Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Stempas

  Om overal in Montferland te kunnen stemmen op de dag van de verkiezingen ontvangt u een stempas. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen. U ontvangt de stempas uiterlijk op 23 mei 2024 in uw brievenbus.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een aansprakelijkstelling in te dienen bij de gemeente. U moet daarbij bewijzen dat u de schade heeft geleden doordat de gemeente iets niet goed heeft gedaan.

 • Inkomstenverklaring

  U kunt via onderstaande knop uw inkomstenformulier invullen en versturen. Als u naast uw uitkering nog een ander inkomen heeft, bent u verplicht dit maandelijks aan ons door te geven. Bent u ondernemer en ontvangt u een tijdelijke BBZ uitkering? Dan vragen wij u om iedere maand het inkomstenformulier in te vullen, ook al heeft u over de betreffende maand geen inkomsten ontvangen. Daarna betalen wij de uitkering aan u uit.

 • Parkeren in een parkeervergunningzone

  Als u wilt parkeren in een parkeervergunningzone, dan heeft u daar een parkeervergunning voor nodig. De vergunningzone is bedoeld om parkeren voor specifieke autobezitters mogelijk te maken. Als die zone voor u bedoeld is, dan kunt u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Vraag hier uw vergunning aan als u in de voor u bedoelde vergunningzone wilt parkeren.

 • Wij waarderen uw mening!

  Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de kwaliteit van onze (online) dienstverlening en willen deze blijven afstemmen op úw wensen en behoeften. Heeft u ideeën ter verbetering van onze dienstverlening, dan horen wij dat graag. Kortom: dienstverlenen doen we zó, we doen het vóór u en mét u!

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

 • Stemmen in een andere gemeente

  Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan heeft u een kiezerspas nodig. Vraag de kiezerspas aan bij de gemeente waar u op 23 april 2024 stond ingeschreven. Zonder kiezerspas kunt u niet in een andere gemeente stemmen. Een kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Vergeet de kiezerspas en uw identiteitsbewijs niet als u gaat stemmen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

 • Informatie opvragen of Woo-verzoek

  Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de Woo is om informatie openbaar en toegankelijk te maken voor iedereen. Zo krijgen burgers inzicht in het handelen van de gemeente. Sommige informatie staat al op onze website. Voor informatie die wij nog niet online hebben staan, kunt u een verzoek tot openbaarmaking doen. Dit heet een informatieverzoek. Als deze informatie niet alleen voor eigen gebruik is, heet dit een Woo verzoek.

 • Machtigen bij verkiezingen

  Kunt u niet zelf stemmen? Laat uw stem niet verloren gaan. Laat iemand anders voor u stemmen. U geeft hiervoor toestemming met een volmacht. Lees hier de mogelijkheden en hoe u een volmacht kunt regelen.

 • Klacht indienen

  Bent u ontevreden over de manier waarop u door de gemeente bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.