Zoekresultaat 1 - 10 van 19 resultaten

 • Dode dieren (in het water) melden

  Ziet u dode dieren in het water? Meld dit dan aan ons, dan ruimen we ze op.

 • Aanvraag spreekrecht

  Als inwoner hebt u spreekrecht bij de openbare vergaderingen van de Algemene Vergadering. Dit moet u dan wel van tevoren aanvragen. Dat kan via deze pagina. Ook de voorwaarden staan hieronder. 

 • Lozen

  Wilt u iets lozen in een sloot, meer of ander oppervlaktewater? Dan moet u dit in de meeste gevallen melden. En soms heeft u een watervergunning nodig.

 • Bezwaar maken tegen ons besluit

  Hebben wij een besluit genomen waar u het mee oneens bent? En bent u rechtstreeks betrokken bij het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Keukentafelgesprekken en huiskamergesprekken

  Bent u werkzaam in de agrarische sector of inwoner van Flevoland en lid van bijvoorbeeld een dorps-, bewoners- of wijkvereniging?  En wilt u een onderwerp met ons bespreken? Dan kunt u een huiskamergesprek of keukentafelgesprek aanvragen.  

 • Waterinformatie aanvragen

  Waterschap Zuiderzeeland beheert veel waterinformatie, zoals kaartmateriaal en meetresultaten.

 • Meld een calamiteit

  Heeft u last van wateroverlast, bijvoorbeeld een te hoog of te laag peil? Of heeft u vervuiling van het oppervlakte water, een ingezakte oever of een probleem met een dijk gezien? Meld dit aan Waterschap Zuiderzeeland.

 • Individuele Behandeling Afvalwater (IBA)

  Heeft u een IBA? Op deze pagina leest u wat wij doen, en wat uw verantwoordelijkheid is. Ook vindt u een lijst van de dingen die u niet mag doorspoelen.

 • Meldingsformulier Oeverconstructie

  Met het Meldingsformulier oeverconstructie kunt u een melding doen van het aanleggen of verwijderen van een ‘eenvoudige' oeverconstructie.

 • Schade of overlast melden

  Wilt u schade of overlast melden? Bijvoorbeeld vanwege een lek in de riolering en/of wateroverlast? Meld dit dan aan ons, dan komen wij in actie