Zoekresultaat 1 - 10 van 44 resultaten

 • Vaststelling Natuurnetwerk Nederland

  Het Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van belangrijke natuurgebieden die er al zijn en natuurgebieden die de provincie nog gaat ontwikkelen. H...

 • Voorkomen van legionella in zwembaden

  Om verdrinking, gezondheidsschade (zoals legionellabesmetting), letsel en incidenten te voorkomen, moeten alle zwembaden en zwemvijvers een risicoa...

 • Archiefbescheiden, machtiging beperking openbaarheid

  Archiefstukken ouder dan 75 jaar moeten openbaar gemaakt worden. In bijzondere gevallen verleent de overheid speciale machtigingen om de beperking ...

 • Ontgrondingsvergunning

  Ontgronden betekent dat u in de bodem graaft. Dit geldt voor zowel de landbodem als de waterbodem. Veel activiteiten waarbij in de bodem gegraven w...

 • Ongewoon voorval melden uit natuur of bij milieubelastende activiteit

  Bij een ongewoon voorval gebeurt er iets dat afwijkt van het normale verloop. Denk hierbij aan brand of een explosie, een storing binnen een bedrij...

 • Stikstof omgevingsvergunning aanvragen

  Provincie Fryslân verleent vergunningen op grond van de Omgevingswet voor het onderdeel stikstof met uitzondering van aanvragen die in gebrui...

 • In beroep gaan

  U kunt tegen veel besluiten van de provincie bezwaar indienen. Wij beslissen over uw bezwaar. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezw...

 • Omgevingsvergunning voor het milieu wijzigen

  Als de provincie voor uw bedrijf een omgevingsvergunning heeft afgegeven en u brengt veranderingen aan in de bedrijfsvoering, dan moet u in bepaald...

 • Actieplan geluid

  Als u dicht bij een drukke provinciale weg, spoorweg of regionale luchthaven woont, kunt u daarvan geluidsoverlast hebben. Ook een school of zieken...

 • Milieueffectrapportage en mer-beoordeling, ontheffing

  Voor sommige activiteiten is het verplicht om van tevoren een milieueffectrapportage of mer-beoordeling op te stellen. U kunt onder bepaalde voorwa...