Zoekresultaat 1 - 10 van 320 resultaten

 • Vrijstelling aanvragen voor verplicht afsluiten WA-verzekering auto, motor of scooter

  Wilt u als gemoedsbezwaarde geen WA-verzekering? Vraag dan vrijstelling van de verzekeringsplicht aan.

 • Privacyverklaring opstellen

  Bewaart, gebruikt of deelt u persoonsgegevens van klanten of bezoekers? Dan moet u een privacyverklaring hebben. Bekijk hier hoe.

 • Aanvragen curatele

  Curatele is een maatregel om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen over hun financiën of hun verzorging. U vraagt curatele aan bij de rechter.

 • In hoger beroep gaan tegen uitspraak bestuursrechter

  Bent u bij de rechter in beroep gegaan tegen een beslissing van de overheid? En bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kunt u vaak in hoger beroep gaan.

 • Sociale zekerheid bij werken in een ander EU-land

  Gaat u of uw werknemer in het buitenland (EU) werken? Bekijk in welk land u sociale verzekeringen betaalt.

 • Scheiding van tafel en bed aanvragen

  Bent u getrouwd en wilt u scheiden van tafel en bed? Dien een verzoek tot scheiding van tafel en bed in bij de rechter.

 • VOG aanvragen voor rechtspersonen (VOG RP)

  Kijk hoe u een Verklaring Omtrent Gedrag Rechtspersonen (VOG RP) moet aanvragen, hoe dit digitaal kan, wat het kost en wat de geldigheidsduur is

 • Melden detentie bij zorgverzekeraar

  Zit u in een gevangenis of justitiële inrichting? Dan moet u dit melden aan uw zorgverzekeraar. Uw basisverzekering wordt dan stopgezet.

 • Registratie en erkenning door de NVWA

  Maakt, verwerkt, vervoert u levensmiddelen of diervoeders? Of slaat u ze op? Schrijf uw bedrijf dan in bij de NVWA.

 • Regels voor medische behandelingen

  Geeft u als arts of hulpverlener medische behandelingen? U en uw patiënt hebben rechten en plichten. Lees hier meer.