Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Activiteiten/werken verrichten in het beperkingengebied wegen

  Wilt u bijvoorbeeld een uitrit, kabels en leidingen, duikers, goten, peilbuizen of afrasteringen aanleggen of wijzigen, of dempen of anderszins wij...

 • Klachten over natuurgebieden

  In de provincie liggen natuurgebieden waar u mag wandelen, fietsen en recreëren. Deze natuurgebieden zijn van Staatsbosbeheer, Natuurmonumente...

 • Verkeersbesluit, verzoek

  In verkeersbesluiten staan regels waar weggebruikers zich op de openbare weg aan moeten houden. Op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet nee...

 • Besluit over voorschot op uitkering vragen (Voorziening onverwijlde bijstand)

  Bijstand vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente neemt het besluit over het verlenen van bijstandsuitkeringen. Heeft de gemeente niet binnen 4 we...

 • Actieplan geluid

  Als u dicht bij een drukke provinciale weg, spoorweg of regionale luchthaven woont, kunt u daarvan geluidsoverlast hebben. Ook een school of zieken...

 • Geluidbelastingkaart inzien

  Als u dicht bij een drukke provinciale weg of spoorweg woont, kunt u geluidsoverlast hebben van het weg- of spoorverkeer. Ook een school of ziekenh...

 • Financiële regeling voor een monument aanvragen

  Een lening voor monumenten vraagt u aan bij het Nationaal Restauratiefonds. Er zijn verschillende leningen:Cultuurfonds-hypotheek: Hiermee financie...

 • Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

  Provincies zijn verplicht om hergebruik van hun informatie mogelijk te maken. Iedereen mag bij de provincie een verzoek om informatie voor hergebru...

 • Zienswijze op afstoten cultuurgoed of verzameling

  Soms wil de provincie cultuurgoed afstoten. Bijvoorbeeld door het te verkopen. Denk aan een schilderij uit de 17e eeuw, een archeologische vondst o...

 • Basisregistratie ondergrond

  Als u bodem- en ondergrondgegevens gebruikt, kunt u gratis gegevens uit de Landelijke Voorziening BRO inzien. Dit is een centrale bron van duidelij...