Zoekresultaat 1 - 10 van 25 resultaten

 • Naamskeuze kinderen

  Is uw 1e kind geboren? Dan kunt u kiezen welke achternaam uw kind krijgt.

 • Legalisatie handtekening

  Het legaliseren van een handtekening is vaak nodig op documenten die naar het buitenland moeten worden gestuurd.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester. Hier staat in dat u de Nederlandse nationaliteit hebt.

 • Sloopmelding, gebouw of woning

  Voor sloopactiviteiten, waarbij de hoeveelheid vrijkomend sloopafval minimaal 10 m3 bedraagt en bij het verwijderen van asbest, geldt een meldingsplicht.

 • Aangifte van overlijden

  Als iemand is overleden, dan regelt de uitvaartorganisatie meestal de aangifte van overlijden. Als familie of vriend kunt u deze aangifte ook zelf doen.

 • Trouwen

  Wilt u trouwen? Dan kunt met ons afspreken hoe u uw huwelijk wilt sluiten. Bijvoorbeeld over de datum, de tijd en de plaats.

 • Omgevingsvergunning, reclame maken

  Voor het aanbrengen van reclame aan de gevel van uw bedrijf is vaak een omgevingsvergunning nodig.

 • Alcoholwet

  In de alcoholwet is bepaald dat stichtingen en verenigingen die alcoholhoudende drank verkopen, in het bezit moeten zijn van een drank- en horecavergunning model B.

 • Wegen, straten, fiets- en voetpaden, onderhoud

  Hebt u een klacht of melding over het onderhoud of de kwaliteit van de gemeentelijke infrastructuur? Dan kunt u dit bij ons melden.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent.