Zoekresultaat 1 - 10 van 29 resultaten

 • Leges en tarieven

  De leges zijn de kosten die u als inwoner of ondernemer moet betalen als u een dienst of product van de gemeente afneemt. Bijvoorbeeld als u uw paspoort of rijbewijs moet vernieuwen, maar ook als u een aanvraag voor een bouw- of omgevingsvergunning doet.  Waarom heffen we leges? Het is gebruikelijk dat de degene die de dienst of product afneemt de kosten (leges) daarvoor geheel of voor een deel, zelf betaalt. Zo zorgen we ervoor dat niet alle inwoners meebetalen aan diensten waar een aantal mensen gebruik van maken.  Hoogte van de leges De hoogte van de leges wordt voor een deel landelijk en voor een deel door de gemeente zelf bepaald. De leges verschillen per aanvraag. De hoogte van deze kosten wordt aan het einde van elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld. Moet u betalen voor een product of dienst? Dan staat dat vermeld bij het product of dienst. Meestal betaalt u op het moment van de aanvraag. Legesverordening In de legesverordening staat wat de tarieven per dienst zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de kosten die verbonden zijn aan het leveren van de specifieke diensten.  Meer informatie en contact Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de leges? Neem dan contact op met de gemeente. Dat kan via ons contactformulier of door te bellen naar 0512 58 12 34. 

 • Wethouderspreekuur

  Heeft u een idee of mening over een onderwerp van de gemeente? En wilt u dit bespreken met een wethouder?  Maak dan gebruik van het wethouderspreekuur. Het spreekuur is om de week in de oneven weken. Naam Dag en tijd Wethouder Hoekstra maandag tussen 09.00 uur en 10.00 uur Wethouder Hartogh Heys van de Lier woensdag tussen 09.00 uur en 10.00 uur Wethouder Le Roy woensdag tussen 15.30 uur en 16.30 uur Wethouder Van der Zwan donderdag tussen 08.30 uur en 09.30 uur Let op: In de schoolvakanties zijn er geen wethouderspreekuren. Spreekuur Tijdens het spreekuur heeft u 15 minuten tijd om met de wethouder te praten. Het spreekuur is niet bedoeld om te praten over onderwerpen die een relatie hebben met inspraak, klacht- en bezwaarprocedures en acquisitie. Afspraak maken Wilt u een afspraak maken? Stuur dan een e-mail naar gemeente@smallingerland.nl met als onderwerp Wethouderspreekuur. Zet in de mail met wie u een afspraak wilt en wat u wilt bespreken. 

 • Vrijburgh fase 2

  We bouwen met Vrijburgh 2 aan een aantrekkelijke, kindvriendelijke wijk met groen en water en ongeveer 150 woningen. Duurzaamheid, groen, water en ruimte staan hier centraal. De ontwikkeling van Vrijburgh 2 is een belangrijke stap uit de gemeentelijke Woonvisie 2020-2025. Nieuws Feestelijke start 48 woningen aan de Boterbloem in Drachten Nieuwsbrief Vrijburgh 2 - maart 2024 Nieuwsbrief Vrijburgh 2 - november 2023   Wat wordt waar gebouwd? Bekijk de kaart hieronder voor meer informatie over alle kavels en verkoop. Ieder bouwdeel heeft een eigen kleur. Klik hierop voor meer informatie. Ook kunt u doorklikken voor de betreffende verkoopsites van de aannemers/projectontwikkelaars. Dat zijn boterbloemdrachten.nl en weebgree-drachten.nl   Of bekijk de kavelkaart via deze link. Boterbloem Kuin BV bouwt, samen met projectontwikkelaar Blue Banner totaal 28 woningen. Er komen 8 vrijstaande woningen en 20 half vrijstaande woningen. Hiervan hebben 4 woningen een slaapkamer en badkamer op de begane grond. De woningen staan op een grote kavel en hebben een gunstige tuinligging. De eerste fase van 14 woningen startte in oktober 2023. De tweede fase van 10 woningen begint in april 2024. De verwachting is dat de eerste woningen begin 2025 klaar zijn. Zie ook boterbloemdrachten.nl Boterbloem (midden) Bouwbedrijf lont bouwt 20 sociale huurwoningen voor één of twee persoonshuishouden in opdracht van Woningbouwvereniging Accolade. De woningen zijn energiezuinig, hebben één laag en een kap en vallen onder de huurtoeslaggrens. Lont is in maart 2024 gestart met de werkzaamheden en de bouw is klaar in september 2024.  Zie ook boterbloemdrachten.nl Weegbree Bouwbedrijf Heijmans bouwt 49 koopwoningen aan de Weegbree. Er is nog geen startdatum voor de bouwwerkzaamheden bekend. Dit is afhankelijk van de verkoop van de woningen. Zie ook weebgree-drachten.nl Pinksterbloem De ontwikkeling van locatie Pinksterbloem is nog in voorbereiding. Naar verwachting zal de ontwikkeling van dit deel in de loop van 2024 worden aanbesteedt. Vrije kavels gemeente Smallingerland Wilt u zelf een woning (laten) bouwen in Vrijburgh 2? Dan kan. Gemeente Smallingerland verkoopt ook een aantal kavels voor particuliere bouw binnen Vrijburgh 2. Bekijk in de kaart hierboven welke kavels nog beschikbaar zijn. In het bestemmingsplan Vrijburgh 2 staat geschreven waaraan uw bouwplan moet voldoen. In de Beeldrichtlijnen (pdf, 2MB) van Vrijburgh 2 staan richtlijnen om het landschap en bouw van de huizen, het landschap en inrichting van de openbare ruimte mooi op elkaar af te stemmen. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor uw woning dan toetsen we of uw bouwplan aan de beeldrichtlijnen voldoet. Een omgevingsvergunning regelt u via het omgevingsloket. Weegbree: verkoop 4 kavels in de vrije sector voor particuliere bouw. Boterbloem: 8 kavels voor particuliere bouw. Openbaar gebied We zorgen bij de inrichting van de omgeving van Vrijburgh 2 voor voldoende en aantrekkelijk groen en water. Om fijn te leven, te ontmoeten, te spelen en ons aan te passen aan het veranderende klimaat. Nadat alle woningen zijn gebouwd maken we het openbaar gebied klaar. We leggen dan de definitieve straten, voetpaden en parkeerplekken aan. Ook planten we dan het groen. De uiteindelijke situatie is op de woonrijptekening en bijbehorende profielen aangegeven. In de Woonrijptekening (pdf, 2MB) en Woonrijpprofielen (pdf 538kB) ziet u hoe het openbare gebied er definitief uit komt te zien. Groen en natuur U kunt zelf ook bijdragen aan groen en natuur door hier rekening mee te houden tijdens de bouw van uw huis en de aanleg van uw tuin. Op www.duurzaamsmallingerland.nl vindt u veel informatie, gratis hulp en tips om uw huis en tuin duurzaam en groen te bouwen. En met de Checklist Groen Bouwen kan iedere bouwonderneming, architect of projectontwikkelaar zijn projecten en ontwerpen natuurvriendelijker maken. Ons volgen? Wij willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden over de bouwwerkzaamheden van Vrijburgh 2. Dat doen we met onze nieuwsberichten op de website, nieuwsbrieven, op Facebook en op Instagram. De wijk Vrijburgh heeft een wijkraad en een wijkvereniging. Meer informatie vindt u op de website van Wijk Vrijburgh Drachten. Contact Gemeente Smallingerland Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten  Telefoonnummer: 0512 581 234 op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur E-mailadres: gemeente@smallingerland.nl  

 • Identiteitskaart (ID-kaart)

  Een identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan. Dit geldt ook voor kinderen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente. Zeven dagen later kunt u uw identiteitskaart op afspraak ophalen in het gemeentehuis. Met een identiteitskaart reist u vooral binnen Europa. Jongeren tot 12 jaar hebben voor het aanvragen van een identiteitskaart toestemming nodig van alle gezaghouders. Geef toestemming met DigiD of vul het toestemmingsformulier (pdf) in. Identiteitskaart kwijt Identiteitskaart verloren of gestolen? Vraag bij de gemeente een nieuwe aan. Kies dan voor de optie 'Identiteitskaart aanvragen na verlies'. Wij maken een vermissingsverklaring voor u op. U hoeft niet naar de politie. Meenemen Kom goed voorbereid op de afspraak. We nemen vingerafdrukken van u. Zorg daarom dat uw vingers goed schoon zijn. Daarnaast moet u een aantal zaken meenemen naar de afspraak: Alle geldige en verlopen paspoorten en identiteitskaarten die u heeft Pasfoto die niet ouder is dan 6 maanden en voldoet aan de eisen Contant geld of een pinpas. U betaalt bij de aanvraag Identiteitskaart aanvragen Identiteitskaart ophalen Jonger dan 12 jaar Jongeren tot 12 jaar hebben voor het aanvragen van een identiteitskaart toestemming nodig van alle gezaghouders. Kom samen met uw minderjarig kind naar het gemeentehuis voor de aanvraag. Geef als ouder(s) of verzorger(s) digitaal toestemming met DigiD of vul een toestemmingsformulier in. Na zeven dagen haalt uw kind de identiteitskaart zelf op. U (of iemand anders) mag natuurlijk mee bij het ophalen.  Toestemming met DigiD Geef toestemming met DigiD voordat uw minderjarig kind de identiteitskaart aanvraagt. Zorg dat de identiteitskaart binnen 3 maanden na het geven van de toestemming is aangevraagd. Na deze termijn vervalt de toestemming. U kunt voor meer kinderen tegelijk toestemming geven. Toestemmingsformulier Vul het toestemmingsformulier (pdf) in en ondertekenen het. Geef dit formulier met een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de ouder of verzorger die meekomt bij de aanvraag in het gemeentehuis. Kosten   Kosten Geldigheid  18 jaar en ouder  € 75,00 10 jaar  Jonger dan 18 jaar  € 40,00 5 jaar  Spoedaanvraag  € 57,00 extra   Spoedaanvraag Doe een spoedaanvraag als u de identiteitskaart sneller nodig hebt. U betaalt hier extra voor. Vraagt u de identiteitskaart voor 14.00 uur aan, dan ligt het document de volgende werkdag vanaf 8.30 uur voor u klaar. Maak ook voor het ophalen een afspraak. Kwijtschelding aanvragen In sommige gevallen is het mogelijk om kwijtschelding voor de aanschaf van een ID-kaart aan te vragen. Hiervoor kunt u het kwijtscheldingsformulier ID-kaart invullen. In de volgende situaties is kwijtschelding mogelijk: Als er kwijtschelding is verleend voor de gemeentelijke belastingen. Wanneer de aanvraag geldt voor een kind ouder dan 14 jaar (vanaf 14 jaar geldt de identificatieplicht). Er geen sprake is van een geldig paspoort. Er niet eerder kwijtschelding is verleend voor de ID-kaart. In geval van diefstal/vermissing kan er niet opnieuw kwijtschelding worden aangevraagd. Inwonende kinderen boven de 18 jaar dienen zelf een verzoek in en kunnen niet meeliften op de toegewezen kwijtschelding gemeentelijke belastingen van de ouders of verzorgers.  

 • Meldpunt vermoeden zorgfraude Wmo en Jeugd

  Iedereen kan een beroep doen op zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet. Het is belangrijk dat het zorggeld terechtkomt bij de mensen die dit écht nodig hebben. Daarom doen wij er alles aan om fraude te voorkomen en op te sporen. Door goed met zorggeld om te gaan, houden we de zorg betaalbaar. Team Preventie, Toezicht & Handhaving onderzoekt meldingen over mogelijke zorgfraude. Als er sprake is van zorgfraude, dan nemen wij gepaste maatregelen. Onterecht gebruik melden Denkt u dat iets niet helemaal in de haak is? De animatie over zorgfraude van de VNG laat zien wat u kunt doen. Heeft u een vermoeden van zorgfraude Meld dit dan bij de gemeente. U kunt dit op verschillende manieren doen: Doe uw melding zorgfraude online: vul het formulier zo compleet mogelijk in en beschrijf waarom de situatie volgens u niet klopt. U ontvangt van ons een bevestiging als wij uw formulier hebben ontvangen. Het is mogelijk om het formulier in te vullen zonder dat u uw gegevens noemt. Zorg er dan wel voor dat u geen informatie neerzet als ‘mijn broer’, ‘mijn buren’, ‘mijn baas’, enzovoort. Telefonisch via 0512 58 12 34. De gemeente is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur.  De gemeente gaat vertrouwelijk om met uw informatie. Vanwege de privacy ontvangt u geen uitslag van het onderzoek van ons. U herkent zorgfraude bijvoorbeeld aan: zorg laten betalen zonder dat er zorg geleverd is. zorg leveren door ondeskundig personeel. geld voor meer of andere zorg laten betalen dan geleverd is. meer zorg aanvragen dan nodig is. geld voor zorg vragen die al op een andere manier wordt betaald. zorg blijven leveren (en declareren) terwijl dat niet meer nodig is. minder (goede) zorg leveren dan nodig is. een administratie die niet op orde is. het oneerlijk zijn over een situatie, zodat er onterecht geld of zorg gedeclareerd kan worden. aanleveren van vervalste of verzonnen informatie, onjuiste voorstelling van zaken of DigiD-misbruik. de persoon die zorg nodig heeft, maakt misbruik van voorzieningen.

 • Paspoort

  Een paspoort vraagt u persoonlijk aan. Dit geldt ook voor kinderen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente. Zeven dagen later kunt u uw paspoort op afspraak, na 10.30 uur, ophalen in het gemeentehuis. Met een paspoort reist u de hele wereld over. Jongeren tot 18 jaar hebben voor het aanvragen van een paspoort toestemming nodig van alle gezaghouders. Geef toestemming met DigiD of vul het toestemmingsformulier (pdf) in. Wilt u een paspoort aanvragen, maar heeft u nu geen Nederlands reisdocument? Bel dan met de gemeente op 0512 581 234. Paspoort kwijt Paspoort verloren of gestolen? Vraag bij de gemeente een nieuw paspoort aan. Maakt u uw afspraak online, kies dan voor de optie 'Paspoort aanvragen na verlies'. Wij maken een vermissingsverklaring voor u op. U hoeft niet naar de politie. Meenemen Kom goed voorbereid op de afspraak. We nemen vingerafdrukken van u. Zorg daarom dat uw vingers goed schoon zijn. Daarnaast moet u een aantal zaken meenemen naar de afspraak: Alle geldige én verlopen paspoorten en identiteitskaarten die u heeft; Pasfoto die niet ouder is dan zes maanden en voldoet aan de eisen; Contant geld of een pinpas. U betaalt bij de aanvraag. Paspoort aanvragen Paspoort ophalen Jonger dan 18 jaar Jongeren tot 18 jaar hebben voor het aanvragen van een paspoort toestemming nodig van alle gezaghouders. Kom samen met uw minderjarig kind naar het gemeentehuis voor de aanvraag. Geef als ouder(s) of verzorger(s) digitaal toestemming met DigiD of vul een toestemmingsformulier in. Na zeven dagen haalt uw kind het paspoort zelf op. U (of iemand anders) mag natuurlijk mee bij het ophalen. Toestemming met DigiD Geef toestemming met DigiD voordat uw minderjarig kind het paspoort aanvraagt. Zorg dat het paspoort binnen 3 maanden na het geven van de toestemming is aangevraagd. Na deze termijn vervalt de toestemming. U kunt voor meer kinderen tegelijk toestemming geven. Toestemmingsformulier Vul het toestemmingsformulier (pdf) in en ondertekenen het. Geef dit formulier met een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de ouder of verzorger die meekomt bij de aanvraag in het gemeentehuis. Spoedaanvraag Doe een spoedaanvraag als u het paspoort sneller nodig hebt.Voor een spoedaanvraag moet u extra betalen. Vraagt u het paspoort voor 14.00 uur aan, dan ligt het paspoort uiterlijk twee werkdagen later vanaf 10.00 uur voor u klaar. Maak voor het ophalen van het paspoort een afspraak. Kosten Soort paspoort  Kosten Geldigheid 18 jaar en ouder € 83,00 10 jaar Jonger dan 18 jaar € 63,00 5 jaar Zakenpaspoort     € 83,00 10 jaar Tweede paspoort  € 83,00 2 jaar Vluchtelingenpaspoort € 63,00 maximaal 5 jaar Vreemdelingenpaspoort   € 63,00 maximaal 5 jaar Spoedaanvraag € 57,00   Voor een tweede paspoort gelden speciale voorwaarden. Kijk daarvoor op Rijksoverheid.  

 • Ondersteuning Mantelzorgers

  Zorgt u voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is? Dan bent u mantelzorger. Ook als de zorg vanzelfsprekend voelt. Zoals zorg voor je kind of zieke ouder. Wat is mantelzorg? Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp zoals hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners vallen hieronder. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. Ondersteuning mantelzorg Mantelzorg kan veel tijd in beslag nemen. Wellicht heeft u vragen waarop u geen antwoorden kunt vinden? Of zou u graag met mensen in contact willen komen die hetzelfde ervaren als u. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.) coördineert de ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers in de gemeente Smallingerland. M.O.S. helpt u met informatie en advies over mantelzorg. M.O.S.  Bij de M.O.S.  kunt u zich laten registreren als mantelzorger.  M.O.S. biedt u, als u dat wilt, een kennismakingsgesprek met een medewerker aan. In dit gesprek kunt u uw situatie vertellen. De medewerker denkt met u mee welke ondersteuning en activiteiten er in de gemeente Smallingerland zijn voor u. Als u dat wilt, dan kan de M.O.S. u op de hoogte houden van de activiteiten voor mantelzorgers in de gemeente Smallingerland. Wilt u meer informatie of wilt u zich registreren? Neem dan contact op met M.O.S. Smallingerland 0512 561 651 of mantelzorg@mosweb.nl. Of kijk op www.mosweb.nl of kom langs bij het mantelzorgcafé. Mantelzorgcafé M.O.S. Op dinsdagochtend van 10.00 – 11.30 uur in de even weken organiseert M.O.S. het Mantelzorgcafé. Tijdens deze inloop in de buurtzaal van Brede School De Drait is er een professional die een luisterend oor kan bieden aan mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen aangeven waar ze tegenaan lopen en hun vragen stellen. Ook kunnen zij andere mantelzorgers ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.   Mantelzorgpas MeiJo Als mantelzorger kunt u gebruik maken van de mantelzorgpas, de MeiJo pas. Met deze pas ontvangt u korting op diverse activiteiten en diensten die door MeiJo worden aangeboden of georganiseerd. De mantelzorgpas is gratis. Registreert u zich als mantelzorger bij M.O.S., dan ontvangt u de MeiJo pas.  Mantelzorgcompliment van de gemeente Smallingerland Mantelzorgers zijn belangrijk en waardevol. Om mantelzorgers te bedanken biedt de gemeente het mantelzorgcompliment aan. Dit is een bedrag van €100 per kalenderjaar voor u als mantelzorger. Om het compliment aan te vragen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: Degene voor wie u mantelzorger bent (de mantelzorgvrager) woont in gemeente Smallingerland U verleent 8 uur of meer per week mantelzorg U verleent al langer dan 3 maanden mantelzorg U heeft in dit kalenderjaar nog geen mantelzorgcompliment aangevraagd Aanvragen Mantelzorgcompliment Heeft u hulp nodig bij het online aanvragen van het compliment? Neem dan contact op met M.O.S. Smallingerland 0512 561 651 of mantelzorg@mosweb.nl. Of kijk op www.mosweb.nl of kom langs bij het mantelzorgcafé.

 • Uitslagen Provinciale Staten en Waterschap 2023

  U kon op woensdag 15 maart 2023 stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Friesland en voor Wetterskip Fryslân. Op woensdagavond 15 maart 2023 zijn de stemmen voor de eerste keer op lijstniveau geteld op de stembureaus. Op donderdag 16 maart 2023 zijn de stemmen centraal geteld in De Oase in Drachten. De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in een proces-verbaal. Hieronder ziet u de uitslag. Uitslagen Provinciale Statenverkiezing 2023 Verslag controletelling (pdf 86 kB) Proces verbaal Model Na31-2 (pdf 729 kB) Bijlage 1 bij Proces verbaal (pdf 67 kB) Uitslag per kandidaat per stembureau PS (CSV 88 kB) Definitieve uitslag Provinciale Staten Uitslagen waterschapsverkiezing 2023 Verslag controletelling (pdf 88 kB) Proces verbaal Model Na31-2 (pdf407 kB) Bijlage 1 bij Proces verbaal (pdf 52 kB) Uitslag per kandidaat per stembureau WS (CSV 35 kB) Definitieve uitslag Wetterskip

 • Leegstaande woonruimte verhuren

  Staat uw woning te koop, maar lukt het u niet om uw woning te verkopen? Of wordt uw woning waarschijnlijk gesloopt of gerenoveerd? Het is mogelijk om uw woning tijdelijk te verhuren. Daarvoor heeft u een vergunning nodig op grond van de Leegstandwet. Vraag een vergunning aan bij de gemeente. Aanvraagformulier (pdf) Stuur dit formulier naar gemeente@smallingerland.nl Kosten Kosten aanvraag vergunning €120,- Kosten aanvraag verlengen vergunning €45,- Voorwaarden De woning staat leeg. De woning is eigendom van de aanvrager.  Particuliere eigenaren mogen niet meer dan 2 te koop staande koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren.  De huurder heeft een opzegtermijn van minimaal 1 maand. De schriftelijke huurovereenkomst duurt minstens 6 maanden. De verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal 3 maanden.  Dit moet u weten Voor tijdelijke verhuur vraagt u soms ook toestemming aan de bank of een andere hypotheekverstrekker. Deze instanties kunnen voorwaarden stellen aan hun toestemming. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de Belastingdienst.

 • De Swetten

  Er komen verschillende locaties vrij in de wijk De Swetten. Gemeente Smallingerland wil graag samen met wijkbewoners kijken naar een goede invulling van die vrijkomende locaties.Begin april ontvingen de wijkbewoners hier een brief over. Hoe pakken wij dit aan? Met een aantal wijkbewoners, schoolbestuur Adenium en met welzijnsorganisatie M.O.S. is een plan van aanpak gemaakt over hoe we het proces aanpakken. In dit plan staan onder andere activiteiten voor inwoners en middenstanders van de wijk om mee te kunnen doen binnen dit participatieproces. Bijvoorbeeld door de startbijeenkomst, wijkwandelingen, gesprekken of meedoen in de werkgroep. We kiezen voor verschillende manieren om informatie op te halen, in de hoop dat daardoor veel mensen uit de wijk mee willen denken. Zo komen we tot een gezamenlijk advies aan het college van burgemeester en wethouders wat we belangrijk vinden en graag zouden zien op de verschillende locaties. Wijkactiviteiten De gemeente wil graag weten hoe de inwoners van de wijk De Swetten hun wijk ervaren en welke ideeën zij hebben over de invulling van de plekken die op termijn vrijkomen in de wijk. Om deze informatie op te halen organiseerden we meerdere activiteiten voor de wijkbewoners. Slotbijeenkomst De Swetten Op woensdag 20 maart was de slotbijeenkomst waarin de uitkomsten van het proces met inwoners van De Swetten werden gedeeld. De presentatie en de uitleg van de voorkeursscenario's per locatie kunt u hier nalezen: Presentatie slotbijeenkomst (pdf 10MB) Voorkeursscenario uitleg per locatie (pdf 2MB) Verslag slotbijeenkomst (pdf 358kB) Eindadvies 'Ruimtelijk Ontwikkelingsadvies De Swetten' Op 23 april 2024 heeft Annemarieke Aarts namens de werkgroep Ruimtelijke Verkenning het eindadvies 'Ruimtelijk Ontwikkelingsadvies De Swetten' aan het college van burgemeesters en wethouders aangeboden. In dit advies, dat samen met de wijk is opgesteld, staan voorstellen over veranderingen in de wijk. Het te ontwikkelen multifunctioneel centrum vormt hierin zowel fysiek als sociaal een nieuw hart van de wijk. Op 14 mei stond dit advies op de agenda van het college van burgemeester en wethouders. Zij zijn positief over dit advies en nemen het mee in een voorstel richting de gemeenteraad. Op 4 juni 2024 staat het Eindadvies op de agenda van de Ronde Tafel van de gemeenteraad. Nieuwsbericht Ontwikkeling De Swetten Drachten een stap verder Eindadvies 'Ruimtelijk Ontwikkelingsadvies De Swetten' (pdf 43MB) Bijlagenboek bij eindadvies De Swetten (pdf, 34MB) Addendum bij eindadvies De Swetten (pdf 65kB) Agenda  Overzicht van geplande activiteiten: 2024 12 februari: 3e werkgroep Ruimtelijke Verkenning 26 februari: 4e werkgroep Ruimtelijke Verkenning 20 maart: Grote Slotbijeenkomst  2023 30 mei: Grote startbijeenkomst  1ste week juni start Werkgroep Ruimtelijke Verkenning  8 juni: wijkwandeling met inwoners van de wijk  13 juni: wijkwandeling met kinderen i.s.m. scholen  22 juni: ateliersessie over cultuurhistorie 27 juni: avond met middenstanders uit de wijk  13 juli: werksessie over het thema groen juni/juli: diverse ophaalacties 19 september: 1e werkgroep Ruimtelijke Verkenning 12 oktober: 2e werkgroep Ruimtelijke Verkenning Documenten Presentatie startbijeenkomst De Swetten 30 mei 2023 (pdf 4,4MB) Verslag Startbijeenkomst 30 mei (pdf 274kB) Presentatie slotbijeenkomst (pdf 10MB) Voorkeursscenario uitleg per locatie (pdf 2MB) Verslag slotbijeenkomst (pdf 358kB) Eindadvies 'Ruimtelijk Ontwikkelingsadvies De Swetten' (pdf 43MB) Bijlagenboek bij eindadvies De Swetten (pdf, 34MB) Addendum bij eindadvies De Swetten (pdf 65kB) Contact Om het proces onafhankelijk te begeleiden is Annemarieke Aarts als onafhankelijk procesbegeleider ingehuurd. Heeft u vragen over het proces? Dan kunt u bij haar terecht via annemarieke@bureauvanwaarde.nu.  Wilt u contact met iemand van gemeente Smallingerland? Dan kunt u terecht bij Marjolijn Helmich: ontwikkelstrategie@smallingerland.nl of bij de wijkmanager Sietze van der Weij: s.van.der.weij@smallingerland.nl Kaart met locaties in de wijk De Swetten