Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Hulp bij geldzorgen

  Heeft u geen of weinig inkomen, geldproblemen of schulden? Lees hier over de regelingen die er zijn voor minima, uitkeringen (ww, bijstand, wajong) en fondsen.

 • Afvalpas

  De gemeente stelt een afvalpas beschikbaar voor alle huishoudens in Rhenen.

 • WOZ taxatieverslag

  In het taxatieverslag staat hoe de WOZ-waarde van uw huis of bedrijf is bepaald. Vraag het op via de digitale belastingbalie.

 • Samenstelling college burgemeester en wethouders

  Ieder lid van het college van burgemeester en wethouders heeft zijn eigen taakgebied. Heeft u een vraag? Stel die rechtstreeks aan wethouder of burgemeester. Ook vindt u hier het bestuursprogramma.

 • Omgevingsplan

  Als de gemeente een ontwerpbestemmingsplan opstelt kunt u 6 weken online reageren op dit plan. Via ruimtelijkeplannen.nl kunt u bestemmingsplannen bekijken.

 • Achternaam bij huwelijk, partnerschap en kind

  U kunt de achternaam die u gebruikt online veranderen. Als u gaat trouwen, tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap of na een scheiding.

 • Melding flyeren

  U mag uw evenement promoten door flyers of ander informatiemateriaal te verspreiden of uit te delen. Daar is geen vergunning voor nodig. Maar u moet hiervan wel een melding doen aan de gemeente, minimaal twee weken voordat u gaat flyeren.

 • Afval inzamelen en scheiden

  De gemeente haalt GFT-afval, restafval, PMD en oud papier en karton gescheiden op. U kunt, op afspraak, bij het afvalbrengstation Remmerden met een afvalpas zelf huishoudelijk afval inleveren dat u niet met de inzamelingen aan huis kunt meegeven.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Bent u van plan te (ver)bouwen of een bedrijf te starten? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen. Doe eerst de vergunningencheck.

 • Leerplicht, kwalificatieplicht

  Kinderen tussen 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen. De leerplichtambtenaar controleert op de leerplicht en helpt en adviseert bij problemen.