afval de eerstvolgende dinsdag laten ophalen. Tuinafval wordt op vrijdag opgehaald. Heeft u het formulier voor donderdag 12.30 uur ingevuld? Dan kunt u het afval de eerstvolgende vrijdag laten ophalen.

 • Bekostigen leerlingenvervoer

  Alle kinderen van 5 tot 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als ouder of verzorger moet u er zelf voor zorgen dat uw kind iedere dag op school komt. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind. Meestal is dat geen probleem, maar soms is het vervoer naar school ingewikkeld. Bijvoorbeeld omdat uw kind niet zelfstandig naar school kan gaan met de fiets of het openbaar vervoer. Woont u met uw kind(eren) in de gemeente Putten en geldt dit voor uw kind? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding voor leerlingenvervoer. Bekostigen leerlingenvervoer 2023/2024 online aanvragen via DigiD U moet een aantal bewijsstukken bijvoegen Als u een aanvraag indient, moet u een aantal bewijsstukken bijvoegen. Als u de aanvraag online doet, moet u de bewijsstukken uploaden. U moet de bewijsstukken dan digitaal hebben. Wij hebben de volgende bewijsstukken nodig: Kopie identiteitsbewijs van aanvrager en leerling.  Een inkomensverklaring over het jaar 2021 van de Belastingdienst (alleen nodig bij (speciaal) basisonderwijs). Kopie van een toelaatbaarheidsverklaring speciaal basis onderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs. Een (medische) verklaring noodzaak aangepast vervoer. Een kopie van de bankpas waarop een eventuele vergoeding moet worden uitbetaald.